Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
2 september  2004

Käre missionsvän!

Idag har den svenska regeringen presenterat Sveriges första millenniemålsrapport. En stor grupp, representanter för politiska partier, företag, enskilda organisationer m fl hade mött upp. Först blev jag litet besviken när jag inte såg så många kyrkorepresentanter, men sedan fann jag ett 20-tal ungdomar som just nu går på volontärkurs och MUL-kurs på Utbildningscentrum Lidingö. Frågan om att halvera fattigdomen i världen till 2015 är en viktig fråga också, och inte minst, för kyrkorna. De åtta målen som nästan alla världens stater skrev under i samband med millennieskiftet handlar om fattigdomsbekämpning, utbildning, jämställdhet, om att bekämpa barna- och mödradödligheten, liksom spridningen av hiv/aids, malaria, tbc och andra sjukdomar. Det handlar också om att arbeta för en miljömässigt hållbar utvckling och om ett globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor.

Biståndsminister Carin Jämtin inledde presentationen om vad Sverige gjort och utfrågades av Lars Aduktosson. Jämtin menade att det är viktigt att presentera vad vi gör från svenska myndigheter och enskilda organisationer för att utmana andra att ta tag i de globala rättvisefrågorna. Hon menade att en del kan vi som nation göra själva, exempelvis öka biståndet, och annat är effektivast att göra genom EU. En hel del kan också enskilda organisationer göra. Därför har också vi i Svenska Missionskyrkan skrivit på att arbeta för de här målen, något vi gör bl a via systerkyrkor och samarbetsorganisationer som vi stöder.

Sedan biståndsministern talat kom en respons via videolänk från Johannesburg i Sydafrika. Kumi Naidoo, generalsekreterare för Civicus i Sydafrika, lyckönskade Sverige och de nordiska länderna för det man gör för att förverkliga millenniemålen. Samtidigt menade han att det finns mycket kvar att göra, inte minst att sätta press på större och viktiga länder som USA. Han återkom ett par gånger till att djuren i den rika delen av världen har det bättre än många människor i Afrika, bl a att vi i EU satsar 2 Euro på våra kor varje dag, medan många människor tvingas leva på eller under 1 Euro. Likaså att vi satsar mer på mat till våra husdjur än på fattigdomsbekämpning i Afrika.

Mer information om millenniemålen finns på www.millenniemalen.se

Längre ned i det här veckobrevet finns också information om Jerusalemdagar i Härnösand 17-18 september.

Dessutom informerar vi om att det skolmaterial om demokrati och Mänskliga rättigheter som vi och andra kyrkor tagit fram nu sprids i Kongo-Kinshasa.

Slutligen: På söndag reser en grupp på 14 ungdomar till Ecuador för att delta i en lärjungaskola under hösten. Bas för studierna blir Montecristi, men man kommer också att besöka församlingar på olika håll i landet. Vi omsluter de svenska och ecuadorianska ungdomarna i våra förböner.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
-----------------------------------

Jerusalemdagar i Härnösand 17-18 september

Palestina och Israel fortsätter att dominera våra nyhetsändingar och även i flera debattartiklar i Sändaren och dagspressen.

Ett sätt att få veta lite mer om den aktuella situationen runt hela problematiken i Israel/Palestina är att kommer till Jerusalemdagarna i Härnösand 17-18 september.

Det är ett utmärkt tillfälligt att uppdatera kunskap om regionen samt umgås med andra som har olika erfarenhet av situationen.

Välkommen med frågor och anmälan till info@hfs.se

Emanuel Furbacken
Mellanösternsekreterare
----------------------------------------

Ekumeniskt skolmaterial om demokrati och Mänskliga rättigheter sprids i Kongo-Kinshasa

Vi har just fått meddelande om att vår gemensamt utarbetade skolmanual för DRK, ett samarbetsprojekt mellan Svenska Baptistsamfundet, Frälsningsarmén och Svenska Missionskyrkan och dess systerkyrkor som gäller frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsfrågor nu godkänts av landets skolmyndigheter. Myndigheterna anbefaller dessutom att manualen skall användas i hela landet och att den statliga examen inom detta ämnesområde skall baseras på boken! SMRs Centralafrikagrupp diskuterar vidare om möjligheten att trycka läroboken i större upplaga för hela landets behov.

Övergångsregeringen i Kinshasa är åter fulltalig genom att en av de fyra vicepresidenterna, Azarias Ruberwa, tillsammans med den rörelse som han representerar, Kongolesisk samling för demokrati (RCD-Goma) återvänt till regeringsarbetet. RCD-Goma lämnade sina platser i övergångsregeringen i Kinshasa efter massakern på 160 kongolesiska flyktingar av tutsi-ursprung i Burundi den 14 augusti 2004. Då tutsibefolkningens säkerhet i östra Kongo upplevdes hotad ville RCD omförhandla vissa delar av de avtal som ligger till grund för nuvarande övergångsregering. Sydafrikas president Thabo Mbeki och EU:s specielle sändebud Aldo Ajello har de senaste dagarna funnits i Kinshasa för att söka medla och rädda situationen. I Kampala, Uganda har också representanter för regeringarna i Uganda, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo varit samlade för att söka finna en lösning på hur de många väpnade grupperna som sprider oro i dessa länder och speciellt i östra Demokratska Republiken Kongo, skall kunna avväpnas.

Peter Wärnelid
Afrikasekreterare
----------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Färjestaden
Brofästet blir mer och mer ett etablerat namn på det ekumeniska samarbetet i Färjestaden. Det senaste halvåret har arbetet vuxit och flera människor har kommit till tro. Vi ber för pastor Erling Andersson och det ungdomsteam som i höst arbetar i Blå Huset, bl.a. med dans-/dramagrupp och ungdomscafé.

Indien
Under året har en torrkatastrof på nytt drabbat Indien, särskilt vissa delar av delstaten Maharashtra, där HCC, Missionskyrkans systerkyrka, främst arbetar. Ett stort antal människor och djur har avlidit som en följd av torkan.  Vi ber för alla dem som drabbats, men också för vår systerkyrka som på olika sätt försöker hjälpa och lindra nöden.


-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan