Månadsbrev om mission
19 april 2011

I detta brev berättar Rut Lindén om situationen i Pakistan, som är både svår men ändå ser man hopp. Bertil Svensson skriver om sitt besök i Japan, särskilt i Urayasu där jordbävningen orsakade allvarliga skador på kyrkan. Kimy Konde förklarar hur vi ifrån Sverige kan hjälpa Kongo genom att sända material.

Läs mer »

Sätt gärna upp det på församlingens anslagstavla.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan