Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission
2 februari 2005
 
Kära missionsvän!

Den här veckan har vi glädjen att berätta att den nya översättningen av Bibeln på kikongo-språket är klar! Vi har fått några ex till Sverige av de 7.000 ex som har tryckts och sänts till systerkyrkorna i de båda Kongo-republikerna. Det har tagit många år sedan arbetet startade med hjälp bl a av pastorn i Evangeliska Samfundet i Kongo Kinshasa, Emy Miantezila, men nu är Bibeln äntligen klar! Tack alla ni som på olika sätt bidragit till bibelöversättningen och tryckningen av den nya kikongo-bibeln. Det här är ett av de särskilda insamlingsprojekt som vi har lyft fram under de senaste åren.

Det är ju inte så många som är kikongo-talande här i Sverige, men för den som vill ha ett ex så finns den till försäljning på Gummessons Bok & Musik, tel: 08-674 07 90, e-post: gummessons@missionskyrkan.se

Vi kan också berätta att våra utsända till Andamanerna, Indien, infektionsläkaren från Göteborg, Rune Andersson och vår tidigare Asiensekreterare P-O Sveder Renklint, idag har anlänt till Port Blair, där de fått inblick i HCCs arbete och samtalat om HCCs hjälparbete hitintills och de utmaningar och förväntningar som finns från lokalbefolkningen och myndigheterna. Det är många hjälporganisationer som direkt efter en katastrof är med och gör en begränsad insats, men det är inte så många som har uthållighet. Det har dock HCC och de räknar med att under lång tid ge stöd till återuppbyggnad och stöd till lokalbefolkningen så att de kan bli självförsörjande på olika sätt. Rune och P-O återkommer med en rapport längre fram.

Den här veckan informerar vi om ett Vänförsamlingsseminarium i Herrljunga nu på lördag, då den viktiga frågan om hur projekt som församlingar stödjer i systerkyrkorna relaterar till helheten av vårt missionsarbete.

Vi får också en hälsning från Petter Hermansson, som är praktikant, utsänd av Missionskyrkan och SMU till Ecuador. Petter ger främst stöd till ungdomarna i församlingarna i Manabí-provinsen och förbereder för en ev. ytterligare lärjungaskola nästa höst.

Slutligen skriver vår missionsarbetare Bertil Åhman några rader med anledning av veckans förbönsämne Kongo Brazzaville:

Den Evangeliska Kyrkan i Kongo möter många utmaningar och ställs inför förväntningar som svenska kyrkor aldrig råkar ut för. Det som vi i Sverige tycker är statens och kommunens ansvar är av olika anledningar eftersatt i den kongolesiska miljö. Det gäller inte bara vård, skola och omsorg utan också kommunikationer och i viss mån övrig infrastruktur. Dessutom lever alla kongoleser i en post-konflikt-situation; konflikterna var dessutom inbördeskrig och såren därifrån behöver naturligtvis lång tid att läka. Den skyhöga arbetslösheten bland ungdomar är kanske det största sociala problemet för nationen och därmed för de olika kyrkorna. I en sådan miljö verkar den Evangeliska Kyrkan i Kongo för att göra evangeliet trovärdigt.

Vi ber för Kongo, Norrköping, Indien och Ecuador!

Bertil Svensson
missionssekreterare

-------------------------------------

Svenska Missionskyrkans församlingar och den internationella missionen

Många församlingar inom Svenska Missionskyrkan är idag engagerade i konkreta internationella missionsprojekt. Det kan handla om projekt för barn och ungdom, skolfrågor, vattentillgång, radioverksamhet, evangelisation etc.

Samtidigt har vi i församlingarna ett ansvar för de gemensamma åtaganden vi har i Svenska Missionskyrkans samlade internationella mission. Denna mission, den yttre missionen, var från början en hjärtefråga för församlingarna inom Svenska Missionskyrkan. Vi har i församlingarna tillsammans bland annat ett ansvar för det stöd vi lovat våra systerkyrkor.

Lördagen den 5 februari 2005 kl. 10.00-15.00
i Herrljunga Missionskyrka


möts vi i ett samtal om framtidens internationella mission. Vi lägger fokus på frågorna om konkreta projekt och vårt helhetsansvar för Svenska Missionskyrkans internationella mission. Vi berättar under dagen för varandra om de erfarenheter vi har av egna lokala projekt och samtalar om hur vi ska stimulera varandra till fortsatt glädje i ansvar för den samlade internationella missionen.

Peter Wärnelid och Lars-Olov Karlsson medverkar tillsammans med alla dagens deltagare, som kommer med erfarenheter och synpunkter.

Anmälan till distriktsexpeditionen 0322-67 22 90, Kungsgatan 19, 441 30 Alingsås, senast 31 januari.

Missionskommittén i Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland

------------------------------------

Jordskalv och arbete bland ungdomar i Ecuador

Dagbok 26 av 26 2005-01-28 23:40:04 Montecristi, Ecuador Jordbävningar.

Strax innan 11 på förmiddagen börjar huset vi bor i skaka. Det håller på några sekunder och slutar sedan. Min kommentar; "Det skakar", Mathias; "Ja". Jag fortsätter att läsa min bok.

Det har skakat mycket senaste veckan, som mest 6.1 på Richterskalan. Inga personskador, bara några hus på kusten som rasat. Huset vi bor i är svenskt kvalitetsbygge från 70-talet, så det är ingen fara. Vi kom ner igår, så vi har inte märkt så mycket av det, och vi bekymrar oss inte.

Första veckan var vi i Quito, jag var tvungen att gå igenom Ecuadors byråkrati för att registrera mitt visum. Helgen som gick var vi i El Chaco, tre timmar utåt djungeln. Kyrkans ungdomsförbund hade årsmöte, två dagar med förhandlingar och ännu mer förhandlingar. Jag presenterade lite om arbetet vi ska göra på kusten, men annars satt vi mest och lyssnade. En förmiddag smet vi ifrån och åkte rafting, forsränning, nerför en närliggande flod. Galna guider, men vi litade ju på dem. När vi kom fram efter en dryg timma berättar en av dem att det var första gången de åkte med turister.  :-)

Nu i dagarna försöker vi träffa folk och lägga upp arbetet mer detaljerat. Nästa helg åker jag till Iglesia del Pactos årsmöte i Santo Domingo, sedan ska vi försöka ha en återtraff med de som gick lärjungaskolan i höstas. Min uppgift här kommer mest att vara att uppmuntra ungdomar och ungdomsledare, att föra över visionen från "Apg 29" till de lokala kyrkorna, att inte stanna innanför kyrkväggarna, utan komma ut bland folket. Det kan bli tufft, så be för arbetet.

Petter Hermansson
SMU:s och Missionskyrkans praktikant i Montecristi, Ecuador

---------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 6 februari

Norrköping
Några unga familjer har beslutat sig för att vara med i pionjärarbetet i Åbylundskyrkan och arbetar nu för att skapa god kontakt med människor i området kring kyrkan. Vi ber för dessa familjer och de nya kontakter som de får med människor i olika åldrar.

Kongo-Brazzaville
För fjärde gången har Alphonse Mbama valts till missionföreståndare i Kongokyrkan och han går nu in i sin femte och sista period som missionsföreståndare. Vi ber om vishet och välsignelse för honom och hans medarbetare att leda kyrkan in i framtiden.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan