Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
21 januari 2004

Kära vänner!

Kommande helgen firas Bibelns dag. Arrangemanget återkommer årligen i slutet på januari och firas sista söndagen i den ekumeniska böneveckan. I år samarrangeras Bibelns dag och den ekumeniska böneveckan. Sveriges Kristna Råd och Svenska Bibelsällskapet har tillsammans förberett de båda arrangemangen och ett gemensamt material har producerats och skickats ut till samtliga församlingar i Sverige. På Bibelsällskapets hemsida www.bibelsallskapet.se finns material, som kan vara användbart inför Bibelns dag.

Tillsammans med Bibelsällskapet samlar vi i Svenska Missionskyrkan bl a in medel för tryckning av biblar på kinesiska och kikongo.

Den här veckan pågår Moravakyrkans trettonde synod i Nicaragua, då bl a ett samarbetsavtal med Svenska Missionskyrkan skrivs under.

Ett av förbönsämnena i vår förbönskalender handlar om organisationen Hela människan. Vår diakonisekreterare Margareta Björn skriver litet mer om vad som är aktuellt i deras arbete.

Utöver bön för Hela människan, tar vi med samarbetet i Nicaragua och bibelarbetet världen över.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Samarbetsavtal mellan Missionskyrkan och Moravakyrkan skrivs på lördag under i Nicaragua.

Den här veckan pågår Moravakyrkans trettonde synod i Puerto Cabezas, Nicaragua. Ungefär 350 delegater möts i den centrala Miskitokyrkan, en av ett dussintal Morava-kyrkor i staden (miskiterna är en av de etniska grupperna på Nicaraguas karibiska kust, Atlantkusten). Synod har hållits vart tredje år sedan kyrkan blev självständig. Innan dess leddes arbetet av missionärer. De första kom från Tyskland till Atlantkusten redan 1849. Efter första världskriget övertog missionärer från USA ledningen av arbetet fram till början av 1970-talet då den inhemska kyrkan bildades.

Det är brukligt att nästan hela ledningen för Moravakyrkan nyväljs vid synoden. Endast någon enda gång har en missionsföreståndare valts för en andra treårsperiod. På samma sätt nyväljs för det mesta hela styrelsen vid varje synod. Kontinuiteten i arbetet står de centralt anställda för, och församlingarna som noggrant följer traditionerna från Europa och Herrnhut i Tyskland, där kyrkan en gång föddes (eller pånyttföddes, eftersom den har sina rötter i den tjeckiska reformationen på 1400-talet).

Under synoden, som pågår en hel vecka, firas också många gudstjänster. Denna gång ska sju nya präster vigas. Inom Moravakyrkan finns tre ämbeten: diakon, präst (presbyter) och biskop. De flesta pastorerna inom kyrkan är ordinerade som diakoner. Efter många års tjänst kan de bli prästvigda, och ur den gruppen väljs kyrkans biskopar som för närvarande är tre.

Det var vid synoden 1992 som Moravakyrkan i Nicaragua beslutade att göra en satsning på pastors- och ledarutbildningen i samarbete med Svenska Missionskyrkan. Utbildningen hade legat nere under inbördeskriget i landet, då bibelskolan förstördes av krigsmaskineriet. Nu ville man börja om på nytt. Det blev missionär Arne Norman som fick vara med från svenskt håll och gestalta vårt stöd till Moravakyrkan.

Efter tolv års samarbete är det nu dags att formulera ett officiellt avtal mellan de båda kyrkorna. När detta skrivs är vår missionsföreståndare, Krister Andersson, på väg till Nicaragua. Under en högtidlig ceremoni på lördag, den 24 januari, kommer det nya avtalet att undertecknas av honom och Moravakyrkans avgående missionsföreståndare, Joseph Rivera. Under förarbetet har Moravakyrkan inte betonat sam-arbetet så mycket som sam-hörigheten, och det har därför blivit ett gemenskaps-avtal, som uttrycker enheten i Kristus och i missionsuppdraget.

Förra veckan samlades Moravakyrkans ungdom till konferens. Då valdes ny styrelse för deras organisation, AJECIM. Av Moravakyrkans 90 000 betjänade är mer än hälften barn och ungdomar. I samarbete med bl a SMU bedrivs en omfattande verksamhet, främst lokalt, men också nationellt av styrelsen och en enda ungdomssekreterare, som får st�d och hjälp också av kyrkans undervisningsavdelning.

Moravakyrkan i Nicaragua lever och arbetar i Latinamerikas näst fattigaste land, som totalt har 5,2 miljoner invånare. Över hälften av dessa lever under den absoluta fattigdomsgränsen. Produktionen per capita ligger under fem hundra dollar per år, exportinkomsterna en miljard under utgifterna för import, landets skuld på över sex miljarder dollar är mer än fem gånger exportinkomsterna. Landets förre president sitter fängslad och dömdes nyligen för ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Den nuvarande politiska ledningen i landet har lovat att bekämpa korruptionen. Just regeringsdugligheten är ett villkor för att Nicaragua ska få del av den skuldavskrivning på bortåt tre fjärdedelar av den enorma utlandsskulden som i princip är godkänd.

Därmed är inte allt sagt om Nicaragua, som är Centralamerikas största land, med kust mot både Stilla havet och Karibiska havet. Tropisk och mänsklig värme, milslånga sandstränder, floder, vulkaner,  regnskogar, odlade fält, kaffe, bananer, socker och boskap på land, fisk i havet, allt detta är rikedomar som hör till detta mångkulturella och färgstarka land.

Bertil Widén, Latinamerikasekreterare


-------------------------------------------
Om Hela Människan

Hela Människan är en ekumenisk ideell organisation för socialt arbete på kristen grund. Den mest kända verksamheten är nog Ria - den öppna dagverksamheten. Hela Människan arbetar också med arbetsträning, boendestöd, stöd vid frigivning från fängelsestraff, fältarbete inom skolor, fritidsmiljöer och anstalter och med att förebygga, vårda och rehabilitera när det gäller missbruk och psykiska funktionshinder, vuxenstöd till barn till missbrukare. 

Hela Människan har ca. 2000 volontärer, 452 anställda och 105 olika enheter.

Allt arbete Hela Människan gör är angeläget och behöver förbön men här vill vi särskilt  nämna arbetet bland barn.

Margareta Björn, diakonisekreterare


-----------------------------------------
Förbönsämnen i Missionskyrkans förbönskalender:

Hela Människan
I genomsnitt finns två barn i varje skolklass som växer upp i ett hem där det förekommer missbruk. Många av dessa barn far tidigt väldigt illa. De får helt enkelt inte vara barn i den utsträckning de skulle behöva. Vi ber för Hela Människans arbete att hjälpa dessa barn genom ledarutbildning och praktiska insatser, i projektet Linus och De glömda barnen.

Costa Rica
Nairistiftelsen har, med stöd från Missionskyrkan, ett omfattande biståndsarbete i dialog med indianbefolkningen och de spanskättade nybyggarna. Vi ber om god utveckling av arbetet med material för skolarbetet i området.
-----------------------------------------------


Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan