Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
24 augusti 2005

Kära missionsvän!

Sommaren är kort och det är mycket som ska hinnas med, både privat och för oss som kyrka.

Flera evangelisationsinsatser har genomförts, både i Sverige och i andra länder. I det här veckobrevet rapporteras om teamarbete på Öland och i nordöstra Estland.

Den här veckan går ”Bönetåget” från Malmö till Kiruna. Vi förenas med deltagarna i bönen för vårt land.

Vi deltar också i bönen för vår värld. Många har nåtts av det tragiska budet om att broder Roger, initiativtagaren till Taizé, mördades förra veckan i samband med kvällsbönen i Försoningskyrkan i Taizé.

Det är en särskild tragik att den som med hela sitt hjärta arbetar för fred och försoning får möta döden på ett så brutalt och hänsynslöst sätt. Nu sällar sig broder Roger till den stora skara av heliga som har dött för Jesus Kristus och den gudomliga kärleken som han visat världen.

Vi tackar Gud för Broder Rogers livsgärning och ber för kommuniteten i Taizé, för arbetet för fred och försoning mellan alla världens kristna, vilket var broder Rogers kallelse och grunden för Taizérörelsen.

Vi ber också för församlingar och SMU-grupper i vårt land som startar upp en ny termin. Vi ber om glädje och inspiration för pastorer, diakoner, ungdomsledare och andra grupper av medarbetare i vår kyrka.

Vi ber för systerkyrkor, missionsarbetare och volontärer som troget arbetar vidare. Just nu vill jag nämn de fyra SVF-volontärerna Martina Saldner, Mikaela Bjerhagen, Filippa Andersson och Sara Hjort som nyss anlänt till Indien, för att arbeta bland barn i olika slumområden i Pune. Även systerkyrkan i Japan har sänt korttidsvolontärer till Indien.

Inför hösten vill jag särskilt informera om två datum: 24 september är det Missionskyrkans dag och den 12-13 november inbjuder Utbildningscentrum Lidingö till en helg för missionskommitteer. Vi återkommer med mer information längre fram.

De kommande veckorna hoppas jag vi på nytt regelbundet kan komma ut veckobrevet.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------------------------------

Team VÅGA TRO på Öland

Det finns stor anledning att tacka Gud för vad vi fick uppleva under veckorna på Öland där Team VÅGA TRO arbetade. Fjorton deltagare i åldrar mellan 18 och 65 år gav bredd och erfarenhet som var värdefull. Teamarbetet innebar i första hand att möta människor för personliga samtal och och mötesplatsen var en cafébuss, parkerad på hamnplanen framför Strand Hotell i Borgholm. Bussen fanns på plats i regel mellan 20.00 och 01.00 och under den tiden var den en ström av människor i alla åldrar som besökte bussen.
Runt en kopp kaffe med fika pågick det viktiga samtal om tron på Jesus, och det var många som bar med sig biblar hem efter det samtalet.

Varje förmiddag var teamet samlat på Kintagården för utvärdering av föregående natts arbete då vi också bad för alla de vi mött. På den bönelistan finns mer än 325 namn.

Förmiddagarna innebar bibelstudium och samtal där flera av Missionskyrkans evangelister medverkade. Även SMU och Teamevangelisation fanns representerade bland bibelstudie- och seminarieledarna.

För att kunna fortsätta kontakten med team VÅGA TRO  finns en hemsida /www.vaga-tro.nu/  där flera har skrivit ner kommentarer och böneämnen.

Mats Gunnarsson
missionär i Sverige
-----------------------------------------------

Sommarevangelisation i Estland


Under en vecka i augusti har representanter från Svenska Missionskyrkan tillsammans med Teamevangelisation och Unionskyrkan i Estland genomfört en evangelisationssatsning i Narva regionen Östra Estland. Målet var att etablera, bygga och utveckla relationerna mellan Sverige och Estland samt vara en del i brobyggandet mellan de rysk- och estnisktalande delarna i Estland. Det övergripande målet var att tillsammans presentera evangeliet om Jesus Kristus.

Ett 25-tal personer, jämnt fördelat mellan svenskar, ester och ryssar, deltog i evangelisationsarbetet, som hade ungdomsgården AA-Beach, som ligger utanför Kottla-Järvi i Östra Estland, som bas.

Deltagarna delades in i tre arbetsgrupper: sång/musik, dans/drama och vittnesbörd/samtal. De tre arbetsområdena kom att komplettera varandra på ett utmärkt sätt vid gatuevangeliseringen, där tre partytält användes. I två av dem serverades kaffe/te och kakor. Här gavs utmärkta tillfällen till samtal med människor. Det tredje tältet ställdes lite vid sidan. Det blev platsen för överlåtelse och bön. En hel del människor sökte sig dit, inte minst efter mötena.

När vi summerar veckan kan vi konstatera att ett antal människor tog emot Jesus Kristus till frälsning, några blev befriade från svåra upplevelser och några upplevde hur Gud rörde vi deras sjuka kroppar. Vi är glada över att lokala estniska pastorer och församlingar har möjlighet att följa upp kontakterna.

Med på våra möten var också en lokal kristen rysk rockgrupp. De var ett mycket bra komplement till vår egen grupp och de medverkade med oss vid tre tillfällen.

Vid flera tillfällen inbjöd vi barnen att få förbön. Det var en gripande syn att se alla barn och föräldrar komma fram till scenen för att ta emot förbön och Guds välsignelse.

En viktig sak under veckan var att överbrygga den spänning som finns mellan ester och ryssar. Vi från Sverige märkte det ganska väl ute i samhället. Att då få vara tillsammans och be till Gud och evangelisera var något som jag tror många förundrades över.

Vi kom att besöka följande platser Jöhvi, Ahtme, Kiviöli, Kottla-Nömme och Narva och uppskattningsvis var det några tusen personer som vi på det här sättet fick kontakt med.

Peter Tamm och Mego Remmel, från Unionskyrkans ledning i Estland deltog och undervisade vid några tillfällen. Vad årets Estlandssatsning ska leda till i framtiden vet vi inte. Mego Remmel sa så här: "Nu får vi inte sluta. Det här var startpunkten på något som måste utvecklas! " Han hoppades på en fortsättning, inte minst beträffande brobyggandet mellan olika språkgrupper och nationer.

Göran Holmberg
evangelist i Svenska Missionskyrkan
-----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005, 28 augusti:

Bönetåget
”Bönetåget” har startat sin resa från Malmö/Göteborg till Kiruna. Längst bak i tåget finns en vagn avskiljd för 24-timmars bön. Vid stationer där tåget stannar hålls en kort andakt och böneämnen från den platsen följer med tåget vidare norrut. Under veckan hålls en bönekonferens i Övre Soppero med deltagare från hela landet. Be om Guds välsignelse för ”Bönetåget” och dess resenärer. Vi förenas med vännerna i ”bönetåget” som ber för ett andligt uppvaknande i Sverige och för behov som finns inom olika områden i vårt samhälle.

Kongo/Brazzaville
Hundratals barn och ungdomar i Brazzaville deltar i det fotbolls- och demokratiprojekt som Missionskyrkan och SMU driver tillsammans med BK Häcken och Gothia Cup. Be för de svenska volontärerna och de många ungdomar som finns i projektet.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan