Hej!  

Insamlingen till Missionskyrkans internationella arbete startar den 1 advent och varar till trettondagen i januari. I år kallar vi denna insamling för Mirakel 2012. Se bif broschyr »

Inför denna insamling har vi bestämt att pröva några träffar för missionskommittéer och enskilda, som under vår insamlingsperiod vill engagera sig i församlingens missionsgudstjänst och/eller berätta om vårt gemensamma internationella arbete.

Frågor att diskutera är:

Vart tar pengarna vägen? Hur används de? Gör de någon nytta? Våra medarbetare har arbetat i olika delar av världen och har personliga, gripande berättelser om hur de insamlade pengarna kommer till nytta.

Vi tänker oss 3 träffar som ett test detta år med temat:

Inspiration inför Mirakel 2012 - insamlingen till Missionskyrkans internationella arbete.

 

12 november kl 09.30-17.00 i Karlskoga folkhögskola

19 november kl 10.30-12.30 i Hovslätt, Jönköping

20 november kl 14.00-16.00 i Betlehemskyrkan, Göteborg

 

Medverkar gör bl.a. Bertil Svensson, internationell missionssekreterare, Tomas Hammar, Afrika och Puls-Tro och Idrott konsulent samt George Olvik, insamlingsstrateg i Missionskyrkan. Träffen i Karlskoga ingår i ett större arrangemang ”Missionskyrkan i världen” som avslutas kl.16.00 med Evangeli dårar. Information och anmälan görs via www.ovd.missionskyrkan.se eller 054-19 61 70. Information om Mirakel 2012 sker under del av förmiddagen.

Anmälan till träffarna i Jönköping respektive Göteborg görs till info@missionskyrkan.se

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

George Olvik
Insamlingsstrateg
Svenska Missionskyrkan
Box 6302
113 81 Stockholm

0709-633100


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan