Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission, vecka 25 - 2003

19 juni 2003

Vänner,

Det är midsommar och snart semestrar för många av oss. Många missionsarbetare är i Sverige, men missionsarbetet går vidare på annat sätt.

I söndags var jag i Tenstakyrkan, där pastor Joseph Nsumbu installerades för sin tjänst som missionär, vilket vi skrev om i förra veckobrevet. Jag ger en kort rapport längre fram i brevet.

Under hösten får vi ta emot ytterligare pastorer från Kongo. Det är förre missionsföreståndaren Nyambudi och hans fru Kukangisa, som besöker olika församlingar i Sverige under tiden augusti _ november.

Samtidigt som vi alltså får ta emot pastorer som missionärer ifrån Kongo, satt vi i samtal häromdagen med missionsföreståndare Muanda, strax innan han åkte tillbaka till Kinshasa. En fråga som var på dagordningen var frågan om behovet av svenska pastorer i Kongo. Pastor Muanda påtalade på nytt vikten av stöd för evangelisationen i Kongo. Han betonade särskilt behoven i Kinshasa i samarbete med evangelisten Makanzu. Pastor Muanda tog också upp om de religiösa sekter som invaderar landet, varför behovet av Bibelförankring är stor.

Det är liknande behov som framfördes i samband med Kyrkokonferensen också från kyrkor i andra länder. Pastor Ge Baojuan, från Wuhan, Kina, sa vid några tillfällen att vår kanske viktigaste uppgift för Kina är att stå vid kyrkans och pastorernas sida och ge dem uppmuntran och stöd.

Samtidigt söker vi andra kategorier missionsarbetare till Kongo. Just nu gäller det för det viktiga hälsovårdsarbetet med information om HIV/Aids. Behov finns också att ge stöd till skolarbetet och apoteket vid IME i Kimpese.

Var finns de som är beredda att under några år gå in i de här viktiga arbetsuppgifterna? Kunskap i språk och kultur är nödvändigt och därför det inte bara insatser för några månader. Bed om att Gud också idag kallar unga och äldre till systerkyrkornas tjänst.

Till slut vill jag nämna om en CD-rom skiva med bilder om mission (se nedan).

Vi avslutar med en tillönskan om en Glad midsommar!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------

Mission i retur - i Tensta!

Josephs predikan handlade bl a om en gåva han hade med sig från Kinshasa, en likadan gåva som missionsföreståndare Muanda Mikiama Fidele lämnade fram i samband med festkvällen i Konserthuset i samband med kyrkokonferensen i slutet av maj.

Gåvan innehöll fyra delar, alla viktiga symboler för den kristna kyrkan:

Korset - Ordet - Jorden - Alla folk

Guds ord, genom symbolen av en uppslagen Bibel, går igen i flera av de gåvor Svenska Missionskyrkan fick i samband med Kyrkokonferensen och Riksmötet.

Joseph Nsumbu läste flera verser ur olika kapitel i Apostlagärningarna. Bland annat ur Apg 2: 37 där det i samband med Andens utgjutande står att "orden träffade dem i hjärtat".

Vi kan diskutera vår syn på Gud, men oavsett om vi tror på honom eller ej så finns han där. Så är det ofta bland systerkyrkor i andra världsdelar. De har en enkel tro och respekt för Guds ord. Kanske det är deras (nåde)gåva till oss?

I Apg 11, påminde Joseph oss om, står det om de kristna i Antiokia, som med anledning av hungersnöden i Jerusalem beslöt att sända understöd till bröderna i Judeen. Tidigare hade ju evangeliet spritts från Jerusalem och Judeen, med uppdraget att nå ut till jordens yttersta gräns.

Nsumbu utvecklade det inte så mycket, men temat för gudstjänsten var "Mission i retur" och som jag uppfattade det är det alltså nu dags för Kongokyrkan att ge understöd till den kyrka som för deras del var Jerusalem, varifrån Ordet och Evangeliet en gång kom.

Låt oss ta emot de utmaningar vi får från våra systerkyrkor, väl medvetna om att vi inte är ensamma i arbetet. Gud går med oss och trossyskon i andra länder!

Bertil Svensson

-------------------------------------------------

Bilder om mission!

Letar du bilder om mission till församlingsbladet, utställningen, till en broschyr, eller? Då ska du köpa vår nya "CD om mission"!

Med bilder och korta texter presenteras Svenska Missionskyrkans missionsarbete tillsammans med systerkyrkor i Ecuador, Indien, Japan, Kina, Kongo Brazzaville och Kongo Kinshasa. Du klickar dig fram till de olika länderna och sedan vidare till rubrikerna Evangelisation, Församlingsutveckling, Fred och försoning samt samhällsbyggande. Du hittar också bildspel från de olika länderna.

CD:n kostar 50 kr och kan köpas via Gummessons Bok och musik, Tegnérgatan 8, 113 81 Stockolm. Tel: 08 - 674 07 90, fax: 08 - 674 07 91, e-post: gummessons@missionskyrkan.se

------------------------------

Förbönsämnen:

Uppdraget - Församlingen i världen
Den kristna församlingen är inte till för sig själv utan för alla dem som finns i dess närhet. Vi har kontakt med många som ännu inte kommit till personlig kristen tro. Vi ber för dem som vi denna vecka kommer att möta.

Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum, Lidingö
Där tidigare Teologiska Högskolan och Lidingö folkhögskola fanns i samma byggnad, kommer att finnas ett centrum för andlig förnyelse och för möten mellan kyrka och samhälle. Vi ber om Guds välsignelse över denna verksamhet som framför allt ska betjäna församlingarna och ge plats åt viktiga utbildningar.


Svenska Missionskyrkan