2 july 2009


Kära missionsvän!

Sommaren är här och det med besked! När jag skriver dessa rader har vi haft en dryg vecka av rejäl värme i hela landet. Sommar innebär för många tillfällen till resor, läger och konferenser.

Under midsommarhelgen besökte ett par nyordinerade pastorer och andra medarbetare inom Missionskyrkan och equmenia, Wuhan, Kina och deltog bl a i invigningen av skolan Arken. Läs deras intressanta rapport från mötet med kyrkan i Kina och det arbete vi stöder ekonomiskt och genom volontärer/praktikanter.

Själv fick jag förmånen att medverka vid det sista Vannebergamötet i Skåne, ett sommarmissionsmöte som hållits i 154 år. Vi tackade Gud för den tid som varit och ber om att finna vägar till andra former av samlingar i södra Sverige där Guds ord får förkunnas och människor får mötas till utmaning och uppbyggelse.

Gångna veckan medverkade ett 30-tal ungdomar i Nowogard, Polen, nära den tyska gränsen, där lika många svenskar som polacker del-tog i ”Step of Faith”, en missions-satsning tillsammans med den Evangeliska kyrkan i Polen. Step of Faith är både ett missionsarbete och ett träningsläger för unga människor att få mötas av en annan kultur och utmanas till vittnesbörd och tjänst.

Hönökonferensen, som börjar på lördag, hålls 4-12 juli. Den internationella gudstjänsten är på onsdagen den 8 juli. Se vidare information på www.honokonferensen.com

Inför sommaren ber vi för allt det arbete vi i Missionskyrkan och equmenia är involverade i. Utöver det som nämns i förbönskalendern har vi fått en uppmaning från våra vänner i Fellowship of the Middle East Evangelical Churches, att be för Iran och särskilt att kyrkorna och de kristna. ”Låt oss be om att de blir bevarade i tron, om vishet att handla rätt och för säkerhet och fred”.

Tänk också på att vårt gemensamma missionsarbete också är beroende av dina offergåvor under sommaren; missionsgåvan pg 824-3, eller genom att stödja något projekt som ni på läger kan samla in pengar till, www.missionskyrkan/projektkatalog

Brevet i sin helhet som pdf »

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
Internationell missionssekreterare

PS. Bilden visar Candy, Charlotta och Abby, en av de elever som gått på Arken och nu fått ett bra jobb. Den nya skolbyggnaden i bakgrunden.   Foto: Charlotta Larsson  


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan