23 april 2009


Kära missionsvän!

Tiden går fort och vi närmar oss sommaren, som är en tid för läger av olika slag. På många läger bru­kar man aktualisera den internationella missionen genom insamlingar till något särskilt ändamål. Mis­sionskyrkan har en projektkatalog, som du hittar på www.missions-kyrkan.se/projektkatalog

Här lyfts konkreta behov fram från olika länder och inom olika teman; allt ifrån utbildning i Kina, Indien, Kongoländerna och Ecuador, HivAids-arbete och hälsovård i de båda Kongorepublikerna, Indien, Ecuador och Nicaragua, stipendier till ungdomar i Ecuador och Indien, bibelarbete i Kina, teologisk utbild­ning i de flesta samarbetsländer, idrott, fotboll som fredsbyg­gande arbete i de båda Kongo.

Vi lever i vårens och påskens tid. Livet spirar på nytt i naturen och Jesus lever och verkar världen över. Den Uppståndne sa till sina lärjungar när han mötte dem: ”Ni skall vittna om allt detta” Luk 24:48. Det är det mission handlar om. Gud välsigne dig!

Bertil Svensson
Internationell missionssekreterare

Brevet i sin helhet som pdf »


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan