Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
2 juni 2005

Kära missionsvän!

Ett av våra förbönsämnen denna vecka gäller fred och försoning i Kongo Brazzaville. Vår Afrikasekreterare skriver om de senaste dagarnas händelser i samband med missionsföreståndare Alphonse Mbamas begravning. En av ministrarna i landets regering sa i sitt tal att Mbama betytt mycket för sammanhållningen i landet under krigsåren. Nu är Mbama borta, men arbetet för fred och försoning pågår och här har kyrkan en viktig roll att spela. Vi omsluter Kongokyrkans ledning i våra böner.

I veckans brev finns också tips på insamlingsmål inför läger och konferenser i sommar. Mer information finns på vår hemsida: www.missionskyrkan.se/projektkatalog

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

-------------------------------------------

Tacksamhet och sorg i Evangeliska kyrkan i Kongo

Kistan med missionsföreståndare Alphonse Mbamas kropp anlände med flyg från Paris på fredagskvällen den 27 maj, där uppskattningsvis 15.000 personer hade mött upp på flygplatsen Maya-Maya. Där fanns representanter för Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC), andra samfund i den kristna kyrkofamiljen, systerkyrkor i andra länder, samhället och många enskilda församlingsmedlemmar. På plats fanns också sångkörer och blåsorkestrar. Det var en märklig upplevelse att se alla dessa människor som ville visa pastor Mbama sin aktning.

Vägen mellan Maya-Maya-flygplatsen och Makélékélé-kyrkan, en sträcka på ca 5 km var kantad av sörjande då kroppen fördes vidare. Efter en två och en halv timma lång färd anlände kistan till Makélékélé vid halv nio-tiden på kvällen. Kistan placerades på en utomhusscen där olika banderoller satts upp för att hedra den avlidne. Sorgevakan påbörjades och fortsatte sedan hela natten utomhus.

På lördagsmorgonen från kl. 6.30 inleddes begravningsgudstjänsten. Den gård som omger kyrkan var fylld av människor och de som inte fick plats stod långt ute på gatan. Antalet deltagare uppskattades till minst lika många som de som dagen före mött kistan vid flygplatsen.

Högtiden leddes av pastor Mouanda Kélanou och med medverkan av bl.a. vicepresidenten för EEC, pastor Fridolin Djema Matthieu. Predikan hölls av missionsföreståndare Muanda Mikiama från CEC, systerkyrkan i Kinshasa. Pastor Nyambudi, tidigare missionsföreståndare i Kongo-Kinshasa vigde stoftet till den sista vilan. Gudstjänsten bands samman av körsång och sorgemusik framförd av blåsorkester. Representanter för inhemska kyrkor och systerkyrkor från andra länder lämnade hälsningar och minnesord så också kongolesiska myndigheter och regeringen.

De skandinaviska kyrkorna representerades av missionsföreståndare Göran Zettergren som bl a annat i sitt tal nämnde att EEC förlorat en betydelsefull ledare men att kyrkan aldrig kan dö. Han underströk också att Svenska Missionskyrkans församlingar bär de närmast sörjande och EEC i sina förböner.

Begravningsgudstjänsten var en mäktig manifestation av sorg men samtidigt också av tacksamhet för en betydelsefull livsgärning som nu avslutats. Sorgehögtiden genomfördes under stillhet och stor värdighet. Då Gudstjänsten avslutats fördes kistan i bilkortege tillbaka till flygplatsen där en helikopter väntade för att transportera pastor Mbama och de närmaste till hembyn för väntande gravsättning.

Peter Wärnelid 
Afrikasekreterare

-----------------------------

Projektkatalogen - förslag på insamlingsmål vid sommarens läger och konferenser

Jerusaleminsamlingen 
Genom Jerusaleminsamling kan vi uppmuntra dem som arbetar för en rättvis fred och försoning och ge våra kristna syskon i området en möjlighet att bistå dem som har det svårast, bland annat genom många olika former av diakonala insatser. Stödet går oavkortat till människor som lever i området och genom vårt stöd vill vi främja allas lika värde

Vi delar människors förtvivlan över den svåra situationen liksom deras längtan efter en rättvis och varaktig fred, därför uppmanar vi er i församlingar och SMU-föreningar att stödja Jerusaleminsamlingen.

Behov: 100.000 kr per år

--------------------------

Skolor i slumområden, Ecuador
I Guasmo Sur, ett slumområde i utkanten av storstaden Guayaquil, driver den lokala församlingen en primärskola i direkt anslutning till kyrkolokalen. Skolan behöver byggas till ytterligare för att motsvara de behov som finns.

En församling långt uppe i Ecuadors bergsland har startat en skola för byns indianbarn. Just nu bygger man nya klassrum och andra lokaler.

Behov för ett år: 100 000 kr

---------------------------------------

Fotbollsprojekt Kongo Brazzaville
Ett fotbollsprojekt för kongolesiska barn och ungdomar pågår i Kongo Brazzaville. Svenska Missionskyrkan och Evangeliska kyrkans hjälporganisation Action de Secours d'Urgence (ASU) i Kongo Brazzaville samarbetar med fotbollsklubben BK Häcken som är huvudman för Gothia Cup, världens största ungdomsturnering i fotboll.

Målsättning
• Att ge barn och ungdomar möjlighet att spela fotboll
• Att bidra till barns och ungdomars personliga och sociala utveckling
• Att bidra till fred och försoning i det kongolesiska samhället
• Att bidra till ökad förståelse och kunskap i Sverige om unga människors vardagssituation i Kongo.

En anläggning med fotbollsplaner, Gothia Cup Brazzaville, har byggts i stadsdelen Mfilou och kongolesiska ledare driver tillsammans med svenska volontärer fotbollsträning och olika sociala aktiviteter. Med fotbollen som redskap förmedlas humanitära värderingar till unga människor i ett land härjat av konflikter, krig och etniska spänningar.

Behov: 200.000 kr per år

-------------------------------

Jord- och skogsbruk, Kongo Kinshasa
Demokratiska Republiken Kongo, DRK, har stora problem inom alla samhällssektorer p.g.a. många år av vanstyre och inbördeskrig som drabbat landet under senare år. Landet är utarmat och penningekonomin fungerar dåligt. Landsbygdsbefolkningen får inte avsättning för sina produkter, transportproblemen är stora, löner betalas inte ut o s v.

Svenska Missionskyrkans samarbetskyrka, CEC, har med bl a Sida-stöd sedan början av 80-talet arbetat för att hejda förstöringen av den känsliga miljön genom ett program (PRODAF) som syftar till stopp av savannbränder, jordförbättrande insatser, trädplantering etc. Under senare tid har programmets personal fokuserat på rådgivning, kunskapsförmedling och distribution av material. I den fortsatta insatsen kommer stor vikt att läggas vid dokumentation av under åren uppnådda resultat. Erfarenheter därifrån ska tas tillvara vid uppbyggnad av verksamheten vid nya stationer.

Fortbildning av personal och utbildning av projektets medlemmar sker kontinuerligt liksom utbyte av erfarenheter. Även studieresor ingår. Övergripande målsättning är att förbättra levnadsvillkoren för lokalbefolkningen genom förbättring av jorden, nya odlingsmetoder och därmed en förbättrad livsmedels- och virkesproduktion.

Behov: 541 000 under tre år

--------------------------------

Bokpaket till evangelister i Kongo Brazzaville
Syftet är att utrusta evangelisterna i Kongo Brazzaville med enkel teologisk litteratur som tjänar till fördjupning och uppmuntran till evangelisterna i deras viktiga arbete.

Behov: 250.000 kr

-------------------------------

HIV/Aids i Afrika
Aids-epidemin är akut framförallt i Afrika. När människor har problem har kyrkan problem. Därför har Kyrkornas Världsråd tagit ett särskilt initiativ för Afrika, ett initiativ som Svenska Missionskyrkan stöder.

Behov: 500.000 kr

-------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 5 juni

Sverige
I år blir 6 juni, Sveriges nationaldag, en helgdag för första gången. Idag ber vi för Sverige, för kungahus, regering och riksdag. Vi ber för vår kommun och kommunledning.

Kongo-Brazzaville
Många värdefulla kontakter och uppmärksamhet för arbetet med fred och försoning har skapats genom fotbollsprojektet i Kongo-Brazzaville. Vi ber för alla de ungdomar och ledare som deltar i detta viktiga projekt.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan