Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

22 juli 2006

Kära missionsvän!

Halva sommaren har gått och veckobreven har kommit sparsamt. Anledningen är dock inte att det inte hänt något, utan att det hänt alltför mycket (!), varför veckobrevsskrivandet har blivit lidande.

Evangelistkonferens, Kyrkokonferens, Hönökonferens och många andra samlingar har hållits i vårt land, där utländska gäster medverkat och missionsarbetet lyfts fram på olika sätt.

Sommaren har också präglats av terror, krig och katastrofer.

Kriget i Mellanöstern, främst Libanon, har drabbat miljontals oskyldiga människor. Dagligen får vi rapporter och begäran om stöd från systerkyrkor och ekumeniska partners. Från Missionskyrkan har vi skrivit ett pastoralt brev med uppmaning till förbön och stöd av olika slag. Brevet läggs ut på hemsidan och finns nedan.

Systerkyrkan i Indien har drabbats genom bombdåden i Bombay o Kashmir och nu också genom översvämningen i norra Maharashtra. Tillsammans med HCC ger vi stöd till drabbade människor.

Under sommaren pågår olika evangelisationssatsningar och läger/konferenser, både i vårt land och i andra länder. Från Missionskyrkans sida är vi särskilt engagerade på Öland, där det de kommande dagarna hålls partiledarutfrågningar på Klintagården. Vi är också engagerade i en evangelisationssatsning i Estland, liksom vid EM i friidrott i Göteborg.

Be för allt det här, liksom för läger och konferenser och missionärer och volontärer som förbereder sig för tjänst i olika systerkyrkor. Den 6 augusti hålls en gudstjänst i Kuvarp med medverkan av de som nyss kommit hem eller som planerar utresa under hösten.

Med tillönskan om Guds välsignelse och bön om fred i vår värld.

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Pastoralt brev med anledning av krisen i Mellanöstern
2007-07-22

Vi förfasas alla över det eskalerande våldet i Mellanöstern och känner vanmakt inför det som sker.

Under de senaste dagarna har vi fått rapporter och begäran om stöd från systerkyrkor och ekumeniska samarbetspartners i regionen och särskilt Libanon. Vi hör om människor som flyr för sina liv, om splittrade familjer, om brist på mat och andra förnödenheter och, inte minst, om ond, bråd död.

Mitt i allt detta görs, i tysthet, stora insatser av kärlek till Gud och medmänniskor i nöd. I den sydvästra delen av Libanon berättas om hur människorna samlas i kyrkorna, i förhoppning om att dessa ska gå fria från beskjutning. En kvinna dödades av en raket när hon gick hem från kyrkan för att hämta lite mat. När hon gick sa hon: ”Det är bättre att en gammal kvinna som jag går och hämtar mat; vi kan inte riskera de yngre.” Må hon nu vila i frid.

Från den Reformerta Synoden i Libanon och Syrien har vi bl a fått följande rader: ”…vi vigde alla männen i städerna åt förintelse och även kvinnorna och barnen.” 5 Mos 3:6b. Det är exakt vad som händer i Libanon idag. De gammaltestamentliga texterna tycks även idag vara de som styr människorna. Som kristna kan vi förklara den sortens agerande som ett tecken på mänsklig svaghet och bortvändhet från Gud. Vår uppgift är i stället att tala om ”en bättre väg” - om Guds rike, i enlighet med Jesu undervisning i Bergspredikan.

Den Evangeliska gemenskapen i Libanon uppmanar kyrkorna världen över, särskilt i Västvärlden

att höja sin röst för omedelbart eld upphör,

att ingen, under inga omständigheter och ingenstans har civila
     som måltavlor,

att uppmana FNs säkerhetsråd att göra allt för en varaktig fred i
     Mellanöstern.

Vi uppmanas också att göra vad vi kan för att sända humanitär hjälp snarast möjligt. Den humanitära situationen är mycket bekymmersam.

Vill du eller din församling ge ett ekonomiskt stöd till drabbade medmänniskor i Libanon och Gaza, så är du välkommen att göra det via Missionskyrkan eller Diakonia. Både Missionskyrkan och Diakonia har samarbetspartners i området, som förmedlar humanitär hjälp till krigets offer.
Missionskyrkans plusgiro 90 08 24-4
Diakonias plusgiro 90 33 04-4

Vi uppmanar också till förbön för en varaktig fred i Mellanöstern under sommarens gudstjänster och läger. Må Gud sig förbarma.

Era i Kristus och för världen förbundna.

Göran Zettergren  
missionsföreståndare  

Bertil Svensson
missionssekreterare

-----------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

23 juli
Fest-i-Val, Klintagården
Just nu pågår de stora samlingarna på Klintagården där samtliga ledare för riksdagspartierna medverkar. Be för teamet som medverkar i samlingarna och de tusentals människor som man kommer i kontakt med.

Costa Rica
Missionskyrkans kontakter i Costa Rica är i första hand genom Ingemar och Maria Hedströms, som tidigare arbetat inom DEI ”Avdelningen för ekumenisk forskning”, men som nu är mer inriktad på samarbetet med Moravakyrkan på Atlantkusten i Nicaragua.

30 juli
Fest-i-Val, Klintagården
I kväll avslutas samlingarna på Klintagården med utfrågning av statsminister Göran Persson. Be för vår regering och riksdag om Guds vishet och vägledning i de viktiga frågor som berör vårt lands ledning.

Ecuador
För tredje året inbjuds svenska ungdomar till bibelskolan ”Apg 29” i Ecuador.  Under tre månader slipas och formas man genom bön, undervisning och tjänst. Ecuadorianer och svenskar ingår~i team som betjänar lokala församlingar. Bibelskolan pågår tiden 8 september - 3 december. Be för alla deltagarna och de ungdomar som stannar kvar för att som volontärer arbeta bland barn och ungdomar i Ecuador.

6 augusti
Step of Faith, Estland
De senaste dagarna har evangelist Göran Holmberg och ett ungdomsteam evangeliserat i Narva-regionen ,Estland. Det är en del i en mer långsiktig satsning mellan Svenska Missionskyrkan, Unionskyrkan i Estland och Unionen för Evangeliskt kristna i Ryssland. Be för alla de som teamet mött under dagarna och för de församlingar som nu går vidare med dessa nya kontakter.

Kongo Brazzaville
Under 1990-talet härjades Kongo av tre inbördeskrig. Idag behövs fungerande demokratiska styresformer, försörjningsmöjlighet för alla återvändande flyktingar och fungerande skolutbildning. EEC har en viktig roll i detta arbete med internationellt stöd. De svenska och norska missionskyrkorna gör allt de kan för att väcka internationell opinion för Kongos folk. Be om en god utveckling för Kongos folk.

13 augusti
Team Våga Tro Göteborg
I samband med Friidrotts-EM som sammanfaller med ”Göteborgs kalaset” har ett team arbetat med evangelisation. Med hjälp av en cafébuss och i samarbete med kyrkorna i Göteborg har teamet sökt kontakt med mängder av inte minst ungdomar. Vi ber för alla dessa kontakter som skapats och att Gud fortsätter sitt verk i dessa människors hjärtan.

Kongo Kinshasa
Missionskyrkans systerkyrka driver 101 primärskolor och 59 sekundärskolor. Driften måste täckas via skolavgifter. Föräldraföreningar vid skolorna spelar en allt större roll för möjligheterna att över huvud taget bedriva skolverksamhet. Be för lärare och elever i alla dessa skolor.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.  


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan