Svenska Missionskyrkans veckobrev
om missionvecka

19 november 2005

Kära missionsvän!

Den här veckan är det Kyrkornas Globala vecka. Olika aktiviteter har pågått och i helgen aktualiseras i många kyrkor det ansvar vi som enskilda och kyrkor har för utvecklingen i världen.

Sveriges Kristna Råd har den här veckan inbjudit den irländske jesuitprästen och professorn Michel Kelly, som sedan 50-talet bor i Zambia. Professor Kelly är en av de ledande experterna på Aids och han har den här veckan i olika sammanhang; bland kyrkor, på Sida och i samtal med biståndsministern, fört fram sitt budskap att vi alla har ett ansvar för HIV/Aids-situationen i världen, även om vi i vårt land inte har så alarmerande siffror på smittade som i södra Afrika.

Kelly menar att det omdebatterade ABC-konceptet gällande avhållsamhet, trohet och kondomer, visst har sitt berättigande, men det är inte ett av koncepten som gäller, utan alla tre är viktiga som komplement. Dessutom lyfter han fram fattigdomen och kvinnornas ställning, vilket förvärrar situationen för drabbade medmänniskor. Att bekämpa fattigdomen och arbeta för likställdhet mellan kvinnor och män är alltså andra sätt att bekämpa HIV/Aids.

Och han säger att kyrkan bör bekämpa Aids, därför att ”Kristi kropp har Aids”, dvs ”Jesus har aids”, eftersom vi är en del av honom. Kyrkans uppgift är både att vara tjänare, lärare och profet – i alla dessa tre roller bör kyrkan ta sitt ansvar.

Kelly talar vidare om att kyrkans uppgift är att ge HOPP och han citerar gärna Jesusorden i Joh. 10:10: ”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd”. Det är här och nu vi får ge hopp åt människor i vår värld, inte bara i ett evighetsperspektiv.

När jag nu citerar Bibeln så vill jag ta ytterligare ett, som är hämtat från profeten Amos bok 8: 11-12. "Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet - inte hunger efter bröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall de irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det".

Varför ska, enligt profeten, människor inte finna Guds ord? Jo, därför att man "trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet"... när man "minska måtten och lägger på priserna och fuskar med vågen", när man "köper de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor"... (Amos 8: 4-6).

Det här är allvarsord för oss alla inför Domssöndagen. Låt oss leva rättfärdigt och ge Hopp till människor i vår värld!

Så vill jag till sist lyfta fram de förbönsämnen som är aktuella den här helgen, om uppdraget mitt i samhället och våra diakoner.

Vi har dessutom ytterligare ett viktigt förbönsämne, som gäller Pakistan. Samtidigt som landet drabbats av en förskräcklig jordbävning så har kyrkor plundrats och förstörts norr om staden Lahore. Se informationen nedan.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Kyrkor plundrade och förstörda i Pakistan

Lördagen den 12 november angrep en folkmassa på 2000 personer tre kyrkor, ett kloster och en kristen skola i Sangla Hills norr om Lahore. Kyrkorna tillhör Frälsningsarmén, den katolska kyrkan och den presbyterianska kyrkan. Folkmassan stannade i över en timme tills byggnaderna var helt förstörda.

- Det verkar vara organiserade attentat mot kyrkorna, berättar Bonnie Mendes, katolsk präst i området. Folk hade kommit i bussar från andra orter för att delta i attacken. Den lokala polisen valde att inte ingripa. Nu behöver vi hjälp från kristna systrar och bröder i hela världen för att visa på vad som skett.

Församlingsborna och nunnorna hade blivit förvarnade och hade hunnit lämna sina hem innan attacken genomfördes. 450 familjer, cirka 3000 människor är nu på flykt undan förföljelsen.

De kristna är en minoritet på ungefär 2 miljoner människor i det muslimskt dominerade Pakistan. Av landets 140 miljoner muslimer vill majoriteten leva i fred och samförstånd med såväl kristna som muslimer. I den muslimska traditionen ska kristna behandlas väl.

Vid en attack 1997 mot en kyrka i Shanti Nagar, reste höga muslimska ledare dit och bad om ursäkt å den muslimska gemenskapens vägnar. Den pakistanska staten gjorde då också en utredning och tillförsäkrade de kristna sitt beskydd.

Ett stort problem för den kristna minoriteten är de muslimska Sharialagarna som införts efter påtryckningar från religiöst konservativa grupper. En del av denna lagstiftning handlar om att man inte får häda profeten Muhammed eller Koranen. Vid fällande dom kan dödsstraff utkrävas.

- Ett aktuellt fall i en Shariadomstol kan ligga bakom lördagens attack Det kan ha varit den tändande gnistan bakom attacken, säger ärkebiskop Lawrence John Saldanha.

Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan har sedan många år ett nära samarbete med Pakistans kyrka, den stora protestantiska kyrkan i Pakistan. Vi samarbetar bland annat med ett kristet studiecenter i Rawalpindi som arbetar för dialog och försoningsarbete mellan muslimer och kristna i landet, liksom Talita Khumi Welfare Centre, ett kristet-diakonalt arbete i Lahore.

Kyrkorna i landet har under en längre tid varit orolig för att attentat skulle inträffa. I samband med att en stor kristen konferens planerades i Islamabad i oktober i år, greps en Al Qaida ledare på väg till staden. Enligt artiklar i pakistanska tidningar kan han ha varit inblandad i ett planerat attentat mot konferensen. Myndigheterna beslöt därefter att förbjuda konferensen som istället planeras till en annan plats.
Efter lördagens attack i Sangla Hills räknar man från kyrkornas sida med att behöva utökat skydd från myndigheterna.

Per-Inge Lidén

----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
20 november

Uppdraget mitt i samhället
Att arbeta inom de politiska partierna på riks-, landstings- och lokalplan är en viktig uppgift för en kristen. Be för de politiker som finns i er församling och som har ett stort och viktigt arbete att utföra.

Diakoner
Många församlingar har anställda diakoner som arbetar i sociala uppgifter bland människor i alla åldrar. Det finns också många frivilligarbetare som utför värdefulla uppgifter i väntjänst av olika slag. Be om Guds kraft och välsignelse för alla dessa.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan