18 december 2008

Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Återigen ser vi fram emot att få fira jul och för oss alla som är engagerade i Missionskyrkan innebär det inte bara att vi tänker på julgåvor till våra näta och kära, utan det är också då vi offrar och ber för systrar och bröder världen över i systerkyrkor världen över.

Temat för årets insamling är ”En HEL värld” med undertemat ”Utmaning Kongo”. Ja, Kongo har varit en stor utmaning för missionsfolket sedan slutet av 1800-talet och det är det alltjämt. Vi får också utmanas av våra vänner i Kongo, som i bönen visar omsorg om oss. Kimy Konde är en av de som arbetar för ”sitt” Kongo på Missionskyrkans kansli och i det här brevet utmanar han oss till bön och Gudsnärhet i våra liv.

Mellanöstern, där vår Frälsare föddes för 2000 år sedan, är också ett aktuellt område varje jul. Tag emot hälsningen från vår Mellanösternsekretare Emanuel Furbacken.

Så ber vi om en God Jul och goda missionsoffer denna jul!

Värna om missionen både privat och i församling och ha som mål att öka ditt offer i dessa tider av ekonomisk oro. Visa att vi i tro på Gud satsar också inför det kommande året!

Med tillönskan om en Välsignad Jul och ett Gott Nytt År!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare
Mer om insamlingen »

Mellanöstern

Genom Mellanösternarbetet vill vi lyfta fram vår samhörighet med regionens kristna bröder och systrar som lever i en svår och utsatt minoritets situation. Den kristna kyrkan i Mellanöstern som har sina rötter i den första kristna församlingen, har under de senaste årtionden drabbats mycket hårt av att många kristna emigrerat eller helt enkelt flytt från krigen som drabbat området. Många kyrkor och församlingar saknar pastorer och andra medarbetare ändå fortsätter de troget sitt arbete.

Mellanösterns kristna har mycket att bidra med och lära oss. Hos dem möter vi en bibeltolkning som ofta tar sin utgångspunkt i området och livet där evangeliet en gång skrevs. En fromhet som är annorlunda vår, som har kristendomen som en intellektuell upplevelse, men som har mycket att lära oss. Där har ljusbärarna funnits i århundraden och ikonerna hjälpt människor att se Gud, därför kan de kristna från Mellanöstern lära oss andra sidor av fromhet och mycket annat.

Många kyrkor och församlingar i området driver skolor som ofta får vara ett positivt vittne om den kristna tron. Missionskyrkan stöder det arbetet genom att stödja utbildning av rektorer och skolledare i området. Vi stöder också utbildning av ledare i kvinnoarbete och ungdomsarbete, samt arbetet med att stärka ekumeniska pastors och prästgrupper i området för att hjälpa kyrkan att få de kristna att stanna kvar i området.

Genom förbön för Mellanöstern vill vi nu tillsammans med de kristna i området be och ropa till Gud om att fred och försoning ska få bli en verklighet för alla människorna i området. Vi tror att den kristna kyrkan i området har en viktig roll att spela i arbetet för fred och försoning, därför behöver de på ett speciellt sätt våra förböner.

Ängeln på bilden kommer från Betlehem. Den är gjord av glaskross från buteljer och fönster. Det började som Betlehems egen version av svärd som smiddes om till plogbillar, när Israels armé invaderade Betlehem och Födelsekyrkan belägrades för några år sedan.

Glasängeln av krossat och trasigt glas påminner oss om Guds änglar som den första julen kom med det glada budskapet om att en frälsare fötts i Davids stad Betlehem, och änglarna sa: ”Ära i Höjden åt Gud och på jorden fred.....”

Emanuel Furbacken
mellanösternsekreterare

 Bön i dagligt bruk

I Kongo är bön, längtan efter Guds närvaro och Guds hjälp i alla situationer, en livsviktig kraftkälla i vardagen. När jag kom till Sverige på 80-talet blev jag förvånad över att man kunde börja ett UR-möte, sammanträde eller församlingsmöte utan bön! Jag hade svårt att förstå hur detta kunde vara möjligt!

Man hade dagordningen klar och så gick man helt enkelt igenom den och sedan var det bara att hitta datum för nästa möte! Det var svårt för mig att förstå. Jag kände inte igen mig som kristen!

I Kongo kunde vi be flera gånger om dagen. Vid dagens start, vid resans start och vi tackade även Gud när vi kom fram eller också bad vi innan vi åkte hem från jobbet. Inget möte kunde börja utan bön! Bön var en naturlig sak för mig.

Efter några år i Sverige, förstår jag mer och mer att vi människor oftast söker Gud när vi har det svårt och glömmer tacka honom när vi har det bra!

Guds närvaro i bön ger kraft och hopp i livet. Det ger kraft att leva när vi söker Jesus först.
”Det är vid Jesus fötter vi måste börja om vi ska kunna göra någonting i Guds verk. Ensam vandrade du aldrig. Herrens löften står fasta. Han är med dig alla dagar”, skriver Kerstin Midnäs i sin diktsamling, ”Livets väv”.

Ju mer vi söker Jesus, desto bättre kan vi känna hans närvaro. Dag efter dag drar han oss närmare sitt kärleksfulla hjärta.

Kimy Konde
Projekthandläggare Afrika


Kimy Konde
Projekthandläggare Afrika

Missionskyrkans förbönskalender

21 december
Kansliet i Stockholm
På Missionskyrkans kansli i Stockholm arbetar ca 40 kvinnor och män i ett kyrkosekretariat och fyra avdelningar för mission, ekonomi, personal och kommunikation. Be för alla som arbetar på kansliet att de får inspiration och vishet inför 2009 och att alla ska få känna glädjen i att se sin roll i det stora sammanhang som är Guds rike. 

Mellanöstern
I Mellanöstern förbereder man sig för att fira jul, men starkast är längtan efter en fred som kan bli en verklighet i människors liv och vardag. Be med dem att fredsfursten skall komma med fred och försoning. Vi ber också för alla som på olika sätt arbetar för fred, särskilt för de ekumeniska följeslagarna som nu arbetar i området.

28 december
Fred i världen
Bönen om fred får aldrig tystna. Be för alla som arbetar för att finna lösningar på konflikter mellan länder och folk samt för FN och andra organ som är ämnade att stå i fredens tjänst.

Mission i andra länder
Vi är en del av den världsvida kyrkan och vi offrar och ber för systrar och bröder i andra länder. Vi ber om goda insamlingar som gör det möjligt för fortsatta satsningar i mission i andra länder. Vi ber för systerkyrkorna och tackar Gud för deras stöd och utmaningar till oss för mission i Sverige.

4 januari
Vinterkonferensen
Vinterkonferensen 2009 är en mötesplats för alla anställda i equmenia, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Våra medarbetare är en viktig resurs i våra församlingars liv. De behöver vila, utmaning, utbildning, gemenskap och närhet. Be om goda möten, fördjupning av tro och liv och en längtan att nå ännu längre i den mission som är vår gemensamma.

Ett nytt missionsår
Denna helg avslutas Missionskyrkans årliga insamling till mission i andra länder. Tacka för goda offer och be om Guds välsignelse över insamlade medel och att de också i år ska räcka till allt det viktiga missionsarbete som vi är en del av i världen. Be för systerkyrkor, missionsarbetare och volontärer och be om att många också i år ska möta Guds kärlek till frälsning och ett nytt hopp.

11 januari
Pionjärsatsning                  
Den nybildade församlingen på Öland är nu inne i ett mycket expansivt skede. I höst har församlingen flyttat till en ny och större lokal, centralt belägen i Färjestaden. Flera nya medlemmar har hälsats välkomna i församlingen den senaste tiden. Be för församlingens fortsatta utveckling och deras vision att nå ut till nya människor i Färjestaden.

Ecuador                            
På fem olika platser i Ecuador arbetar svenska missionsarbetare och praktikanter med pastorsuppgifter, undervisning, barn- och ungdomsverksamhet. De bärs av en inre kallelse och hängiven vilja att vara där de just nu är. Ibland tvivlar de kanske ändå på sin roll och sin uppgift. Men de bärs även av en yttre kallelse att finnas med i Förbundskyrkans församlings- och ungdomsarbete. Och i Missionskyrkan och equmenia får vi bära dem fram i bön inför detta nya arbetsår.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan