Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

24 oktober 2006

Kära missionsvän!

Idag är det FN-dagen, då de mänskliga rättigheterna aktualiseras. Som kyrka är vi tillsammans med systerkyrkorna med i arbetet för rätten till utbildning, hälsa, barns och kvinnors rätt m m. Som kyrka är det också viktigt att uppmärksamma rätten till kristen tro, en rätt som inte är självklar överallt. Läs mer om FN-dagen >

Förra veckan avslutades officiellt kampanjen ”Utrota fattigdomen nu” här i Sverige, då millenniemålen, att halvera världsfattigdomen till 2015, uppmärksammats via de vita banden som många burit och bär på. Även om själva kampanjen upphört, så fortsätter kampen för rättvisa för alla i vår värld och här har vi som kyrka en viktig roll att spela.

De senaste veckorna har vi ej haft möjlighet att sända något veckobrev om mission, vilket vi beklagar. Därmed har du bl a ej haft tillgång till de förbönsämnen som finns i vår förbönskalender. De finns dock tillgängliga på vår hemsida och var tredje månad skickas de ut i det Informationsutskick som går till församlingsordföranden med flera men som också finns att ladda hem på hemsidan.


Kongo Kinshasa
den andra valomgången

Den här veckan ber vi, utöver för de böneämnen som finns i förbönskalendern, för Kongo Kinshasa, som står inför andra valomgången i presidentvalet, som hålls på söndag. Kampen står mellan sittande presidenten Josef Kabila och en av vicepresidenterna, Jean Pierre Mbemba. Strider utbröt mellan anhängare till de båda huvudkandidaterna när valresultatet proklamerades efter första valomgången. Genom att FN och omvärlden ingrep så upphörde oroligheterna efter någon vecka, men alltjämt finns en stor oro i landet inför den andra valomgången. Kommer förloraren och hans anhängare och övriga folket att acceptera valresultatet eller kommer man att ta till vapen på nytt, det är den stora frågan.

Många utländska medarbetare, särskilt barnfamiljer, lämnar den här veckan Kinshasa. Så är det också med våra missionsarbetare, familjerna Konde och Diyabanza, som åker till Sverige på obestämd tid. Förhoppningen är att de ska kunna återvända i slutet av november månad, men det enda man vet är att inget är säkert.

Vi vill därför uppmana våra församlingar att be för Kongos folk, för kyrkan och våra missionsarbetare. Vi ber om att folkets vilja ska respekteras och vi ber om rättvisa och fred för alla, vi ber om att politiska ledare ska besinna sig och inse att de väljs, inte för att själva dra nytta av att de valts till någon politisk post, utan för att betjäna befolkningen.

Utöver bön för våra medarbetare i Kongo Kinshasa, ber vi för alla volontärer som finns i Kongo Brazzaville, Ecuador, Mellanöstern och Indien. Vi ber också för det 15-tal ungdomar som befinner sig i Kongo Brazzaville (MUL-kursen) och lika många på lärjungaskolan i Ecuador. Ett par har, p g a hälsoskäl, tvingats avbryta sin vistelse i ett av våra missionsländer och därför är det bra om vi tar med dem i våra böner.

Så vill jag avsluta med att påminna om den ekumeniska missionskonferensen Alla folk, som arrangeras i Smyrnakyrkan, Göteborg 10 - 12 november. Missionskyrkan är en av arrangörerna. För anmälan och info: www.allafolk.se

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

29 oktober
Evangelisterna
Svenska Missionskyrkan har idag 8 anställda evangelister som på olika sätt arbetar med evangelisationsarbete i lokala församlingar. Be om Guds välsignelse i deras arbete och inspiration att finna nya vägar för evangeliet i vårt land.

Indien
En av pastorerna i Hindustani Covenant Church är Asher Wasker som besökte Sverige i somras. Han kunde berätta hur kyrkan arbetar framgångsrikt med evangelisation i olika delar av landet, även i områden där kristna förföljs.

5 november
Immanuel 153
Sedan ett år tillbaka erbjuder Immanuelskyrkan i Stockholm en kristen gemenskap som fått namnet Immanuel 153. Från och med hösten 2006 är Charlotte Höglund anställd på 50 % som pastorspraktikant i det här arbetet. Be för henne och Immanuel 153.

Kongo
Tre pastorer från våra systerkyrkor i Kongo Brazzaville/Kinshasa fanns med bland deltagarna i evangelistkonferensen i Fiskebäck i våras: Paul Moussouaka, Jonathan Mankubukulu och Dénise Bazeyimio. Be för deras arbete med evangelisation i de båda Kongorepublikerna.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se. Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan