21 februari 2008


Kära missionsvän!

Förra veckobrevet rapporterade jag från Afrika och de samtal som hölls omkring vårt samarbete i de båda Kongorepublikerna. Det är mycket som är positivt och det finns en framtidstro i de båda systerkyrkorna, även om länderna fortfarande dras med stora problem.

Ett historiskt beslut togs i början av månaden i Brazzaville, där Evange-liska kyrkan och Svenska Missionskyrkan/Gothia Cup under några år samlat barn och ungdomar från olika etniska grupper till en fotbollsskola. Nu går vi vidare i arbetet och bildar en klubb. Se Tomas Hammars intressanta artikel i detta veckobrev.

Även i år behövs volontärer till fotbollsskolan i Brazzaville, liksom till andra uppgifter i världen. SMU och Missionskyrkan söker just nu efter 8 volontärer till Ecuador, Kina och Kongo Brazzaville. Är du en av dem? Ansökningstiden för att bli volontär för SMU och Missionskyrkan 08/09 går ut 23 mars 2008. Läs mer på www.smu.se 

För en dryg vecka sedan fick vi ett upprop från våra volontärer i Kina. De rapporterade om ett enormt snöfall på landsbygden i Hubeiprovinsen, där Missionskyrkan har sina främsta kontakter. Några kyrkor har förstörts genom att taket rasat in eller att man har fått stora sprickor i cementväggarna.

SMU-volontären Ida Benkel skriver bland annat:
- När jag såg den kyrka som redan fallit samman fick jag en underlig och sorglig känsla. I den här kyrkan brukar 400 människor mötas till gudstjänst och nu var det helt omöjligt. Halva taket hade fallit in.

Regeringen hjälper fattiga människor att bygga upp sina privata hus, men kyrkan måste själva ta ansvar för kyrkorna. Hubeis kristna råd, som leds av vår vän pastor Wang Zhenren, har därför en stor uppgift att hjälpa de lokala församlingarna.

Från Missionskyrkans sida har vi en del pengar för att ge stöd, men vi vet ännu inte hur stora behoven är.

Utöver de böneämnen som finns i förbönskalendern, vill vi uppmärksamma den globala böndagen för Burma, som är den 9 mars. I över 50 år har diktatorerna i Burma fört krig mot deras egen befolkning. Demonstrationerna under 2007 blev brutalt tystade och kriget mot det etniska folket fortsätter. Det är ett krig fört av en armé med över 400 000 soldater och finansierat av 50 % av statsbudgeten.

Trots detta förtryck har folket i Burma inte gett upp. De behöver böner, akut skydd, humanitär hjälp och stöd för deras demokratiorganisationer.

Teologiska Högskolan Stockholm och Diakonia har viktiga kontakter i Burma, liksom vår indiska systerkyrka HCC.

Läs mer om böndagen för Burma på www.baptist.se

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
Internationell missionssekreterare

Ladda hem veckobrevet
som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Ett kraftigt snöfall har förstört flera
kyrkor på landsbygden i Hubei-
provinsen i Kina. SMUs volontär
Ida Benkel vädjar om hjälp.
Fotboll till Guds ära

Kan man spela fotboll till Guds ära? Ja, i alla fall om man heter Gloire à Dieu (Ära till Gud) och är med i fotbollsskolan Gothia Cup Brazzaville i Kongo.

Fotbollsskolan är nu på sitt femte år. När jag i början av året besöker den förundras jag över glädjen, entusiasmen, ordningen och målin-riktningen.Både ledare och barn har utvecklats på och bredvid fotbollsplan. Här finns fotbollstalang som håller på att blomma ut efter flera träningspass varje vecka året runt. Men ännu viktigare är kanske att ledarnas arbete med värderingar bland barnen ger resultat. Två flickor från fotbollsskolan i Mansimou räknar galant upp de tio ledstjärnorna för verksamheten. Detta är bra och viktigt för oss i Kongo, säger de. Det handlar band annat om respekt, ärlighet, pålitlighet, fair play och att vara en god förebild.

Gothia Cup Brazzaville har verksamhet i tre olika stadsdelar där olika etniska folkgrupper bor. Under kriget har spänning och rädsla rått dem emellan. När jag står i ringen av spelare tillsammans med huvudledare Doris innan träningen i Mfilou, frågar han om barnen fått några vänner i de två andra fotbollsskolorna, ropar de namn på nya kompisar de fått genom utbytet mellan de olika fotbollsskolorna. Att fotboll kan bidra till fred och vänskap är verkligen att spela till Guds ära. 
 
Men så möter jag Gloire, som kompisarna kallar honom. Jag lägger märke till honom av två skäl. Jag ser att han har en känslig vänsterfot och bra spelförståelse. Han springer längs vänsterkanten och serverar kompisarna riktiga smörpass. Men han märks också för att han bara har en arm.

- Jag föddes så här, säger Gloire, som nu är 14 år. Jag tänker inte så mycket på det längre, men jag blev ledsen när jag fick höra att jag inte fick vara med i fotbollsskolan på grund av mitt handikapp, lägger han till.

Nej, det var inte så självklart för en del ledare, att en handikappad kille skulle få vara med, berättar de svenska fotbollsvolontärerna Frida, Katrin och Emil. Det är ovan-ligt att man ser handikappade idrotta i Kongo. Men efter diskussion med alla ledare kom man fram till att Gloire visst skulle få vara med. Och det var ju väl, för även detta ärar Gud, tror vi.

- Det bästa med Gothia Cup Brazzaville är att få spela fotboll, läsa böcker i biblioteket och att få vara med kompisarna, tycker Gloire.

Ett historiskt beslut har tagits för fotbollsskolan och kanske för Svenska Missionskyrkan och Gothia Cup också. Efter stor efterfrågan bland ledare och de äldre ungdomarna har en klubb bildats, FC Gothia Brazzaville, som nästa år ska spela i det kongolesiska seriesystemet.
 
- Det här blir ett sätt för oss att kunna behålla våra äldre ungdomar så att inte andra klubbar kommer och tar dem, men också en möjlighet att sprida våra kristna värderingar till andra klubbar, säger Doris, den ansvarige för fotbollsskolan i Brazzaville.

Nästa år fyller vår systerkyrka i Kongo Brazzaville 100 år. Knappast kunde våra första missionärer ana, när de  kom till Kongo, att fotboll skulle bli ett redskap för mission och arbete för fred - till Guds ära. 

Tomas Hammar
Förböneskalendern

24 februari
Diakonalt arbete
Det finns många olika behov av hjälp och stöd i vårt samhälle. Genom diakonala insatser möter många församlingar de behov som finns bland olika åldersgrupper. Be för dem som frivilligt eller som anställd satsar tid o kraft i detta arbete.

Kongo Kinshasa
CEC är nu etablerat i samtliga större städer och tätorter i Nedre Kongo, och är inne i en intensiv församlingsbyggarperiod. Expansion föder också problem. Hur skall man hinna ta hand om alla nykristna och ge dem undervisning? Be för pastorer och evangelister som arbetar bland dessa nykristna.

2 mars
Ulricedalskyrkan, Malmö
Arbetet för en församlingsplantering i Ulricedalskyrkan fortsätter. Pastor Lennart Henriksson och den grupp som är engagerad i arbetet behöver våra förböner för att se vägen framåt. Be för detta viktiga arbete i en av Malmös stadsdelar med många unga familjer.

Kina
Kina kommer mer o mer i fokus, inte minst inför det kommande OS i Pe-king. Be för den kristna kyrkan i Kina och alla engagerade kristna som fri-modigt vittnar om sin tro.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan