Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
23 september 2005

Kära missionsvän!

Vi gläds åt att tre nya medarbetare till vårt internationella missionsarbete.

Gunilla Hjelmåker, som under lång tid arbetat med bistånd, nu senast på Pingstmissionens u-landshjälp, har tillträtt en tjänst som biståndssekreterare och Rut Lindén som biståndscontroller.

Gunilla kommer att ha ett mer övergripande policyansvar gällande vårt biståndsarbete och kommer att ge stöd till regionssekreterarna gällande biståndet. Hon kommer också att ha ett självständigt handläggningsansvar för kontakterna med Kyrkornas Världsråd och andra ekumeniska organ i utvecklingsfrågor.

Rut arbetar mer administrativt med biståndet och ser till så att ansökningar och rapporteringar sköts på rätt sätt till Svenska Missionsrådet, Sida, Radiohjälpen, Läkarmissionen, Second Handbutiker m fl finansiärer.

En av våra tidigare medarbetare, Gert Lindh, har på halvtid återkommit för att under hösten vikariera som Mellanösternsekreterare. Han håller kontakt med våra samarbetspartners och startar en översyn av Mellanösternarbetet. Gert besökte Israel och Palestina för några veckor sedan och ger nedan en inblick i mötet med kristna där.

Slutligen bifogas information om att nya följeslagare till Israel och Palestina behövs. Vår ordinarie Mellanösternsekreterare har tjänstledigt och arbetar med detta projekt på kyrkornas gemensamma uppdrag i Sverige och världen.

Veckans förbönsämne handlar om just Mellanöstern samt skola och studentarbete i Sverige.

Bertil Svensson
missionssekreterare
-----------------------------------------------------

Möte med kristna i Mellanöstern

Vi reste på samma flyg till Tel Aviv. Jag satt närmast mittgången och på andra sidan satt två kvinnor, en i medelåldern och en yngre. Jag misstänkte redan vid starten från Wien att de var kristna. Den äldre kvinnan gjorde ett litet, men dock tydligt, korstecken när motorerna rusade upp i toppvarv. Under största delen av flygningen sade vi nästan ingenting till varandra. Vi kom i samtal först vid inflygningen till Tel Aviv och fortsatte sedan genom kontrollen ända ut till taxin.

Det visade sig vara en mor och hennes dotter. Båda bodde i en by i norra Israel. De var inte judar, utan kristna palestinier. De talade engelska medan modersmålet var arabiska, men de kunde också hebreiska. 

När jag frågade vilken kyrka de tillhörde fick jag först ett skratt till svar. Förklaringen till skrattet kom snabbt för flygplanet hade just nått ”gaten” och folk började ställa sig upp. Mamman hade växt upp som grekisk ortodox men gift sig med en romersk katolik och i och med detta konverterat till katolicismen. Dottern hade alltså växt upp som katolik men var nu förlovad med en grekisk ortodox ung man. Hon planerade att vid giftermålet bli grekisk ortodox. Så skratt igen. Med ens blev mamman allvarlig och sade att om ett katolskt äktenskap inte håller, utan skilsmässa är enda utvägen, är det lämpligt att konvertera till ortodoxa kyrkan, skilja sig där, och sedan om man vill kan man gå tillbaka till den katolska.

Så fortsatte samtalet medan vi väntade på väskorna, genom passkontroll och säkerhetskontroll ända ut till taxin om vad Svenska Missionskyrkan har för kontakter och intresse i Israel och Palestina och om hur det är att vara palestinier och kristen i egentliga Israel.

Barriären och militärkontrollen
Tänk att få fira gudstjänst i Betlehem igen! Jag hade noga lagt råden på minnet hur jag skulle resa från Jerusalem till Krubbans torg i Betlehem. Jag kollade att jag hade passet med och startade tidigt. Bussen vek dock av strax före militärkontrollen vid Tantour och gick mot Hebron. Nåja, tänkte jag, det är ju inte långt dit, så jag får väl ta en buss tillbaka även om jag missar gudstjänsten. Bussen gjorde en sväng upp mot Beit Jala, men jag avråddes från att gå genom kontrollen där. Vi fortsatte ut på huvudvägen mot Hebron igen, svängde sedan av och nådde vägs ände. Jag fortsatte gatan framåt till fots över en stenhög mitt i den uppbrutna gatan mellan salustånd, bussar och taxis tills gatan blev farbar igen. Där väntade minst ett 50-tal taxibilar på passagerare. Jag tog en till Betlehem.

Väl vid Krubbans torg skyndade jag in i Födelsekyrkan, hann med en stund i gudstjänsten, fotograferade nere i kryptan vid födelseplatsen och styrde kosan tillbaka över torget, förbi moskén, uppför stora affärsgatan till Syrisk ortodoxa kyrkan. Där hade gudstjänsten just börjat. Den blev livlig. Det var underbart att få delta trots att jag inte förstod orden. Liturgin var på arameiska, Jesu vardagsspråk, medan predikan var på arabiska.

Vid männens kyrkkaffe gick det bra med engelska. Där fick jag hjälp att reflektera över Betlehemsbornas svåra situation på grund av avstängningarna och utegångsförbuden när något allvarligt inträffat. För dem är barriären oerhört frustrerande och hindrande i det dagliga livet, för alla transporter och för handeln. Jag hade kunnat ta mig mellan Jerusalem och Betlehem utan att passera en militärkontroll. Det kan de också göra ibland, men de vet inte när militären slår till och vad det kommer att innebära för dem och det de eventuellt bär med sig?

Slutsatsen blev att barriären inte byggts av säkerhetsskäl utan för att stjäla mark, kontrollera handeln, ekonomin, ja allt liv på Västbanken och i Gaza.

Människornas situation är svår och vi får genom besök, volontärer och fredsarbetare stödja de goda krafter som arbetar för en hållbar fred och vänskapliga relationer mellan folken i området.

Gert Lindh, vik. Mellanösternsekreterare
----------------------------------------------------------

Ekumeniska Följeslagare till Israel och Palestina

Kyrkornas Världsråd driver Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel.
I Sverige står ett tiotal kyrkor och organisationer bakom projektet med Sveriges Kristna Råd som huvudman. Syftet med programmet är att stödja organisationer, kyrkor, och grupper i både Israel och Palestina som arbetar för en rättvis fred.

Nu söker vi ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel för utresa våren 2006.
Efter utbildning i Sverige arbetar du tre månader i området som en del av en internationell närvaro för att stärka respekten för folkrätten samt stödja lokalt ickevålds - och fredsarbete. Du ska vara minst 25 år och får gärna ha erfarenhet från internationellt arbete. Kunskap om folkrätt och i arabiska/hebreiska är meriterande liksom anknytning till någon av projektets sändande organisationer.

Ansökningsblanketter och mer information finns på www.skr.org 
Har du frågor är du välkommen att mejla på adressen nedan eller ring oss på 08-453 68 00.
Ansökan som ska vara på engelska och på särskild blankett sänder du senast den 16 oktober via e-post till seappi@skr.org

Att vara följeslagare
Följeslagarens roll är att vara en preventiv närvaro. Tanken är att en utomstående tredje part kan ha en skyddande och våldsdämpande effekt i konflikten. Följeslagaren är inte någon egen aktör utan finns på plats för att slå följe och visa solidaritet med personer och organisationer. Ickevåld är både metod och princip för följeslagarprogrammet. Det handlar inte bara om frånvaron av våld utan att på ett icke-våldsligt sätt finnas och agera för och med de fredskrafter som finns i området.

Huvuduppgifterna för följeslagaren är

  • att vidga handlingsutrymmet för palestinier och israeler som arbetar för en fredlig lösning och för de mänskliga rättigheterna.
  • att ge moraliskt stöd och hopp åt de krafter som verkar för en fredlig lösning.
  • att samla och sprida information och kunskap av vad som sker i området.

Följeslagarna finns på både palestinsk och israelisk sida och de konkreta arbetsuppgifterna kan variera kraftigt. Några har följt hälsoteam och ambulanser för att underlätta för dem att komma förbi vägspärrar och nå sina patienter. Andra har sysslat med information och dokumentation i olika fred och MR-organisationer och ytterligare följeslagare har följt utsatta barn till skolan och funnits bland människor som drabbas av bygget av barriären/muren på Västbanken. Följeslagaren skriver också kontinuerliga rapporter. Efter hemkomsten till Sverige arbetar följeslagaren med att skriftligt och muntligt delge sina erfarenheter och kunskaper.
---------------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005 - 25 september

Skola och studentarbete
Höstterminen är i full gång och på många skolor finns kristna skolföreningar som vill dela det kristna vittnesbördet. Vi ber för skolevangelister och studentpastorer som arbetar vid olika skolor och högskolor.

Mellanöstern
Fredsarbetet i Mellanöstern är skört och starka krafter vill försöka hindra en positiv utveckling. Vi ber för dem som vill arbeta för en hållbar fred och vänskapliga relationer mellan folken i området.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan