Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
21 oktober 2005

Kära missionsvän!

Den besvärliga situationen i norra Pakistan och Indien fortsätter efter jordbävningen för två veckor sedan. Situationen blir nu alltmer besvärlig, då det är svårt att nå fram till alla bergsbyar. Dessutom närmar sig vintern med snö och kyla, så återuppbyggnad av hus måste göras snarast möjligt.

FN:s generalsekreterare Kofi Annan vädjar nu om stöd, därför att situationen på sina håll blir alltmer kritisk och stöd till de drabbade har ej motsvarat behoven. Våra samarbetsorganisationer i Pakistan och Indien gör vad de kan med de små medel man har. Vi har skickat mindre gåvor, men förmedlar gärna ytterligare medel som sätts in på Missionskyrkans postgiro 824-3 eller 90 08 24-4. Märk talongen ”katastrof”.

Till denna veckas brev har vi fått en hälsning från Jan Sjöblom, som är aktiv i missionskommittén i Betlehemskyrkan, Göteborg. Jan råkade befinna sig i Indien när jordbävningen skedde och följde med missionsföreståndare Steven David till Srinagar för att möta HCCs hjälparbetare. Läs Jans tankar om en kyrka som alltid är beredd att tjäna de utsatta människorna.

Oroligheter har på nytt brutit ut i Kongo Brazzaville i samband med att en av de tidigare milisledarna Bernard Kolelas återvänt till Kongo. Ett antal unga pojkar ur milisgruppen ninjas har dödats och människor har evakuerats från några kvarter i Brazzaville. Våra missionsarbetare och volontärer befinner sig väl, även om det naturligtvis är påfrestande för dem och alla kongoleser, när oroligheter på nytt bryter ut. Ungdomsvolontärerna befinner sig just nu i Pointe-Noire, där de blir kvar tills läget är något mer stabilt i huvudstaden.

Den gångna helgen hade vi besök av pastor Pavel Bak, vice ordförande i den Ryska kyrkan av Evangeliska kristna. Pavel berättade om en växande kyrka i Ryssland, med stora möjligheter och behov. Missionskyrkan har haft kontakt med och stött Pavel Bak sedan början av 1990-talet, då han var en av grundarna till en församling i Ekaterinburg, vid Ural-bergen. Idag finns det ett 50-tal församlingar bara i det området, en bibelskola och ett omfattande socialt arbete bland gatubarn och narkomaner.

Missionskyrkan har sedan gammalt kontakter och intresse för det kristna arbetet i Ryssland och den här gången fick vi möjlighet att samtala om ett tre-parts samarbete mellan Estland, Ryssland och Sverige. Vid våra samtal fanns nämligen också med Agnes Böning, som är missionssekreterare i Unionskyrkan, Estland. Unionskyrkan har ett 10-tal församlingar i den rysktalande delen av Estland i närheten av Narva, varför både kunskap, intresse och engagemang för mission bland ryssar finns i Estland.

Vi ber för alla våra samarbetskyrkor i Pakistan, Indien, Kongo Brazzaville, Ryssland och Estland!
Vi ber också för polis-pastorerna i Sverige!

Bertil Svensson
Missionssekreterare

----------------------------------------------------

HCC:s hjälparbete i indiska delen av Kashmir

Den 19 oktober kl. 12.00 landade Steven David och jag i Srinagar. Asher Waskar mötte, en av HCC:s hjälparbetare i området. En grupp av små byar högt upp på bergssluttningen 3 tim gångväg frän bilvägen har HCC tagit ansvar för. Här odlar byborna valnötter att sälja och majs som mat.

Byn ligger nära gränsen mot Pakistan och tidigare var evangelisterna förbjudna i området. De besökte byn och bar med sig filtar, barnmat och bröd. Militären har inventerat området och alla 330 husen för 700 familjer var totalförstörda och troligen 100 döda. Teamet, de första civila att nå byn, hjälpte flera familjer att få tillfälligt skydd som de byggde av resterna från raserade hus. En familj hade bara en äldre man och 5 kvinnor överlevt, 2 av sönerna var döda.

En av HCC:s medarbetare, Shrinivas, stannade kvar, resten åkte till Srinagar för att inhandla kokkärl, tallrikar, tvättmedel och olika hygienartiklar samt en lokal värmare av lera i en korg som de eldar i. Jag såg varor~för c:a 22 000 som inhandlats och skickades med en mindre lastbil 20/10 till byn med en lite lastbil, de har hitintills inhandlat material för c:a 85000 kr.

Bilvägen till byn slutar 110 km från Srinagar, huvudstad i Kashmir, vägen fortsätter till Pakistan.

Vi kom till Uri, en mindre stad, där skadorna också var omfattande, om vi fortsatt till byn hade det blivit mörkt och vi hade vari tvungna att övernatta. Militären ville ogärna tillåta mig som utlänning närmare gränsen och i så fall övernatta i en militärlastbil, vilket teamet gjort natten innan, så vi återvände till Srinagar.

Det är kallt här nu, den dagen jag var där var det sol och varmt på dagen men kallt på natten. Teamet bor i en medarbetares bostad. 6-7 personer sover på golvet med filtar och enkla sovsäckar. I huset finns enkla fönster och upprepade elavbrott. Häromdagen snöade det~och i byn som ligger högre upp~är det kallare, jag såg snöklädda toppar längre bort.

Det kommer också efterskalv och på vägen tillbaka fick vi väja för nedfallande stenar och stoppa en gång sa att en bandtraktor kunde rensa vägen.

Steven David och Ashkar diskuterade hur man bäst kunde hjälpa byborna, mycket beror på vad vi kan ställa till förfogande. Många har gett till tsunamin och till de drabbade av översvämningen i Maharashtra som drabbade många av HCC:s församlingar och nu detta. Men kanske några kan avvara mer? Vad vi ger till behövande ger vi till Guds verk och vi får vara tacksamma att vi har vänner i Indien som kan vara vår utsträckta hand.

Jan Sjöblom, Göteborg

----------------------------------------------------

"Andlig feber" i Kina
- en seminariedag om Kina

19 november 2005 - Immanuelskyrkan Stockholm

Program
09.30-10.00        Kaffe
10.00-11.30        Per och Birgitta Larsson. "Intryck från sex års utkik mot Kina från Hong Kong."
11.30-12.30        Fredrik Fällman. Kulturkristna i Kina
12.30-13.30        Lunch
13.30-14.00        Information om volontärinsatser i Kina
14.00-14.45        Per och Birgitta Larsson fortsätter
14.45-15.00        Fika
15.00-16.00        Panelsamtal med Per och Birgitta Larsson, Alice Hermansson, Jan-Endy Johannesson och Fredrik Fällman.
                        Samtalsledare: Eskil Albertsson.

Mötesledare: Jan-Endy Johannesson 
Arrangörer: Svenska missionsrådets arbetsgrupp för Kinafrågor, SMAK

Boka in dagen nu. Kontakta Jan-Endy Johansson för mer information, jan-endy@eom.nu ]

----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
23 oktober

Polispastorer
I en pressad och svår arbetssituation för polisen är det en tillgång att det finns pastorer som kan vara till hjälp för samtal och stöd. Be för de pastorer som har denna speciella kallelse och uppgift.

Estland
Vid det teologiska seminariet i Tartu studerar ungdomar för kommande pastorsuppgifter i församlingar runt om i landet. Be för lärare och studenter.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Svenska Missionskyrkan