Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission
23 oktober 2003

Kära missionsvänner!

Det här brevet handlar om Estland som är denna veckans internationella förbönsämne. Bertil Widén, som vikarierar som Europasekreterare, skriver från ett besök där dessa dagar.

Samtidigt samlas systerkyrkan i Indien, Hindustani Covenant Church (HCC) till sitt 40-årsjubileum. Missionsföreståndare Krister Andersson och flera svenskar som är på besök i samband med jubileet deltar i festen och glädjen. Lagom till jubileet har man samlat in pengar till pionjärarbete i Sverige. Vi lever i en ny tid i mission och vi får både ge och ta emot och glädjas över att Guds ord har framgång på många håll i vår värld, trots stora svårigheter ekonomiskt och förföljelser av olika slag. Vi innesluter också HCC i våra förböner.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Socialt arbete, mission och teologisk utbildning i Estland

Den här veckan befinner vi oss i Estland, Lars Kallfors som är ordförande i Missionskyrkans Europagrupp, och jag som för tillfället samordnar våra kontakter med kyrkor i Europa. Det har smällt till och blivit vinter: snön faller över Tallinns alla gamla vackra hus, över byggarbetsplatser där gamla hus blir som nya och över nedslitna kvarter dit inga pengar ännu hittat fram för att någon ska kunna bättra på och reparera.

Ett av husen som ska bli fina tillhör Estniska Förenade Kyrka av Evangeliskt Kristna och Baptister, eller Unionskyrkan i Estland, som vi oftast kallar kyrkan. Huset ska hysa kyrkans stiftelse för socialt arbete, Vännens Hand. Inom några månader hoppas man kunna flytta in där för att fortsätta arbetet med gatubarnen. Detta byggprojekt har fått ett starkt stöd från Sverige, senast med stora ekonomiska bidrag från Mariestads missionsförsamling. Svenska Missionskyrkans stöd har gått till utbildning av personal och stöd till verksamheten.

Vårt besök sammanfaller med att en grupp från västra Värmland, som kommit till Estland med en lastbil full av skolbänkar, stolar, bord och skåp. Vi följer med dom till Ösel, där allt lämnas över till ledningen för två olika skolor. Med är också och framför allt Koit Lähts, som är direktor för Vännens Hand och håller i många trådar: husreparation, hjälpsändingar, matdistribution, second-hand-butiker med mera. Det är för att få en chans att prata med honom under den ganska långa bilresan som vi följer med till Ösel.

I utkanten av Tallinn finns i ett äldre villakvarter Estniska Förenade Kyrkans kontor. Kyrkans president är sedan flera år Helari Puu som tar emot oss och ger oss senaste nytt från kyrkans olika arbetsområden. De ekonomiska villkoren är kärva trots den snabba utvecklingen i landet på ekonomins område. Just nu står det och väger om man ska kunna fortsätta med samma bemanning på ungdomsavdelningen, som man haft under flera år. Den är i och för sig inte stor: en person som har hand om barn- och söndagsskolearbetet, en person på ungdomssidan.

Samtidigt finns i kyrkan en stark medvetenhet om mission och evangelisation. I november ska man genomföra en nationell evangelisationskampanj, där ett trettiotal av kyrkans åttiofem församlingar kommer att delta. Missionsengagemanget är också stort. Mitt i de ekonomiska begränsningarna stödjer man estniska missionärer både i Baltikum och Kina.

Kvar att besöka är Tartu och Förenade Kyrkans teologiska seminarium. Vi vet att vi också där ska få höra berättas om kärva tider, om hur man försöker arbeta trots så många begränsningar. Från Svenska Missionskyrkan stödjer vi denna vinter en distanskurs i etik, ”Om att leva mänskligt i det postmoderna samhället”. I november ska seminariet också få besök av en lärare från THS som ska ge en kurs i missionsvetenskap.

Så går arbetet vidare i en av Missionskyrkans systerkyrkor som finns oss mycket nära, historiskt, geografiskt och känslomässigt. Låt oss bedja för våra vänner i Estland, för all deras möda och arbete, för glädje och frimodighet i de många uppgifterna.

Bertil Widén
--------------------------------------------

Rätt Vis Helg 2003

En helg för dig som är intresserad och vill lära mer om rättvisa, handel, världsekonomi, globalisering, ickevåld och om kristen tro i dessa sammanhang.

Vi samlas i Betlehemskyrkan i Göteborg 21 till 23 november 2003. Helgen fylls av föreläsningar, seminarier, samtal, andakter och gudstjänst.

Nu är det dags att anmäla sig till Rätt Vis Helg! Det gör du lättast på www.smu.nu/globalt och klickar sedan på Rätt Vis Helg. På samma ställe hittar du mer information om programmet.

Arrangörer är Bilda, Diakonia, Glokalforum, Lidingö folkhögskola, SBUF och SMU.
-----------------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Polispastorerna
Vid krissituationer, men också i vardagsarbetet, är polispastorerna en viktig resurs. Några av Missionskyrkans pastorer och diakoner arbetar i en särskild relation till polisen på olika orter. Vi ber om vishet och kraft för dem i svåra och påfrestande situationer.

Estland
Vid pastorsseminariet i Tartu utbildas pastorer, bland annat för Unionskyrkan i Estland. Det behövs fler pastorer, men den ekonomiska situationen i landet innebär svårigheter för dem som vill utbilda sig. Vi ber för seminariets ledning, lärare och studenter.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan