Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
20 november 2003

Hej,

Bertil Svensson befinner sig den här veckan i Kongorepublikerna, tillsammans med den nye Afrikasekreteraren, Lars-Olov Karlsson, som är välkänd i Kongo-Brazzaville, men som nu även får presentera sig i Kongo-Kinshasa. Teknikproblem har gjort att det inte gick att skicka någon e-post därifrån, men de hälsar via telefon till er alla.

Veckobrevet innehåller den här veckan ledartexten från årets missionsbilaga om missionsarbetet i andra länder, tillsammans med en hälsning från Carl-Olov Hultby inför kursen Framtidens evangelister.

Årets missionsbilaga kommer med tidningen Sändaren den här veckan. Missionsbilagan är till för att delas ut i församlingar och SMU-grupper inför insamlingen till mission i andra länder. Den går att beställa i fler exemplar från Gummessons Bok & Musik, 08-674 07 90, gummessons@missionskyrkan.se
Var med och sprid information och uppmuntra fler att ge till vår gemensamma mission, antingen via församlingens insamlingar, via Missionsgåvan eller via pg 824-3.

Anders Alzén
redaktör, informationsenheten
------------------------

Förbund blir kyrka, men missionen består

Svenska Missionsförbundet blev 125 år. Nu är det Svenska Missionskyrkan som gäller! Vi har gått från förbund till kyrka i vårt namn, men missionen består! Vad innebär det? Är mission för oss idag detsamma som för 125 år sedan?

När vi talar om mission idag är det, som tidigare, viktigt med Jesus i centrum! Det blir alltmer tydligt att det är det unika i kristen tro som vi måste lyfta fram i en värld av olika religioner, ideologier och livsstilar.

Det handlar inte om att kristen tro är överlägsen andra religioner eller om att "vi vet bäst". Det handlar om att i ödmjukhet dela den kristna tron och att frimodigt berätta om vad mötet med Kristus innebär.

I årets missionsbilaga finns ett starkt vittnesbörd av den före detta mullavin Bilal Naqvi från Indien. Själv har jag ännu inte mött denne märklige man, men väl en annan man från Centralasien som är en av flera bibelöversättare till ett centralasiatiskt språk. När jag för en tid sedan mötte honom, som officiellt inte är kristen, och frågade honom vad han tycker om att människor genom hans översättningsarbete kommer till tro på Kristus, svarade han tydligt: "Mitt folk har också rätt att få höra talas om Jesus och läsa Bibeln på sitt eget språk!"

Vi utmanas av systrar och bröder i andra länder, inte minst vår systerkyrka i Indien och deras inriktning på "Mission to Muslims", som de menar att de tagit över från de svenska pionjärmissionärerna och deras tydliga vittnesbörd om Kristus.

Häromdagen mötte vi ett tiotal ungdomar som deltagit i kursen Mission - Utveckling - Lärande (MUL), som bl a genomfört en resa till Indien. De berättade engagerat om allt de varit med om, stort som smått. När vi kom djupare in i samtalet frågade jag dem om resan kommer att innebära att de tar sin tro på större allvar och blir mer engagerade i den kristna församlingen. Javisst, självklart! Upplevelsen i Indien hade ställt frågan om trons innehåll på sin spets, om att ta sin tro på allvar, om att tjäna Gud och våra medmänniskor.

Det frimodiga vittnesbördet, som präglade de första kristna och också våra mödrar och fäder i Svenska Missionskyrkan, det är det som präglar många av våra systerkyrkor i världen. Liknande upplevelser som ungdomarna i MUL-kursen fått kommer till oss från de flesta som får möjlighet att komma i direktkontakt med systrar och bröder som lever under andra villkor än vi.

Lagom till jubileumskonferensen i våras gladdes vi över att hälsa de första missionärerna från Kongo-Kinshasa välkomna till Sverige. Missionskyrkan har sedan starten sänt flera hundra missionärer till Kongo. Nu får vi ta emot. Därför är det viktigt att lyssna till pastor Josef Nsumbu, som sedan några månader arbetar i Tenstakyrkan i norra Stockholm.

När vi vänder våra blickar ut över världen och ser nya möjligheter till mission, då gör vi det tillsammans med systerkyrkor i andra länder. Missionen lever i en ny tid. Men det innebär inte att de 125 åren som Missionskyrkan varit sändande nu plötsligt ska vändas till enbart mottagande. Istället markeras att vi lever i en tid av verklig ömsesidighet, då vi som kyrkor i olika länder får ge och ta emot. I Guds mission får vi tillsammans medverka i missionsuppdraget i världen.

Med tillönskan om Guds välsignelse över oss alla!

Bertil Svensson
missionssekreterare
-------------------------------------

Framtidens evangelister

60 ungdomar har anmält sig till kursen "Framtidens evangelister" i Habo. Det är ungdomsledare, ungdomspastorer, teologistudenter och andra unga människor som känner att de brinner för att fler ska bli Jesu lärjungar.

Vi är tillsammans från tisdag lunch t.o.m. torsdag lunch. Vi bor tillsammans på Munkaskogs lägergård. Där använder vi tiden till föreläsningar, gruppsamtal och  bönestunder. Däremellan äter och fikar och pratar vi med varandra. Och vi märker varje gång att detta är en bra verkstad för Guds Ande då han vill tala med oss och forma i våra liv.

Be för alla ungdomar som vill slipa sina evangelistgåvor! Och be för Oskar "Hobbe" Jonasson och Maria Berggren som håller ihop "Lägret". Och be för föreläsarna; Liselotte J Andersson, Runar Eldebo, Dan Inge Olsson, Jan Erixon, Mikael Ivarsson, Mats Gunnarsson, Thor-Björn Bastås och Carl-Olov Hultby.

Missionskyrkan, SMU och Teamevangelisation står bakom detta. Det stora intresset som ungdomarna visar för "Framtidens evangelister" är något att tacka Gud för! Det är ju ett gott tecken från Gud!

Carl-Olov Hultby
evangelist
------------------------------------

Förbönsämnen:

Unga evangelister
Under den kommande veckan samlas ett antal ungdomar för samtal om kallelse och tjänst med bland annat Svenska Missionskyrkans evangelister. Vi ber för dessa ungdomar och deras framtid.

Diakoner
Vi är tacksamma för alla de diakoner som arbetar i församlingar runt om i landet och vill denna dag särskilt tacka Gud för dem. Vi ber om rik välsignelse och stor glädje i deras arbete.
-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan