Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
23 september 2004

Kära vän!

En grupp förebedjare i Mellanöstern ber under 40 dagar för fred.

Vi har genom vår Mellanösternsekreterare Emanuel Furbacken, fått del av ett brev som berör oss från en kvinna i Betlehem, som berättar om den bönerörelse som pågår.

Vi väljer denna vecka att enbart publicera detta brev med uppmaningen att delta i förbönen. Visst vill vi det?

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
-----------------------------------------------

40 dagars bön för Betlehem 1 september-10 oktober 2004

Kära vänner!

Vi är en grupp förebedjare som började be för Betlehem under Intifadan. Betlehem var den första stad som återockuperades av israeliska styrkor i september medan man förberedde sig för julfirandet år 2000, ett firande som var planerat att pågå under hela året.

Under invasionen kände vi att vi var i verklig fara. Tanksen var utställda på höjderna runt om staden och de sköt mot många av husen i grannskapet. Vi levde alla med en känsla av panik. Under den tiden lärde vi oss att be på våra knän eller snarare liggande på golvet för att undvika kulor som flög i alla riktningar i det område där vi samlas till bön.

Några av er läste våra brev med önskan om era förböner som vi så desperat var i behov av under den svåra tiden som lärde oss att på nytt ropa till Gud i förbön för detta land. Vi är tacksamma för alla som svarade på våra böner och förenades med oss i förbön.

I dag vänder vi oss åter till er som är bedjare och uppmanar er att förena er med oss i en 40 dagars förbön för det Heliga Landet och särskilt för Betlehem. Idén med den här förbönen föddes i två bedjande kvinnors hjärtan, min vän Karin Boyadgian och jag själv, Arlette Flefel. (Emanuel Furbackens anmärkning: Karin Boyadgian är en nära vän till mig från Finland. Hon är en varmt troende och bedjande kvinna som bott i Betlehem i mer än 25 år.)

En eftermiddag planerade vi att tillsammans med Karins man besöka några familjer i Betlehem. Vår intention var att lyssna till deras problem och bistå dem med lite materiellt och framför allt andligt stöd. Det blev en lång och tung eftermiddag. När vi kom till det sista huset orkade vi inte ens gå upp för trapporna. Karin har problem med sin höft och jag med mina knän och den här eftermiddagen hade vi klättrat upp och ner för många trappor. Vi var också så utmattade och förkrossade av det vi hört och sett att vi bad Tony, Karins man, att själv besöka den sista familjen medan Karin och jag väntade på honom i bilen…

Den kända Stjärnans gata i gamla staden i Betlehem som pryddes av så vackra blinkande stjärnor julen 2000 låg öde och mörk med högar av skräp som vällde ut ur den överfyllda skräpcontainern. Sopåkarna strejkar eftersom de inte har fått någon lön på flera månader. Trots den kvävande hettan var vi tvungna att stänga bilens fönster för att slippa stanken medan vi väntade. Vi var trötta, utmattade och stumma… Den oerhörda nöd som vi mött, var som ett slag rätt i ansiktet på oss.

Ingen grupp av välmenande personer, ingen organisation, inte ens en regering skulle kunna hela den svåra skada som drabbat människorna i Betlehem under fyra långa tunga år. Vi såg båda upp och sa: Herre var är du? Endast du kan hjälpa! Då fick vi klart för oss att vi skulle gå in i en lång tid av bön. Vi insåg att vi under fyra år bett Gud om att skydda och bevara, och det var inget fel i det. Gud har verkligen bevarat oss, vi kan båda vittna om Guds godhet under den här svåra tiden.
 
Medan vi satt där i bilen och fortsatte be och tacka och lova Gud för att han bevarat oss i sin stora hand, blev vi varse hur han på olika sätt visat sin omsorg och sörjt för våra behov… beskyddat oss och nu bad vi honom att göra skadan ogjord, om att återställa och hela.

Vi ber nu dig ödmjukt att komma med oss i fasta (för er som har möjlighet) och bön till Gud om att visa nåd för vårt land. Innan vi ber för andra, låt oss först:
- be att den helige Ande leder oss genom dessa 40 dagar. Att han vill leda våra böner. Be också om att våra ögon ska vara riktade mot hans rikes utbredande och hans rättfärdighet.
- be om att Herren ger oss av sin vishet och medlidande, så att vi när vi ber, ber i enlighet med hans vilja, för då vet vi att han kommer att svara på våra böner. Vi vet att han har goda planer för oss och för Betlehem och dess innevånare.
- be om Herrens beskydd för alla dem som engagerar sig i förbön här i landet och runt om i världen. Vi vet att vi kan komma att utsättas för andliga attacker. Låt oss dagligen överlåta oss i förbön för varandra och om att många ska be med oss.

Inför era förböner önskar vi nämna några angelägna behov:
- Infrastrukturen i Betlehem har totalt slagits sönder. Graden av arbetslöshet är i dag ca 70%. Muren som slingrar sig tätt runt staden och dess omgivningar och ibland även inne i staden och kringliggande byar är som en verklig mardröm. Land har konfiskerats, olivträd har dragits upp med rötterna och drastiskt förminskat den areal som människor kan odla på och varit helt beroende av för sitt uppehälle. För många känns allt totalt hopplöst. Muren stryper staden och begränsar människors rörelsefrihet. Den hindrar dem från att få sina basbehov tillgodosedda, som att komma till arbetet, gå till skolan eller besöka läkaren. Att säga att muren bara gör livet lite svårare för folk är en grov missuppfattning, den gör att folk känner sig totalt hjälplösa, glömda och att de helt tappar modet eller så skapar den ilska och hat och det skapar rädsla och osäkerhet inför framtiden. 
- Be till Gud att han lyfter av depressionens tunga skugga och att människor förstår att de ska vända sig till Gud med sin nöd, för det är endast han som kan svara på deras böner.    
- Be om att ekonomin ska återställas och att turismen som staden är helt beroende av ska komma igång igen så att människor kan få arbete och möjlighet att försörja sig och sina familjer.
- Be att Gud ska ge entreprenörer och affärsfolk idéer som inte är helt beroende av turismen så att det kan skapas projekt som åter sätter folk i arbete.
- Be också om att vi ska få mycket regn i vinter, så att de träd och växter som finns kvar kan ge tillräcklig skörd för att möta behoven här i staden. 
- Be också för att muren ska falla på fredlig väg…

Vi skulle bli glada om någon vill kontakta oss för att veta mer eller för att uppmuntra oss. Skriv då till oss på den här e-postadressen:  aflefel@p-ol.com

Med tillönskan om Guds nåd
 
Arlette Flefel
För förebedjarna i Betlehem
-------------------------------------------

Bön
Herre till dig kommer vi för att be
för människorna i Israel och Palestina
som kämpar och lider
för palestinier och judar
i Jerusalem och Tel Aviv. 
I Israel, på Västbanken,
och i Gazas flyktingläger,
ber vi Herre.

Vi ber om ett stopp på det meningslösa
våldet och dödandet som i dag drabbar
både palestinier och israeler
- ge folkens ledare mod och kraft
att återuppta samtal om fred.
Ja, Herre vi ber om en kärlekens lösning
som ger alla livsutrymme
och möjlighet att leva ut sin tro.

Om en samförståndets lösning, som ger en
rättvis fred, frihet och säkerhet
åt båda folken och som gör det möjligt
för dem att leva som vänner,
ber vi Herre.

Vi ber för, och tackar dig för varje
enskild människa som med risk
för sitt eget liv går in i rättvisans kamp,
särskilt tänker vi på våra SMU-volontärer,
och de bedjande kvinnorna i Betlehem samt
de ekumeniska följeslagarna.

Amen


-------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Skola och studentarbete
Höstterminen är i full gång och på många skolor finns kristna skolföreningar som vill dela det kristna vittnesbördet. Vi ber för skolevangelister och studentpastorer som arbetar vid olika högskolor.

Mellanöstern
Situationen i Mellanöstern är mer komplicerad nu än på länge. Idag vill vi fortsätta be för de politiska ledare som är inblandande i denna konflikt. Vi ber om öppenhet och ödmjukhet att söka efter vägar till fred.


-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan