Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
23 december 2005

Kära missionsvän!

Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Lukas 2:12.

Det var under förra årets julhelg, Annandag Juls morgon, som den väldiga flodvågen dödade tusentals människor vid Indiska Oceanen. Vem kan glömma de dödande vågorna, de många offren och de traumatiserade överlevande människorna i Indonesien, Thailand, Indien, Sri Lanka och Afrikas östkust. Människor över hela världen drabbades och ett starkare gensvar än någonsin visade sig som svar på alla uppmaningar om katastrofstöd och ett extraordinärt uttryck av solidaritet med drabbade medmänniskor visade sig.

Under hela 2005 har katastrofer av olika slag fortsatt: översvämningar, orkaner och jordbävningar, för att inte nämna de ”tysta” katastroferna Hiv/Aids, krig, orättvisor och fattigdom.

Systerkyrkor och samarbetspartners i olika delar av världen har varit engagerade för att lindra nöden och ge medmänniskor hopp, ett hopp som har sitt ursprung i barnet i krubban. Det är detta som ger oss hopp: Det oskyddade barnet i Betlehem, inte det som i världen är starkt, utan det att Jesus blev en av oss, sänd av Gud till vår jord för att dela våra villkor. Gud blev människa, född av kvinna, som led och dog på samma sätt som människorna lider och dör.

Därför kan vi sjunga:
Född är Frälsaren och Förlossaren,
Kristus, Herren, i Davids stad.
Kommen är friden,
Himmelska tiden
Nu är fullbordad.
Min själ, var glad!

Under julen visar vi vår solidaritet med människor i vår närhet och långt borta. I Svenska Missionskyrkan är det i år 120:e gången vi gör vår insamling till mission i andra länder, den s k Annandagsinsamlingen. Missionsgudstjänsterna sprids numera ut över tiden från första advent – Trettondedagen. Oavsett vilken eller vilka dagar missionsgudstjänster hålls, så är det viktigt att missionen får leva i våra hjärtan. Den tradition som startades 1886 i de svenska missionskyrkorna är viktig att hålla fast vid. Glädjebudet om Frälsaren som är född i Davids stad måste förkunnas världen över för varje ny generation. Det är vår uppgift också idag. Det är en glädje att få visa solidaritet med människor i vår värld och få ge stöd till systerkyrkorna och de utmaningar de står inför!

En av de systerkyrkor som nu står inför nya utmaningar är den Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville. Missionär Bertil Åhman rapporter från extrasynoden som hölls förra helgen och om det ledarskifte som nu skett. Vi omsluter Patrice Nsouami i förbön och ber för Kongo.

Vi ber också för fred i världen och för missionen och de övriga förbönsämnen som finns längst ned i vårt veckobrev.

Vi gör nu också ett uppehåll gällande veckobreven och återkommer, om inget speciellt inträffar, efter trettondagshelgen.

Låt mig till sist få ge en hälsning direkt från Kashmir, i nordvästra Indien, där systerkyrkan HCC arbetar bland drabbade människor efter jordbävningen i oktober. HCCs volontärer bygger tillfälliga bostäder så att människorna ska klara sig under vintern. Häromdagen kom en flicka till de tre volontärer som byggde hus i hennes område och frågade var den fjärde mannen var. De svarade att de var bara tre, men flickan insisterade och sa att dagen innan var dom fyra personer och den fjärde var klädd i vita kläder. Då insåg hjälparbetarna, med bävan, att den fjärde mannen var Människosonen som fanns med dem i arbetet. Människor får inte bara skydd inför vintern, de får också syn på Jesus genom hans tjänare som arbetar för behövande medmänniskor i världen.

Med tillönskan om en rikt välsignad julhelg och ett Gott Nytt År!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Patrice Nsouami - ny missionsföreståndare i Evangeliska Kyrkan i Kongo

Den Evangeliska Kyrkan i Kongo-Brazzaville samlas normalt till synod vart fjärde år. Synoden samlar delegater från hela landet och är kyrkans högsta beslutande organ och då väljs kyrkans missionsföreståndare för en fyraårsperiod. Senaste ordinarie synod hölls i juli 2004 då Alphonse Mbama omvaldes som kyrkans ledare för ytterligare en period. När han avled i maj i år, i sitt artonde år som ledare för kyrkan, tog vice missionsföreståndaren Mathieu Djema hans plats. Kyrkans stadgar föreskriver nyval i sådana här fall och proceduren är noga beskriven. Kandidater till posten kan föreslå sig själva eller bli föreslagna av andra, enskilda medlemmar eller församlingar. De pastorer som uppfyller vissa kriterier, bland annat angående åldern, och vill stå till förfogande blir föremål för primärval i de olika distrikten, i pastorskåren och i kyrkostyrelsen. De tre med de sammanlagt högsta röstetalen presenteras i en extra synod och dess medlemmar ansvarar för det slutgiltiga valet bland dessa tre. Segraren måste ha absolut majoritet, varför det kan krävas två valomgångar.

Lördagen den 17 december var det dags för kyrkans extra synod. Enligt traditionen hölls den i kyrkan i Mansimou, strax utanför huvudstaden. I kyrkan fanns 235 delegater från hela landet och ett antal inbjudna gäster. Vid sidan av några ärenden av informationskaraktär var missionsföreståndarvalet den enda punkten på dagordningen.

En speciellt tillsatt valkommitté hade arbetat med hela valproceduren och kunde nu presentera de tre kandidaterna: Célestin Bissila, distriktsföreståndare i Pointe-Noire och tidigare vice missionsföreståndare, François Mabounda, doktorand och lärare vid Teologiska Högskolan samt Patrice Nsouami, teologie doktor, lärare och studierektor vid Teologiska Högskolan.

Omröstningen skedde med slutna sedlar och resultatet blev entydigt: Nsouami fick 169 röster, Mabounda 43 och Bissila 20.

Patrice Nsouami är född och uppvuxen i Pointe-Noire. Före sin pastorsutbildning arbetade han som evangelist och hade ansvar för flera byar. Som pastor har han bland annat arbetat som församlingsföreståndare i Mayangui, den största församlingen i Brazzaville. När inbördeskriget bröt ut var han distriktsföreståndare i Dolisie. Inför läsåret 2004 – 2005 kom han tillbaka till Kongo efter att ha studerat och doktorerat i Yaoundé. Efter återkomsten har han arbetat vid kyrkans Teologiska Högskola. Hans ämnesområde är etik, med betoning på den kristna kyrkans förhållningssätt till miljöfrågor. Han är gift och familjen har sex barn.

Valtet av Patrice Nsouami som missionsföreståndare mottogs med stor entusiasm. Majoritetens vilja var ju tydlig denna gång. De etniska spänningarna i landet, som ibland också märks i kyrkan, tycks inte ha spelat någon större roll denna gång, utan alla tackar Gud för den enighet som visade sig.

Dessa rader skriver jag på söndagen efter en lång friluftsgudstjänst med presentation av och avskiljning av den nye missionsföreståndaren. Nsouami höll ett långt tal i form av en avsiktsförklaring. Det avbröts då och då av applåder. Han menade att det återuppbyggnadsarbete som pågår efter kriget i samhället bör ha sin motsvarighet inom kyrkan. För läsarna av dessa rader kan det vara av intresse att han uttryckte önskemål om att ytterligare stärka banden med systerkyrkorna i Norden.

Synoden har föregåtts av mycket bön här i Kongo, men också i de nordiska länderna. I den här kulturen är ledaren av stor betydelse för all verksamhet. Förväntningarna är stora inför Patrice Nsouamis period som kyrkoledare, i första hand till synoden 2008. Tack för fortsatt förbön!

Bertil Åhman
missionär i Brazzaville

----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005

25 december

Fred i världen
Alla längtar efter att få leva i fred och trygghet, men tyvärr är det många i vår värld som lever under helt andra omständigheter. Inför ett nytt år ropar vi till Gud om fred på vår jord och att våld och terror inte ska få fortsätta att utbreda sig !!

Mission i andra länder
Annandag Jul är sedan många år en viktig dag för vårt internationella missionsarbete. Insamling till mission i andra länder har pågått under några veckor och slutförs fram till trettondagen. Be om glädje och offervillighet i stödet till våra systerkyrkor ute i världen och att evangeliet ska få bli till välsignelse för många.

1 Januari

Norrköping
I Åbylundskyrkan har en självstyrande församlingskrets formats för att arbeta för en egen församling. Be för ledningsgruppen och pionjärpastor Peter Håkansson och alla deras kontakter med människor i olika åldrar i Åby.

Ecuador
Under den gångna hösten har ännu en lärjungaskola med namnet ”Apg. 29” genomförts i Ecuador med ungdomar från Ecuador och Sverige. Be för alla dem som ungdomarna fick möta på olika platser i landet och deras fortsatta kontakter med lokala församlingar.

8 januari

SMU-scout
Scoutarbetet i våra församlingar ger oss också kontakt med föräldrar och hela familjer. Be för de föräldrar och familjer som er församling har kontakt med genom scoutarbetet.

Nicaragua
Vi ber för alla våra vänner i Moravakyrkan, speciellt för församlingsledarna runt om i landet.


Läs mer om Livets vatten, insamlingen till mission i andra länder på
www.missionskyrkan.se

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse.

Du som vill prenumerera måste först registrera dig på www.missionskyrkan.se/registrera
Gör sedan dina val på
www.missionskyrkan.se/prenumerera


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan