20 februari 2010

Kära missionsvän!

Fastan har börjat och med den en tid då kristna över hela världen på ett särskilt sätt påminns om att Jesus går lidandets väg för mänskligheten. Under fastetiden är det många av oss som särskilt vill gå in i bön och fasta för de frågor som är aktuella för oss som enskilda och som kyrka. Ett brev med en uppmaning om bön och fasta har sänts till Missionskyrkans församlingar och finns på vår hemsida »

I flera av systerkyrkorna lever man med i fastan och man offrar och ber för missionsarbetet i det egna landet och i andra länder. Vi är tacksamma över systrar och bröder i den världsvida kyrkan som utmanar oss i det gemensamma missionsarbetet.

Sedan jordbävningskatastrofen i Haiti den 12 januari har drygt en miljon kronor sänts via Missionskyrkan till Covenant World Relief, den hjälporganisation som är kopplad till vår systerkyrka Evangelical Covenant Church (ECC) i USA. ECC har själva samlat in drygt 4 miljoner kr till hjälparbetet och tillsammans med dem fortsätter vi i förbön och ekonomiskt stöd för Haiti.

Flera av systerkyrkorna har hållit årskonferens de senaste veckorna, bl a Moravakyrkan i Nicaragua (se nedan). I Ecuador omvaldes Carlos Montenegro som missionsföreståndare för ytterligare en 2-årsperiod, liksom Wilfrido Velasquez som omvaldes som sekreterare i styrelsen och Nelson Zarria som generalsekreterare.

Den här veckan får du det här informationsbrevet enbart som text. Vi återkommer ungefär varannan vecka med nya brev, i de allra flesta fall med en layout som gör breven mer lättlästa.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Moravakyrkan i Nicaragua

25 – 31 januari höll Moravakyrkan i Nicaragua sin XV:e synod i Bluefields, i södra delen av Atlantkusten, RAAS. Moravakyrkans arbete i Nicaragua började redan 1849, då missionärer från tyska Herrnhut inledde ett missionsarbete på den karibiska kusten av Nicaragua. Efter Första Världskriget tog amerikanska missionärer över arbetet och 1974 bildades den självständiga provinsen Nicaragua, som var tredje år håller sin synod. Åren efter självständigheten kom kyrkan att hamna mitt i den svåra inrikespolitiska krisen i landet, som övergick i fullt inbördeskrig under 1980-talet. I samband med återuppbyggnaden efter kriget fick Svenska Missionskyrkan kontakt med Moravakyrkan och inledde officiellt ett samarbete 1992 som ekumenisk partner. Ett samarbetsavtal skrevs under vid synoden för 6 år sedan, i januari 2004.

Moravakyrkan – eller Brödrakyrkan (Unitas Fratrum) – har sitt ursprung i Böhmen och Mähren i Centraleuropa, där en väckelse runt Jan Hus uppstod. När ”bröderna” tvingades fly pga förföljelse fick de en tillflyktsort hos greve von Zinzendorf, där de fick fristaden Herrnhut. Det är från Moraverna som vi har fått andaktsboken ”Dagens Lösen”, som har sitt ursprung i greve von Zinzendorfs morgon- och kvällsböner när ”bröderna” i Herrnhut samlades till andakt. Första bibelordet som lästes var ett ”lösenord”, dvs ett ord som skulle följa ”bröderna” under dagen och det andra Bibelordet var en mer ”doktrinär”, undervisande text. Så är det alltjämt i den andaktsbok, som gavs ut första gången 1731 och som idag översätts till 51 olika språk. Årets upplaga på svenska är den 95:e versionen. Idag finns det cirka 800.000 ”moraver” i världen, närmare hälften i Tanzania, c:a 80.000 i Nicaragua och något färre i USA samt mindre grupper i Tyskland, Tjeckien, Jamaica, Honduras, Costa Rica, m fl länder.

Kyrkan i Nicaragua leds av tre biskopar: John Wilson (som bor i Miami), Oliver Hodgson (Bluefields) och William Webster (Puerto Cabezas).

Administrativ ledare – superintendent (ungefär missionsföreståndare) – har de tre senaste åren varit pastor Cora Antonio, den första kvinnan på den posten i Nicaragua. Cora har gjort en mycket god insats, men det har inte varit enkelt. Det finns stora utmaningar, både andligt och administrativt i Nicaragua. Ekonomin i landet, inte minst på Atlantkusten och därmed kyrkan, är svag och därför är man beroende av det stöd man får från USA, Canada, Sverige och några andra länder i Europa. En del extra stöd fick man också efter orkanen Felix, som i september 2007 drabbade Atlantkusten hårt och orsakade stor skadegörelse för privatpersoner och kyrkan.

Moravakyrkan i USA, United Church of Canada, Svenska Missionskyrkan och ytterligare några andra ekumeniska partners, är de som främst stöder arbetet i Nicaragua. Vi tre kyrkor var närvarande vid synoden plus representanter för USAs och Tysklands ambassader i Managua, som gav visst stöd efter orkanen Felix. Norwegian Church Aids representant i Nicaragua var också på plats ett par dagar, liksom ett missionärspar från Canada som arbetar i Puerto Cabezas,
Cora Antonio valde att ej ställa upp för omval som superintendent och efter 4 valomgångar hade pastor Gonzalo Paíz fått de röster som krävdes, dvs 2/3 av alla röstberättigade, c:a 350 personer.
Som nämnts är de administrativa utmaningarna stora för kyrkan och tillsammans med de övriga systerkyrkorna diskuterar vi därför någon form av organisationsstärkande insatser för Moravakyrkan, liknande dem vi varit och är involverade i i de båda Kongo och tidigare Indien och Ecuador.

Utöver det administrativa stödet till Moravakyrkan, ger Missionskyrkan stöd till olika utvecklingsprojekt, som Hiv/Aids och jordbruksutveckling bland Mayangna-indianerna. Dessutom – och inte minst – stödet till pastorsutbildningen via det Teologiska Seminariet i Puerto Cabezas. Equmenia samarbetar med Moravakyrkans ungdomsorganisation AJECIM.

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Förbönskalendern

21 februari                                                                                                     
Konfirmandarbetet                                                                                                  
Tänk att under en längre tid få reflektera över livet, tron, Gud… tillsammans med unga människor. Be för de drygt 3500 konfirmander som finns under ett år i Svenska Missionskyrkan. Be för ungdomar och ledare att de får en god tid tillsammans. Be att fler församlingar får möjligheter att erbjuda konfirmation.

Kongo Brazzaville
Tacka för starka högtider i Madzia och Brazzaville i samband med Evangeliska Kyrkans 100-års firande hösten 2009. Be för de 100-tals unga människor som i dessa gudstjänster vittnade om att de beslutat att följa Jesus.
   
28 februari                                                                                                                     
Kontakter via internet                                                                           
Internet är en av våra viktigaste arenor för kommunikation. Be för våra medarbetare som har ett särskilt uppdrag att samtala, erbjuda själavård och möta unga på internet.

Kongo Brazzaville                                                                                                              
Be för kyrkans evangelisationssatsningar bland urfolk i norra Kongo Brazzaville.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan