22 december 2009
 
Kära missionsvän!

Idag läser jag i Metro om de värsta mänskliga kriserna just nu, som listats av Läkare utan gränser. Återigen finns några av de områden i världen där Missionskyrkan och dess systerkyrkor är engagerade: Kongo Kinshasa, Pakistan, men inte bara geografiska regioner, utan kriser som drabbar människor på många håll. Det talas om ”försummade sjukdomar” och Hiv/Aids.

Det är en lång tradition att i samband med julen samla in pengar och be för missionen. I år behövs dina medel mer än någonsin. Det handlar inte ”bara” om bistånd och hjälp till människor i nöd, det handlar om kyrkans hela arbete i världen, om att bekämpa de kriser som finns på olika håll, men också arbete för fred och försoning, om att dela de ”goda nyheterna” till alla människor, om pastorsutbildning och mycket mer. Tack för att du ger rikliga offer till missionen i år, kanske en ”julklapp” till någon i Kongo. Se exempel på vad dina pengar räcker till i vårt veckobrev!

Varmt tack för dina offer och förböner för vår gemensamma mission!

Bertil Svensson
Internationell Missionssekreterare

Läs brevet i sin helhet och sätt upp det på anslagstavlan »


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan