Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
17 september 2004

Kära vän!

I morgon, lördag, är det Missionskyrkans dag, då många Missionskyrkor hålls öppna och församlingens och SMU:s arbete presenteras för människor i närmiljön. Vi hoppas på många goda lokala kontakter.

Den här veckan reser 6 SMU-volontärer till Ecuador, Kongo-Brazzaville och Palestina. Till Ecuador reser Hanna Johansson, Nårunga, och Therése Carlehed, Herrljunga; till Brazzaville reser Anna Harrysson, Gävle, och Lisa Bokne, Malmö, och till Palestina reser Adam Furbacken, Sjövik, och Elin Waller, Kalix. Volontärerna kommer att arbeta bland barn och unga i nära kontakt med systerkyrkorna i Ecuador och Kongo och SIRA-skolan i Betlehem. Vi omsluter volontärerna i våra förböner och vi kan följa deras upplevelser genom månadsbrev som kommer att läggas ut på SMU:s hemsida, www.smu.se

Förra veckan deltog några av oss från Svenska Missionskyrkan i en teologisk konferens i Seattle, USA, anordnad av IFFEC, Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor, alltså en organisation för Missionskyrkan och systerkyrkor i olika delar av världen, dock främst i Europa och Nordamerika. Tre teman behandlades: om tolkningen av Bibeln, om mötet med andra religioner, särskilt islam, samt frågan om andlig vägledning. Alla dessa frågor är i högsta grad aktuella i våra kyrkor.

Några av de systerkyrkor vi har särskilt nära relation till deltog, bl a Hindustani Covenant Church, genom dess missionsföreståndare Steven David, som gav en respons på föredraget om mötet med muslimer. En videopresentation gjordes också med en intervju med den tidigare mullavin Bilal Nadvi, som nu arbetar som HCC:s evangelist i kontakterna med muslimer i Indien. Nadvi besökte kyrkokonferensen i Västerås i maj och väckte viss uppmärksamhet, liksom hans vittnesbörd, om än via video, i Seattle.

Frågan om andlig vägledning har aktualiserats alltmer i de olika teologiska utbildningarna, inte minst vid North Park Theological Seminary i Chicago. John Weborg som utvecklat undervisningen där talade om theologia prima och theologia secunda, där den förra talar med Gud och den senare om Gud. Weborg betonade vikten av att teologistudenter under utbildningen får redskap att förhålla sig till både den levande tron och teologin.

Hindustani Covenant Church har för övrigt nu skapat en egen hemsida där man kan gå in och läsa om deras arbete: www.hccindia.org

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Går Kongo mot krig eller fred?

Centralafrikagruppen, där Missionskyrkan och flera andra organisationer som arbetar i Centralafrika finns med, inbjuder till ett seminarium den 22 september om Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa).

Professor Koen Vlassenroot och Timothy Raeymaekers, båda from Universitetet i Gent, har nyss publicerat undersökningen "Conflict and Transformation in Eastern DR Congo". Boken är baserad på ett fältstudium gjort i östra Kongo och kommer med slutsatsen att övergångsprocessen i DRK inte kommer att bli framgångsrik så länge man inte tar i beaktande de grundläggande frågorna till konflikten, nämligen tillgången till ekonomiska möjligheter.

I boken lyfter Vlassenroot och Raeymaekers fram flera rekommendationer om hur de involverade aktörerna (det internationella givarsamfundet, den kongolesiska staten, lokala och internationella utvecklingsorganisationer och privata ekonomiska aktörer) kan agera för att förbättra levnadsvillkoren för människor i östra Kongo. I boken har de särskilt fokuserat på tre viktiga ekonomiska delar: jordbruksreform, reform av gruvsektorn och ekonomisk integration. 

Vid seminariet kommer professor Vlassenroot att dela sina insikter genom studien och svara på frågor från deltagarna.

Centralafrikagruppen består av: Svenska Röda Korset, Svenska Baptistsamfundet, PMU Interlife, Svenska Missionsrådet, Liv & Fred-institutet, Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter, Diakonia och Svenska Missionskyrkan. 
 
Plats:  Thulesalen, Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm
Tid:  Kl 09.00-12.00
Datum: 22 September
Anmälan:  Anmälan till Michael Hjelmåker (michael.hjelmaker@pmu.se) senast den 20 september
------------------------

Andlig flodvåg i Kina

Kina och Yangzi-floden drabbas varje år av översvämningar av olika omfattning. 1998 var det den värsta på 50 år och även i år har flera provinser i Centralkina drabbats på många sätt, bl.a. Hubei-provinsen där Missionskyrkan har långvariga kontakter. En stor flodvåg passerade för någon vecka sedan staden Yichang där Missionskyrkan för några år sedan hjälpte till att bygga en stor kyrka. Både denna och flera andra kyrkor i Hubei syns från Yangzi-floden, och genom dessa kan också "det levande vattnet" strömma genom Kina.

Den "andliga flodvågen" sveper även över ökenområdena i västra Kina. Nyligen arresterades en stor grupp icke-registrerade kristna i Xinjiang i västra Kina. De gripna tillhörde alla Han-folket, vilka vi i dagligt tal kallar kineser. Bland dem fanns också en registrerad ("tre-själv") pastor från östra Kina, vilket visar att kontakter mellan de olika kristna grupperna är många. Större delen av befolkningen i Xinjiang (tidigare kallat Östturkestan) är dock uigurer, ofta muslimskt troende. En liten grupp kristna finns och här har Svenska Missionskyrkan de senaste åren fått återknyta kontakter som skapades redan för 70 år sedan då våra missionärer arbetade i området (1892-1938). Idag ser vi nya möjligheter på flera platser i Xinjiang, bland annat i Kashgar, och vi ber att de kristna i området ska få kraft och mod att dela sin tro i sitt arbete och sin vardag.

Fredrik Fällman
Asiensekreterare
--------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender för den 19 september:

Missionskyrkan i centrum
Idag ber vi för alla dem som fått kontakt med en missionsförsamling, kanske för första gången, i samband med att Missionskyrkans församlingar på olika sätt bjöd in till kyrkan den 18 september. Vi ber om Guds vishet och ledning, att på rätt sätt kunna följa upp alla de nya kontakter vi fått med människor på olika platser i landet.

Kina
Antalet kristna i Kina har ökat dramatiskt sedan början av 1980-talet och ökar fortfarande. Det officiella antalet protestanter är ca 15 miljoner men trovärdiga inofficiella källor sätter antalet till mellan 40 och 85 miljoner. Våren 2005 kommer pastorernas manskör inom Missionskyrkan att besöka Kina och församlingar som vi har kontakt med. Vi ber för deras resa och att de får bli till välsignelse.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan