Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

19 februari 2006

Kära missionsvän!

”Jag tror på en helig, universell kyrka…” Så börjar tredje delen av trosbekännelsen. Frågan är om vi tänker på vad det betyder? Efter ännu ett besök i de båda Kongo-republikerna har de orden fått förnyad aktualitet.

Den nyvalde missionsföreståndaren Patrice Nsouami, som vi hade en intervju med i veckobrev nr 3 (21 jan 2006), har sedan han blev vald till ny ledare för Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC), vid flera tillfällen talat om vikten av fortsatt nära gemenskap och kontakt med de nordiska länderna och kyrkorna. Han är kritisk till användandet av ordet autonomi, självständighet. Landet Kongo behövde bli självständigt från kolonialmakten Frankrike, men behövde kyrkan verkligen bli självständig från de norska och svenska kyrkorna? De nordiska kyrkorna koloniserade inte Kongo, menar Nsouami, utan missionärerna kom med frihetens ljus.

Den nye missionsföreståndaren talar därför inte om Evangeliska kyrkan i Kongo och Missionskyrkan i Sverige och Norge som tre olika kyrkor. Det är en och samma kyrka, fast i tre olika länder. Inom Frälsningsarmén och den Katolska kyrkan har man förstått det här bättre, menar Nsouami, men inom den protestantiska kyrkan fokuserar man alltför mycket på oberoendet.

Grunden till att se kyrkan som en, helig, universell, kyrka, finner han bland annat i Pauli undervisning om kroppen och lemmarna i 1 Kor 12. Han understryker vikten av complementarité - att de olika lemmarna i kroppen kompletterar varandra.

Därför ser inte Nsouami det som märkligt att vi hjälper varandra. Missionsarbetarna, som ställer sig till Guds och kyrkans förfogande, kan lika väl användas i Sverige som någon annanstans i världen, där deras tjänst efterfrågas. Just nu behöver Kongokyrkan få hjälp att återskapa förtroendet för kyrkans nationella organisation och därför pågår en organisationsutredning med stöd av de nordiska kyrkorna. Ekonomiskt stöd till det ges också från de norska och svenska biståndsmyndigheterna, eftersom kyrkan är en viktig utvecklingsaktör i samhället för fred och försoning, fattigdomsbekämpning, utbildning och demokrati. EEC har bl a bett Missionskyrkan att ställa personella resurser till förfogande för att få ordning på kyrkans finanser.

Nsouami menar också att behöver samarbeta närmre i frågan om evangelisationen och han betonar att vi måste återupprätta förtroendet för Bibeln som grund för kyrkan. Och om det gäller i Kongo, så är det högaktuellt för oss också i Sverige. Kongokyrkans nye ledare räknar alltså med de nordiska kyrkorna och missionsarbetarnas tjänst även framöver. Min fundering är om vi på samma självklara sätt räknar med systerkyrkorna i arbetet i Sverige?

Slutligen: Utöver umgänge med kongoleser och svenskar och norrmän under dagarna i Brazzaville hade jag med mig Svante Weylers nyutkomna bok om Kongo, ”Ett hus i Ngouedi”, som ressällskap. Weyler ser, som missionär Anne Sundberg skriver i en recension i senaste numret av Sändaren, ett Kongo ”utan skygglappar, vare sig politiskt eller religiöst”. Weyler bjuder på en intressant läsning för den som är intresserad av Kongo av idag, oavsett om du besökt Kongo eller ej.

Med varm hälsning från kyrkorna i de båda Kongo. I nästa veckobrev skriver jag om Kongo Kinshasa.

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender
19 februari 2006

Tonårsarbete
Tonårsarbetet i våra församlingar ger oss kontakt med föräldrar och hela familjer. Be för de föräldrar och familjer som er församling har kontakt med genom ert tonårsarbete.

Kongo/Brazzaville
Vår systerkyrka har sett möjligheten av att använda sig av lokala radio- och tv-program för information och evangelisation. Be för dem som ansvarar för dessa sändningar.

Vi ber även för Ecuador, som förbereder sin årskonferens med val av ny missionsföreståndare.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se. Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan