Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission

18 september 2003

Kära vänner!

Finns det Jesus-troende muslimer?

Spontant svarar nog de flesta nej på den frågan. Samtidigt så har vi under senare år fått flera exempel på det genom våra internationella missionskontakter i Asien och Mellanöstern.

Gångna veckan var några av oss från Missionskyrkans expedition i Syrien och Libanon för att möta kristna i dessa båda länder. I några av våra församlingar i Sverige finns medlemmar från Mellanöstern och bibeltexter läses därför också på arabiska. Vi tror det skulle vara bra med ett ömsesidigt utbyte, där vi skulle kunna ge ett bättre stöd till systrar och bröder från Mellanöstern i Sverige. Samtidigt behöver de kristna som bor kvar i Mellanöstern stöd så att de kan bo kvar i sin egen region och inte frestas att lämna sitt land av ekonomiska och andra skäl.

Var kommer då frågan om muslimerna in?

En av de kyrkor vi mötte arbetar i olika miljöer, både bland nominella kristna och muslimer. En av medarbetarna har startat en liten församling bland druser, ett folkslag med egen religion som står nära islam, men som också har med en del av Jesu undervisning i sin heliga skrift "Wisdom".

När ett par av de Jesus-troende druserna satts i fängelse i Syrien för sin tros skull, fanns också en grupp al Qaida-män där. Dessa var konfunderade och frågade: "Vi är muslimer, men vad är ni? Är ni kristna?" Nej, svarade druserna, men vi tror på Jesus Kristus!

Det är inte enkelt att idag kallas kristen i Mellanöstern, då man ofta förknippas med västvärldens övergrepp, bl a i Irak. Samtidigt finns det åtskilliga exempel på muslimer som söker sig till Jesus, eller Isha som han kallas i Koranen. Men därmed vill man inte bli förknippad med västerländsk form av kristendom, utan man talar hellre om sig själva som "Believers in Jesus Christ".

Ett sätt att, på ett kulturellt känsligt men ändå tydligt sätt, nå ut med budskapet om Jesus Kristus, främst till de kristna i arabvärlden är genom den kristna teve-kanalen Sat 7, som också stöds av Svenska Missionskyrkan, om än i ganska liten utsträckning.

Vi ber för kämpande kyrkor och människor som söker Kristus i arabvärlden, där 300 miljoner människor bor.

Ett annat av veckans förbönsämnen gäller Kina och Fredrik Fällman har därför skrivit några rader om relationen mellan kyrka och stat just i Kina.

I det här veckobrevet vill jag också göra lite gratisreklam för en intressant bok om ett missionärsbarn i Kongo. Det är Lennart Hagerfors som på Norstedts förlag gett ut boken "Längta hem", en självbiografisk berättelse som handlar om hur det var att växa upp som barn i en missionärsfamilj. Lennarts föräldrar vigde sitt liv åt "kallelsen" och hade Kongo som verksamhetsfält… Barnen var främmande i svarta Kongo och samtidigt minst lika främmande i hemlandet Sverige. Det fanns ingen plats som var "hemma" - ändå präglades hela barndomen av en stor längtan "hem".

Slutligen: Som jag skrev för några veckor sedan har vi haft problem med utskicket av veckobrevet. Flera personer har hört av sig om att ni fått 4 brev varje vecka. Vi beklagar verkligen och hoppas att våra tekniker kan hjälpa oss. Är det fortsatt problem är vi tacksamma om ni hör av er.

Pax et Bonum - Fred och allt gott!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Kyrka och stat i Kina

Vid kinesiska kommunistpartiets arbetsmöte om religion i slutet av 1993 gjorde dåvarande partichefen och presidenten Jiang Zemin ett viktigt uttalande om religionen i Kina. Han sade då bl.a. att man skulle förmå "religionen att anpassa sig till det socialistiska samhället". Fem år senare, 1998, blev detta uttalande grunden för den "teologiska uppbyggnad" som nu i kampanjform pågår i den kinesiska registrerade kyrkan.

Den kinesiska protestantiska kyrkans främste ledare, biskop Ding Guangxun, 88 år, leder den arbetsgrupp som tillsatts och en samlingsvolym med hans egna skrifter tillhör huvudtexterna i kampanjen. Under de första fem åren har man satsat på att tona ner motsättningar mellan troende och icke-troende för att skapa "samhörighet" i nationen. "Rättfärdiggörelse genom tro" ska också tonas ner enligt denna "uppbyggnadskampanj" och man ska istället betona Guds kärlek till alla människor.

Kampanjen har tagits emot på ett mycket blandat sätt och många har varit kritiska och protesterat på olika sätt. Många lokala och regionala möten har hållits i kampanjens namn, men ofta har lokala församlingar som arrangerat tagit tillfället i akt för att diskutera och föra fram helt andra frågor. Kinesiska nationella kyrkoledare som jag nyligen haft personliga samtal med säger att många var inte "mentalt förberedda" när kampanjen startade 1998 och att man haft mycket "dialog" efteråt i ledningen. Under sommaren 2003 har kampanjen gått in i en ny fas och kyrkans ledning säger nu att det är ett långtidsprojekt. Den nya fasen innebär att arbete med "korrekt Bibelsyn" ska fokuseras. Biskop Ding har nyligen också sagt att man vill förändra kinesisk kristendom så att den "följer historiens strömningar ... och det tror vi att kommunistpartiet välkomnar".

Kristna både inom och utanför den registrerade kyrkan (tre-själv-rörelsen) får ofta kämpa mot myndigheternas godtycke och bestraffningar. I skrivande stund är fortfarande många av de Vatikan-trogna katolska biskoparna i Kina antingen i husarrest eller i fängelse. I slutet av augusti arresterades över 100 icke-registrerade kristna i Henan-provinsen, sydväst om Beijing. Registrerade pastorer trakasseras också regelbundet då de lämnat de ramar som myndigheterna fastställt.

Fredrik Fällman

-------------------------------------------

Förbönsämnen enllgt vår förbönskalender

Uppdraget - församlingen i världen

Den kristna församlingen är inte till för sig själv utan för alla dem som finns i dess närhet. Vi har kontakt med många som ännu inte kommit till personlig kristen tro. Vi ber för dem som vi denna vecka kommer att möta.

Kina

Sedan mitten av 1980-talet då kyrkan åter kunde arbeta öppet i Hubei-provinsen har det byggts upp en levande och aktiv kyrka, både fysiskt och andligt. Nya kyrkobyggnader byggs och gamla har återfåtts från myndigheterna. Vi ber att alla dessa kyrkor även i fortsättningen får fyllas med bedjande och sjungande människor.

-----------------------------------------------

En länk till det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan/avanmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskickSvenska Missionskyrkan