24 aug 2007

Ladda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.

Kära missionsvän!

Sommaren är på väg att ta slut och en ny arbetsperiod har börjat för många av oss, även i våra församlingar.

Det var i början av sommaren som senaste veckobrevet sändes och mycket har hänt.

Kyrkokonferensen, med dess gäster från när och fjärran, finns med som en positiv upplevelse för oss som fick möjlighet att delta. I vår kyrka fick vi glädjen att ta emot nya pastorer och diakoner, vi fick ta emot missionärer och volontärer som avslutat sin tjänst i andra länder och vi fick sända nya i deras ställe.

Vi som lever med i den världsvida kyrkan gladdes över de många
gästerna som hade viktiga bidrag att ge till vår gemenskap. Bland
andra som besökte vår konferens var de nya missionsföreståndarna i Kongo Brazzaville; Patrice Nsouami, samt i Japan; Eiki Miura. Vi hade också glädjen att få ett första besök av ledaren för den Reformerta Synoden i Syrien och Libanon, Josef Kassab, som deltog i
ordinationsakten och senare även installationen i Södertälje av pastor Daniel Ibrahim, som kommer från Syrien och vars arbete särskilt inriktas på arabisktalande i våra församlingar.

Senare under sommaren hade vi ytterligare besök från systerkyrkorna. Särskilt gladdes vi åt pastorn och evangelisten Asher Waskers besök. Asher medverkade vid flera tillfällen på Hönökonferensen och på ”Våga tro” på Öland. Under sommaren har, som vanligt, frestas jag säga, Indien drabbats av översvämningar, i år genom en kombination av rikliga monsunregn i centrala Indien och i norra Indien i kombination med stora mängder smältvatten från Himalaya. Hindustani Covenant Church har gått in och gett stöd i Andra Pradesh och Karnataka, bl a i närheten av Gulbarga och Sholapur, men också i Uttar Pradesh och Bihar. Från Missionskyrkans
sida har vi förmedlat 2 miljoner från Sida.

Vi förmedlar gärna ytterligare medel som samlas in via församlingar och enskilda givare.

Höstens arbete är, som jag skrev inledningsvis i full gång. Ett 20-tal missionärer var samlade till goda dagar på Kuvarp för en dryg vecka sedan och om ett par veckor inbjuder vi till ett seminarium om hälsovård i Kongo (Se information längre ned).

Volontärkursen, med 13 ungdomar, pågår för fullt på Lidingö, liksom MULkursen, som i år har 11 elever och som besöker de båda Kongo-republikerna.

Kommande vecka samlas ett 30-tal ungdomar på Karlskoga folkhögskola till en förberedande kurs inför lärjungaskolorna
i Ecuador och Spanien.

Vi ber om Guds välsignelse över alla dessa ungdomar som, kortare eller längre tid, bidrar till och får inblick i någon av våra samarbetskyrkor.

Vi ber också om en rikt välsignad höst i våra församlingar och samarbetskyrkor världen över.

Bertil Svensson
missionssekreterare


Översvämningsdrabbade indiska bybor med sin boskap, vid det tillfälliga katastroflägret
i byn Domara i Maharajganj-distriktet i delstaten Uttar Pradesh i norra Indien.
2 miljoner till Indien


Översvämningarna har hittills krävt mer än 425 liv och över 17 miljoner människor har evakuerats i de två delstaterna. Missionskyrkans indiska samarbetskyrka Hindustani Covenant Church, HCC, arbetar sedan tidigare i området och kunde därför snabbt bistå i hjälparbetet. De samarbetar nu med myndigheter och andra lokala kyrkor och organisationer för att nå de värst drabbade.

Svenska Missionskyrkan är med och stödjer HCCs insats och har fått beviljat 1 miljon kronor från Sida för detta arbete. Insatsen sker i 20 byar i områdena Barabanki, Uttar Pradesh, och Sitamarhi, Bihar.

Vi delar ut mat, dricksvatten, filtar, plåt och presenningar att användas som tillfälligt skydd, samt andra förnödenheter. Sjukvårdspersonal tar hand om sjuka och skadade. Socialarbetare
gre samtalsstöd för människor som drabbats av sorg eller är i chock.

Bara i Bihar uppskattas 70.603 hus ha förstörts och skördar till ett värde av över 700 miljoner kronor. Sjukdomar som malaria och denguefeber sprider sig nu och det råder brist på rent vatten. I insatsen ingår att borra 25 brunnar.

Svenska Missionskyrkan och HCCs arbete kommer att pågå under tre månader.

I centrala Indien är HCC och Missionskyrkan dessutom involverade i ett hjälparbete i delstaterna Andra Pradesh och Karnataka, bland annat i närheten av Gulbarga och Sholapur. Även till detta arbete har Missionskyrkan fått 1 miljoner kr från Sida.Drabbade i delstaten Bihar tar sig med båt till säkrare områden.

Hälsovård i Kongo
– en utmaning för livet

Seminarium lörd 8 sep 10 – 16
i Broängskyrkan, Kristinehamn

Ur programmet
Hälsoläget i Kongo; Hur stat och kyrkor arbetar med hälsovård idag;
Några exempel på insatser med svenskt stöd; Framtida utmaningar
kan Sverige bidra?; Hur skapa en långsiktigt hållbar hälsovård i Kongo?

Medverkande
Baudouen Makouma, läkare, DR Kongo; Dieu Donné Motemankele,
läkare, representant WHO Bandundu, DR Kongo; Håkan Lilja, läkare, ordf Missionskyrkans hälso och sjukvårdsgrupp; Gudrun Svensson, barnmorska och missionär som arbetat med hiv och aids i DR Kongo; Ingela Eriksson, sjuksköterska, hiv och aids; Christer Daelander, internationell sekreterare; Peter Wärnelid, Afrikasekreterare

Anmälan senast 3 september:
info@broangskyrkan.se
0550-410 600 (vardagar 10-13)

Kostnad:
110 kr inklusive fika fm och em
samt lunch

Arrangörer
Svenska Baptistsamfundet och Svenska
Missionskyrkan i samarbete med Broängskyrkan
Förbönskalendern

26 augusti
NAV arbetet
Pastorer och diakoner samverkar med Nämnden för Andlig Vård vid
anstalter och häkten inom kriminalvården runt om i landet. Vi ber för
detta viktiga arbete i kontakten med intagna och personal.

Kongo/Kinshasa
Under året har på nytt huvudstaden Kinshasa drabbats av strider där
många dödats, både militärer och civila. Vi ber för Kongo och att, trots det som hänt, arbetet för fred, försoning och demokrati får fortsätta.

2 september
Färjestaden
Församlingen Brofästet är en ny kristen gemenskap i Färjestaden
som relaterar till Pingst FFS och Svenska Missionskyrkan. Be för
denna unga församling och deras vision att hjälpa människor till en personlig tro på Jesus, och bli en del av en gemenskap där alla kan växa i tro och kärlek

Indien
Vår systerkyrka HCC har nyligen gått in med särskilt stöd för att hjälpa ett stort antal undernärda barn i delstaten Maharashtra. Återkommande katastrofer har slagit hårt mot de allra fattigaste som redan lever på marginalen. Be om Guds hjälp till att finna medel för kyrkans humanitära


............................................................................................
Det elektroniska veckobrevet skickas till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan