Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
21 april 2004

Käre vän!

Denna veckan är det SMU:s offerdag. Förbundssekreteraren Göran Bondesson ger exempel på vad SMU gör för att skapa växtplatser för barn, ungdomar och ledare.

SMU:s internationella sekreterare Ulrika Ahlgren skriver också om vad som är aktuellt främst i det internationella arbetet, med utbyten av olika slag, möjligheter till volontärsarbeten, inte minst utifrån ett ömsesidigt perspektiv.

Utöver det här vill vi gärna informera om att vår systerkyrka och deras ungdomsorganisation i Ecuador, tillsammans med Svenska Missionskyrkan, inbjuder till en lärjungaskola från den 7 september - 5 december i Montecristi, Ecuador. Undervisningsspråk är spanska och svenska med tolkning. Det ges lärjungaundervisning varvat med församlingsbesök. Förhoppningen är att 10 deltagare från Ecuador och 10 från Sverige kommer att delta.
Inom kort finns mer info på Missionskyrkans hemsida. Ytterligare info kan också ges via bertil.widen@missionskyrkan.se eller c-j.savinger@fiskebacksmfs.net

Med bön för SMU och dess arbete i Sverige och i andra länder.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

SMU:s offerdag den 25 april
Genom en mångfald av arbetssätt vill Svenska Missionskyrkans Ungdom skapa växtplatser för barn, ungdomar och ledare:
• Unga ledare får växa som människor då förtroende och ansvar ges.
• Tonåringar får växa i tron då SMU får vara den plats där det finns tid för bön, lovsång och andakt.
• Uppfattningen om världen växer då scouter ges möjligheten att få möta scoutkompisar från andra länder.
• Tron på SMU som en del av den världsvida kyrkan växer då SMU:s korttidsvolontärer får arbeta i systerkyrkor i andra länder.
• Kallelsen att få leva sitt liv för Gud växer då ettåringar och ungdomsledare får möta barn och ungdomar på heltid i SMU.
Listan med exempel på växtplatser för tro och liv inom SMU kan göras lång. I SMU finns en mångfald av mötesplatser och aktiviteter. Församlingens gudstjänst är också en viktig växtplats för SMU. I gudstjänstens mitt får församlingen be och dela med sig av sina resurser för det viktiga arbetet i SMU. Inneslut ledare, anställda och deltagare i förbön.
Varje SMU:are är en gåva till församlingen på samma sätt som församlingen är en gåva för varje SMU:are. Det handlar om ett gemensamt arbete!
Idag har var och en förmånen att dela med sig av sina ekonomiska resurser för att dessa ska bli till välsignelse för SMU:are över hela vårt land. SMU finns på över 400 platser i Sverige, men det är också en barn- och ungdomsrörelse som sträcker sig till våra systerkyrkor runt om i världen.
Din ekonomiska gåva är nödvändig. Tillsammans får alla församlingar i Svenska Missionskyrkan idag ge sitt stöd i offer och förbön till SMU. Svenska Missionskyrkan och SMU står i ett gemensamt arbete, att föra evangeliet om Jesus Kristus till unga människor.
Den gudstjänstfirande församlingens gåva och förbön är oumbärlig i detta uppdrag.

Göran Bondesson
Förbundssekreterare
***************************************************************************

CAP - en enorm möjlighet
Vill du lära känna ungdomar från andra länder? Vill du höra vad de tänker och hur de ser på framtiden? Vill du få vara med om andakter, gudstjänster och bibelstudier där röster från flera olika länder hörs? Följ med på CAP 2004!
CAP är ett internationellt lägersamarbete, där ungdomar från kyrkor i Sydafrika, Rwanda, Kongo-Brazzaville, Belgien och Sverige möts. Nästa CAP-läger är i Sverige 5 juli till 1 augusti 2004. Det finns fortfarande några platser kvar till den svenska gruppen! Du ska vara mellan 18 och 30 år, och kunna tala engelska eller/och franska för att kunna vara med.
För mer info, se www.smu.nu/globalt/cap

ID - SMU:s nya internationella projekt
ID - Identitet, Idem Deus ...
ID är SMU:s internationella projekt som är igång mellan 2004-2009. Dess huvudsyften är att tillsammans med våra systerorganisationer i Indien, Kongo-Brazzaville och Nicaragua arbeta för att stärka ungas identitet som kristna samt öka det sociala engagemanget.
En viktig del i projektet är de aktiviteter som kommer att genomföras då ungdomar och ledare från de fyra organisationerna möts, byter erfarenheter och lär sig om nya ämnen. Detta kommer bl a att ske i Mötesplatser och via Parvolontärer.
Mer information om ID, insamlingsmålen och aktiviteterna, kommer på SMU:s Riksmöte i Västerås och sedan också på SMU:s hemsida.

Bli ettåring - ansök före 30 april
Vill du jobba som ledare för barn och unga i en SMU-förening och församling under ett år? Då kan du bli ettåring!
Att vara ettåring innebär att vara medmänniska, lärjunge och att ta ledaransvar i olika gruppsituationer. Du blir en extra resurs. Din erfarenhet och tro får möta barnens och ungdomarnas liv och frågor.
Som ettåring placeras du i en församling och SMU-förening. Vid placeringen tas stor hänsyn till dina gåvor och dina behov i relation till de behov som församlingen eller SMU-föreningen anger.
För mer information och ansökningshandlingar, läs www.smu.nu/ung/ettaring

Korttidsvolontärer
De närmaste veckorna kommer de 6 SMU:are som varit i Ecuador, Kongo-Brazzaville och Israel/Palestina som korttidsvolontärer hem till Sverige. De reste alla ut i mitten av september och har under ett drygt halvår lärt känna ett nytt land, en ny kultur och en ny kyrka. Du har väl läst Karolinas, Jonas, Emmas, Fridas, Sofias och Idas nyhetsbrev från respektive land!? Om inte, gå in på www.smu.nu/globalt och klicka sedan på volontärsbrev.
Nu till helgen kommer SMU:s Volontärkommitté att intervjua ungdomar som är intresserade av att åka ut som korttidsvolontärer till hösten. Även i höst är det till Ecuador, Kongo-Brazzaville och Israel/Palestina som SMU:s korttidsvolontärer kommer att åka till.

Returvolontärer
Parallellt med att vi skickar ut korttidsvolontärer, så har vi också börjat ta emot returvolontärer. Detta är något som vi anser är värdefullt för oss och också ett oundvikligt steg för oss för att försöka uppnå ömsesidighet i våra relationer med systerkyrkor över hela vår värld. Sedan i mars är Luis Cedeño och Rubén Baquero från Ecuador i Sävedalen, Göteborg. De har nyligen avslutat sina svenskastudier och har börjat sitt dagarbete på en kristen förskola i Sävedalen. Där är de två dagar i veckan. Den övriga tiden fylls av aktiviteter i kyrkan, såsom scout, två konfirmationsgrupper och tonårsarbete. Rubén och Luis kommer att vara i Sverige till i slutet av augusti.
SMU planerar för att under nästa år också ta emot returvolontärer från Kongo-Brazzaville.
Det finns också goda exempel på lokala föreningar och församlingar som själva ansvarar för att ta emot och i vissa fall anställa volontärer/ungdomsledare från systerkyrkor. Alingsås, Malmö och Tranås är några exempel.

Ulrika Ahlgren
Internationell sekreterare
-----------------------------------------------------

Förbönsämnen:

Offerdag för SMU
Det finns stora utmaningar och visioner för SMU under de kommande åren. Vi ber om Guds vishet och strategisk klarsyn för SMU-styrelse, förbundssekreterare Göran Bondesson och hans medarbetare på SMU riks.

Pakistan
Den kristna kyrkan i Pakistan lever i en utpräglad minoritetssituation där det dagliga livet inte är enkelt. Kyrkan arbetar för att bekämpa intolerans i samhället och att främja social harmoni. Vi ber om vishet för kyrkans ledare och Guds välsignelse i deras viktiga arbete.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan