Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
18 februari 2004

Käre vän!

Kommande helgen är det fastlagssöndagen. Då utbryter karnevals-firande på olika håll i världen, inte minst i Latinamerika. Evangeliska Förbundskyrkan passar då på att utnyttja långhelgen för sin årskonferens. Läs mer om det i Bertil Widéns artikel nedan.

Nästa vecka reser Medarbetarkören i Svenska Missionskyrkan till Indien. Det är 41 pastorer, diakoner, missionsarbetare, kyrkomusiker och flera medföljande som besöker Hindustani Covenant Church från den 24 februari - 7 mars. Kören ska besöka församlingar och sociala projekt som kyrkan driver.

Ta gärna med Medarbetarkören i förbön, liksom årskonferensen i Ecuador och de båda förbönsämnena enligt vår förbönskalender nedan.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Karneval och årskonferens i Ecuador

Sedan några år tillbaka håller Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador sin årskonferens i helgen kring Fastlagssöndagen. Det är inte en helg präglad av fastans allvar, utan tvärtom en uppsluppen karnevalshelg i hela Latinamerika. Först på Askonsdagen går man in i fastans ånger och bot i det katolska Ecuador. Eftersom måndagen och tisdagen är helgdagar, blir det en riktig långhelg som lämpar sig för evenemang av olika slag. Inom Förbundskyrkan samlas man på lägergården utanför Santo Domingo. Den ligger vackert i tropisk miljö vid ett litet vattendrag som kan förvandlas till en våldsam flod om skyfallen blir utdragna och återkommande.

Ombuden kommer från kyrkans fem olika distrikt och brukar vara ett hundratal. Veckorna innan årskonferensen har man haft distriktsårsmöten. Då har man avhandlat både distriktens ärenden och behandlat den årsberättelse som kyrkans nationella styrelse skickat ut. När man nu kommer samman har de flesta hunnit sätta sig in i både ord och siffror och dagordning. Det är viktigt att arbetet under året som gått redovisas grundligt.

Dr Virgilio Delgado har lett arbetet i Förbundskyrkan i tio år nu. Det betyder att han blivit omvald för ytterligare en två-årsperiod fyra gånger. Ska han bli omvald också denna gång? Det finns tecken på att han vill dra sig tillbaka och ge plats åt någon annan, men frågan avgörs inte förrän i den stund då valen hålls.

Av kyrkostyrelsens nio ledamöter är fem valda i distriktens årsmöten, vilket ger ett begränsat inflytande för själva årskonferensen över styrelsens sammansättning. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljs dock direkt. Valsystemet ger inte utrymme för drastiska förändringar i kyrkostyrelsens sammansättning, särskilt som en del krav måste uppfyllas för valbarhet. Detta har gjort att kyrkostyrelsen domineras av män som inte längre är så unga.

Viktiga frågor för Förbundskyrkan just nu är generationsförändringen, pastorernas situation och förnyelsen inom organisationen.

Det finns ett ungt ledarskap som har förutsättningar för att leda kyrkans arbete vidare. Även om männen är i majoritet, så finns det även kvinnor i ledande roller. Under senare år har ett dussintal yngre pastorer och ledare med teologisk grundutbildning vidareutbildat sig med stöd från Svenska Missionskyrkan. Det ger en större stadga åt pastorskåren och skapar förutsättningar för att kyrkan ska kunna arbeta vidare inom t ex den teologiska utbildningen med egna personella resurser. Samtidigt lider kyrkans teologiska seminarium brist på ekonomiska resurser och måste söka olika vägar till samarbete för att kunna gå vidare.

Under årskonferensen får Förbundskyrkan besök av pastorn och några medlemmar från Tullbrokyrkan i Falkenberg, som under många år gett betydande bidrag till teologisk utbildning i Ecuador och i Nicaragua. Med på resan är också några tidigare missionsarbetare. Tillsammans får gruppen i kontakten med kyrkan reflektera över vad samarbete i mission kan innebära idag.

Förbundskyrkans sociala arbete, som varit en viktig del av vårt samarbete i Ecuador, genomgår också förändringar. Liksom hela kyrkan så behöver dess sociala stiftelse både förnyas och utvecklas till sin kompetens. Också detta arbete pågår, med stöd från Sverige. Det är en smärtsam process när den stöter på strukturer som hämmar flödet av insatser till människors hjälp och frälsning, men också en hoppfull kraftsamling för att gå vidare med större medvetenhet, delaktighet och jämställdhet.

Bertil Widén
Latinamerikasekreterare
-------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Diakonalt arbete
Sjukhuskyrkan har ett viktigt arbete på många av landets sjukhus. Vi ber för pastorer och lekmän som har kontakt med patienter och vårdpersonal.

Kongo-Kinshasa
Sedan många år bedrivs ett viktigt sjuk- och hälsovårdsarbete på IME-sjukhuset i Kimpese. Trots ekonomiska svårigheter försöker läkare och personal att bistå alla dem som söker hjälp på sjukhuset. Vi ber för personal och patienter på IME-sjukhuset.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan