Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
19 maj 2005

Kära missionsvän!

Pastor Alphonse Mbama avled onsdagen den 18 maj efter några veckors sjukhusvistelse i Paris. Pastor Mbama har sedan 1987 varit missionsföreståndare för den Evangeliska kyrkan i Kongo (Brazzaville), som är den största protestantiska kyrkan i landet med 140.000 döpta medlemmar (5 % av befolkningen).

Mbama har varit missionsföreståndare och ekumenisk ledare under en kritisk tid i Kongos historia med nationalkonferens, begynnande demokrati och tre inbördeskrig under 1990-talet. Mbama, som omvaldes till sin fjärde och sista mandatperiod som missionsföreståndare i somras, var vid sin död endast 57 år gammal. Vice missionsföreståndare Matthieu Djema får nu tills vidare ta över ledningen för den Evangeliska kyrkan i Kongo, tills en extrasynod kan hållas.

Mbamas roll som kristen ledare i Kongo är obestridlig. Hans ledarskap har inte bara respekterats av kristna av alla konfessioner, utan även de politiska ledarna har lyssnat till Mbama, när han som företrädare för Evangeliska kyrkan och Ekumeniska Rådet i Kongo har talat till landets president och övriga politiska ledare och vädjat om fred, rättvisa och demokrati.

Pastor Mbama har också spelat en stor roll i att upprätthålla det internationella intresset för Kongo-Brazzaville. Djupa och nära kontakter har vidmakthållits och fördjupats med kyrkorna och folken i de nordiska länderna, Frankrike och andra systerkyrkor i världen. En särskilt nära relation har, av naturliga skäl, utvecklats till det Evangeliska samfundet i Kongo-Kinshasa.

En tacksägelsegudstjänst till minne av pastor Mbama hålls lördagen den 21 maj i Paris, där Svenska Missionskyrkan representeras av missionssekreterare Bertil Svensson.

Vid begravningsgudstjänsten nästa vecka i Brazzaville deltar de nordiska kyrkorna genom de afrikaansvariga i Sverige och Norge, utöver de missionsarbetare som finns på plats.
 
Svenska Missionskyrkan, tillsammans med övriga nordiska missionskyrkor, Kyrkornas Världsråd, Protestantiska Federationen i Frankrike, systerkyrkorna i Kongo-Kinshasa, Indien, Kina, Japan och Ecuador uttrycker sina varma kondoleanser till pastor Mbamas familj och den Evangeliska kyrkan i Kongo.

Vi tackar Gud för Alphonse Mbama och för hans tjänst i Guds rike i Kongo och världen och vi ber för de ansvariga i Evangeliska kyrkan i Kongo, särskilt vice missionsföreståndare Matthieu Djema. Vi ber om att Guds nåd fortsatt ska vila över Kongo och att den Evangeliska kyrkan även i fortsättningen får vara Guds instrument till frälsning och fred i Kongo. Vi ber också om att det gemensamma missionsarbete vi är involverade i sedan 1909 ska få utvecklas till glädje för människor i både Kongo och Sverige.

Vi innesluter fru Helene Mbama och de sju barnen, övriga nära och kära, i våra förböner.

Vi uppmanar alla våra församlingar att på söndag, eller vid lämpligt tillfälle, tacka Gud för pastor Mbamas liv och tjänst och be för Kongo och den Evangeliska kyrkan, att den här tiden av sorg och prövning inte innebär att våra vänner tappar modet utan att de och vi alla utmanas till förnyad tjänst genom den Heliga Anden.

Göran Zettergren    
missionsföreståndare    

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 22 maj

Inuti
SMU:s och Missionskyrkans ungdomsprojekt inuti vill ge ungdomar ökade möjligheter att komma till tro på Jesus Kristus och bättre förutsättningar att komma in i församlingens gemenskap. Vi ber om Guds vishet och välsignelse för dem som står i ledningen för detta projekt.

Pakistan
Pakistans kristna kyrka består av ett antal stift med bakgrund i olika kyrkotraditioner. Kyrkan samarbetar med det kristna studiecentret i Rawalpindi. Vi ber idag för våra vänner i Pakistan och deras arbete med att förkunna evangeliet.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan