20 december 2007


Ladda hem veckobrevet
som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Julen närmar sig och julhälsningarna kommer till oss privat och som kyrka.

Från hela världen kommer önskningar om fred och välsignelse inför julen och det kommande året. Från många håll uttrycks glädje och tacksamhet över det år som snart är till ända och från andra håll får vi inblick i svåra situationer, smärta och vånda, samtidigt som juldekorationer tas fram och man förbereder julgudstjänster.

Najla Kassab från Libanon är en av dem som berättar om våndan många människor i hennes land upplever, samtidigt som hon talar om Kristi närhet i världen, ”som helar och hjälper oss att komma över allt missmod”. Hon citerar, kanske för sig själv, men också för oss som mottagit hälsningen, Jesaja 40:29-31, som talar om att ”de som litar till Herren får ny kraft”.

För många i vår värld är stödet i juletid från Missionskyrkans församlingar till stor uppmuntran och glädje. Den mer än 120-åriga traditionen att samla in pengar under advent och jul till vårt gemensamma internationella missionsarbete är inte bara en god tradition. Det är också ett hoppets tecken och ett påtagligt bevis på kärlek och solidaritet. Det är ett bevis på att Fredsfursten, Frälsaren, har förmåga att påverka våra hjärtan, så att vi delar med oss till systrar och bröder, nära och långt borta.

För att kunna genomföra de insatser vi planerat och i tro lovat våra systerkyrkor, behöver vi, fram till Trettondedagen, samla in 17 miljoner kr, inklusive de medel som via Missionsgåvan (autogiro o plusgiro) redan betalats in.

Det finns en hel del information om vårt gemensamma arbete på vår hemsida förutom det som skickats till ordförandena i våra församlingar.

En 9 minuter lång DVD-film, lämplig att visa i en gudstjänst, speglar något av allt det som görs i vårt internationella arbete. Årets film visar vad våra missionärer gör i Costa Rica, i arbetet bland cabecar-indianerna i Kyrkornas regnskog. Men våra gemensamma insatser utförs i HELA världen. 

Temat för årets insamling är också ”En HEL värld”, vilket talar om helhet i världen, hela människans behov av helande och frälsning.

Från en av våra indiska medarbetare i norra Indien kom det idag på morgonen en hälsning efter att en särskild julgåva sänts från en församling. Han skriver:

Tack så mycket för den generösa julgåvan! De pengar vi fått använder vi till kläder, filtar och matpaket till de som bor på gatan. I den extrema kyla som vi upplever, är det många människor som sover på gatorna i norra Indien och jag är säker på att de kommer att uppskatta den hjälp som de nu får.

Det fanns inte plats i något härbärge för Jesusbarnet för två tusen år sedan. På samma sätt lever många människor idag, i Indien, i Sverige och världen över på gatan eller utan några marginaler. Vi ber om att vi får beröras av Frälsaren som föddes i Betlehem och att vi får frigöras till vittnesbörd och tjänst också inför det kommande året!

Förbönsämnen inför julen och det nya året handlar om vårt gemensamma internationella arbete och om fred på vår jord.

Vi vill också i våra församlingar särskilt be om fred och försoning i Israel och Palestina, utifrån den förbön som formulerats av Mellanösterngruppen.

Tack för det gångna årets insatser och tillönskan om Guds välsignelse inför det kommande året!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare
 
Ladda hem tidningen
"en HEL värld" som handlar om Missionskyrkans internationella arbete.  (pdf 2,8 Mb) >
 

Ge en gåva >

 

Två affischer som pdf >


Klicka på bilden för att titta på
filmen (förutsätter att du har
Flash installerat på datorn.

Förbön för Israel och Palestina

Gud, idag ber vi särskilt för folket
i Israel och Palestina.
Vi ber om försoning och en rättvis fred.
Vi ser att mentala och fysiska murar
byggs mellan folken,
men du Gud, 
har genom historien visat
att murar aldrig i längden
kan skilja människor
av god vilja från varandra.

Visa, Gud, folken i hela Mellanöstern
nya vägar till varandra. 
Bryt rädslans makt,
bryt främlingskapet mellan människor.
Hjälp folken i Israel och Palestina
att finna ett tilltal till varandra
som andas ömsesidig respekt
och förståelse för varje människas
gudagivna värdighet.

Gud, överraska oss med ett nytt under,
så som du överraskade din mänsklighet
i Jesu födelse i Betlehem. 
Han var din gåva till oss,
han som är hela världens
och din kyrkas fred.

I Hans namn ber vi:
Kom fred, kom försoning!
Amen
 
Förbönskalendern

23 december

Fred i världen
Alla längtar efter att få leva i fred och trygghet, men tyvärr är det många i vår värld som lever under helt andra omständigheter. Inför ett nytt år ropar vi till Gud om fred på vår jord och att våld och terror inte ska få fortsätta att utbreda sig!!

Mission i andra länder
Annandag Jul är sedan många år en viktig dag för vårt internationella missionsarbete. Insamlingen till mission i andra länder har pågått sedan första advent och slutförs fram till trettondagen. Be om glädje och offervillighet i stödet till systerkyrkor i världen och att Evangeliet ska få bli till välsignelse för allt fler.

30 december

Tacka Gud!
Det gångna året har inneburit många viktiga satsningar i vår kyrka. Tacka Gud för stor välsignelse, glädje och inspiration att gå vidare in i ett nytt år. Vi vill fortsatt arbeta för en Kyrka som Växer. 

6 januari

Handen
Pastor Johanna Daléen arbetar tillsammans med en ledningsgrupp för att skapa kontakter för pionjärarbetet i Vallakyrkan i Handen. Be om Guds vägledning för detta nya arbete.

Mission i andra länder
Idag avslutas insamlingsperioden för offer till mission i andra länder. Behoven är stora i våra systerkyrkor runt om i världen och vi ber om Guds välsignelse över de missionsoffer som samlats in.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan