21 januari 2010

Kära missionsvän!

Först och främst ett varmt tack för goda insamlingar under jul-nyår till vårt gemensamma internationella missionsarbete! Rapporteringen distriktsvis finns i detta veckobrev.

Samtidigt som vi gläds över goda offer och stöd för missionen, utmanas vi till nya krafttag och det gäller den ofattbara jordbävningen i Haiti. Ett särskilt brev sänds i dagarna till församlingarna om möjligheten att ge stöd via Amerikanska Missionsförbundet, Evangelical Covenant Church, som via sin katastroforganisation Covenant World Relief är i full gång med insatser. Just nu handlar det om stöd till basala behov som mat, vatten och mediciner. Man kommer sedan att arbeta vidare med långsiktigt stöd till återuppbyggnad och rehabilitering.
Missionskyrkans församlingar uppmanas till förbön och ekonomiskt stöd, som sänds via Missionskyrkans 90-konto: plusgiro 90 08 24-4. Märk talongen ”Haiti”.
Vår indiska systerkyrka HCC, har redan bidragit med 2500 USD via Missionskyrkans insamling till drabbade medmänniskor i Haiti.
I vårt veckobrev får vi också information om ett av förbönsämnena, arbetet bland samer.

Tack för dina offer och förböner för vår gemensamma mission!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Läs hela brevet och sätt upp det på anslagstavlan »
Under den samiska veckan i Umeå anordnas en samisk gudstjänst tillsammans med Missionsförsamlingen
i Umeå.

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan