19 mars 2008

Ladda hem veckobrevet
som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Händelserna i Tibet engagerar en hel värld. Efter att ha sett ett nyhetsprogram här i Japan och läst svenska tidningar på Internet, inser jag vikten av bön om en fredlig utveckling i Tibet och mänskliga rättigheter för alla minoriteter i hela Kina.

Samtidigt som Tibet-frågan engagerar många, vilket är bra, finns det också andra delar av Kina där minoriteter förtrycks. Ett sådant är den autonoma regionen Xinjiang i nordvästra Kina, där Missionskyrkan sedan mer än 100 år har viktiga kontakter. Majoritetsfolket uigurerna, 10 miljoner människor, är under hård press av de kinesiska myndigheterna, som använder sig av kampen mot terrorismen för att trakassera och i flera fall också arrestera och döma oliktänkande. De senaste månaderna har två kristna uigurer häktats i Xinjiang. Här har vi i Missionskyrkan ett unikt ansvar att lyfta fram medmänniskor i bön och informera omvärlden om situationen.

Vi vill också fortsätta att nämna situationen i västra Kongo Kinshasa. Trots att ett stort antal dödats, nämner media i västvärlden inget om det här. Vi vill därför uppmana Missionskyrkans församlingar till allvarlig förbön också för situationen i Kongo, där Missionskyrkan har kontakter sedan mer än 125 år. Se vidare Peter Wärnelids text.

Annars var det tänkt att det här veckobrevet skulle handla om Japan, där jag befinner mig just nu. I ett pastorsmöte i Covenant Chapel i Okayama har vi har samtalat om Guds mission för världen och om vikten av ”Healthy Churches” för att våra kyrkor och församlingar ska kunna växa. Den Japanska Förbundskyrkan (NSKK) och Svenska Missionskyrkan delar mycket av samma vånda: vi lever i ekonomiskt välmående länder och vi ville gärna se att våra kyrkor växte.

För pastorskollegorna i Japan var det stimulerande att höra om Missionskyrkans och SMU:s satsning på ”Vi vill växa”. Vi fortsätter att tala om det när vi på torsdag möts till årskonferens.

Att Gud inte glömmer sin kyrka här i Japan har vi blivit påminda om de senaste åren. Flera yngre personer i Sverige har delat sina tankar om en kallelse till mission i andra länder och då berättat att de särskilt tänkt på Japan. I sommar får vi för första gången på mer än 15 år sända en ny missionsarbetare till Japan. Vi samtalar också om möjligheten att sända en eller två unga volontärer för stöd till NSKK:s arbete bland unga.

Kanske är det så att påskens budskap om nytt liv och uppståndelse också för den japanska kyrkan ska bli påtagligt. Och det är givetvis budskapet till oss alla, oavsett var vi bor. Gud har inte glömt sitt folk och sin värld. Gud vet var vi finns och var de människor finns, som i tysthet lider. Gud står vid vår sida och ger mänskligheten hopp. Det må gälla i oroliga områden som Tibet, Xinjiang, Irak eller Kongo och det gäller oss i välmående samhällen som Sverige och Japan.

Med orden från Jesaja 43:18-19 vill jag tillönska oss alla en riktigt Glad Påsk:

Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.

Bertil Svensson
Internationell missionssekreterare

Ps. De bilder som fanns i förra veckobrevet hade tagits av Ola Johansson och Mats Gunnarsson. Äras den som äras bör!


Den Japanska kyrkan verkar
precis som Missionskyrkan i ett välmående land och vill precis som vi så gärna att kyrkan ska växa.

Oroligheter i Bas Congo
(Nedre Kongo)

 
I Luozi stad har livet återgått till mer normala förhållanden, men man sörjer sina döda och lider av den förödelse man drabbats av genom de sammanstötningar som inträffade mellan anhängare till BDK (Kongoförbundet – Bundu dia Kongo) och polis natten till den 29 februari Förutom förluster i liv har människor fått sina hus genomsökta, sönderslagna och plundrade. Flera av vår systerkyrkas pastorer har fått sina hem demolerade. Sjukhusen i Luozi-territoriet har tagit emot många skadade och detta tär hårt på medicinförråden. På grund av den osäkra situationen är det många bybor som inte vågar sig ut för att arbeta på sina fält.

Det finns inga officiella siffror för offer och förödelse men ryktesfloran är utbredd. Det talas om många dödade, om plundringar och våldtäkter. Svenska Ambassaden i Kinshasa bedömer idag Nedre Kongo som ett område med hög säkerhetsrisk.

En del av den FN-mission som finns i Demokratiska Republiken Kongo har sänts till Nedre Kongo. FN-representanter finns också numera i Luozi för att undersöka de händelser som inträffat i territoriet.

Missionskyrkan har i brev uppmärksammat Utrikesministern och Biståndsministern på situationen i Nedre Kongo. Från Missionskyrkans kansli kommer biståndshandläggare Kimy Konde att resa till Kongo, för att tillsammans med företrädare för systerkyrkan CEC samtala om den humanitära situationen i Luozi-territoriet och organisera eventuella stödåtgärder.

Peter Wärnelid
regionsekreterare för Afrika


Missionskyrkans förbönskalender

23 mars

De nya svenskarna
Under det sista året har vi ofta läst om problemen bland de unga i våra invandrartäta förorter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Gängbildning och kriminalitet påverkar många i negativ riktning. Idag ber vi allvarligt om att vi som kyrka ska hitta vägar till dessa unga med evangeliet.

Mellanöstern
Som associerade till den kristna TV-kanalen SAT-7 ger Missionskyrkan ett litet stöd till TV-sändningar som särskilt vänder sig till den arabisktalande befolkningen i Mellanöstern. Be för dessa TV-sändningar att de får bli till andlig hjälp och vägledning för dem som ser kanalen.

30 mars

Vi Vill Växa
Svenska Missionskyrkan ser framåt med förvissningen om att vår kyrka fortsatt kan vara en väckelserörelse som berör vårt land. Be Gud om visioner för er församling för att se en rörelse till andlig utveckling och fördjupning.

Missionsavdelningen
De internationella kontakterna med systerkyrkor runt om i världen leds från Missionskyrkans kansli i Stockholm. Idag vill vi be om Guds välsignelse för det arbete som missionssekreterare Bertil Svensson och hans medarbetare utför.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan