Svenska Missionskyrkans
veckobrev om mission

17 november 2004

Käre missionsvän!

Förra veckan slutfördes arbetet med Missionsbilagan till Sändaren inför insamlingen till mission i andra länder, som sker under advent och jul. Många planerar nu för missionsgudstjänster och temat för årets insamling är Livets vatten, utifrån Jesusordet om att Honom som är det levande vattnet (Joh. 7:37-38).

I missionsbilagan tydliggörs det mångskiftande missionsarbete som bedrivs via systerkyrkor och samarbetspartners i många länder. Bilagan kan beställas hem för utdelning i församlingarna: ring 08- 674 07 90 eller e-posta: gummessons@missionskyrkan.se gummessons@missionskyrkan.se.
Missionsbilagan finns också som pdf-fil på Missionskyrkans hemsida. Klicka på adressen nedan:
www.missionskyrkan.se/upload/3835/Livets_vatten_2004.pdf

Många församlingar och SMU-grupper samlar gärna in till olika missionsprojekt och det är bra, men ryggraden för vårt internationella arbete är den stora missionsinsamlingen församlingarna nu gör för att ge  resurser till systerkyrkor och samarbetspartners i olika länder. Missionsgåvan, som kan ges via autogiro och postgiro, har tyvärr minskat de senaste månaderna. Insamlingen till mission I andra länder ligger nu 5 % efter förra årets insamling, vilket innebär att kollektdelen bör öka med motsvarande siffra. Totalt sett behöver vi i år få in 16,5 miljoner i allmänna medel till mission i andra länder. 7,9 miljoner beräknas samlas in i förskott, vilket innebär att vi I december och fram till Trettondedag jul behöver få in 8,6 miljoner kronor, ett högt mål, men möjligt att uppnå om vi alla hjälps åt. Låt oss be för och visa omsorg om missionen. Systerkyrkor, pastorer, evangelister och medlemmar väntar på vårt stöd. Vi har alltjämt en stor uppgift att fylla i vår värld! Läs mer om insamlingen på www.missionskyrkan.se/livetsvatten

I denna veckas brev har vi glädjen att meddela att två missionärer under den gångna veckan åkte till Kongo Brazzaville för arbete inom sjuk- och hälsovården samt för verkstadsutbildningen på Mansimou. Det gäller Brita och Lennart Fredman, från Karlskoga. Vi innesluter dem I våra förböner.

I veckans brev informerar vi också om ett ekumeniskt ungdomsprojekt, WYES, i Goa Indien, som på grund av ekonomiska problem tyvärr nu lagts ned. Samtidigt kan vi berätta att vår systerkyrka, Hindustani Covenant Church, nyss påbörjat ett pionjärarbete just i Goa. Utöver den evangeliska verksamheten arbetar HCC bland barn som i riskzonen och som utsatts för våld av olika slag.

Se även informationen om ett av veckans förbönsämnen. Vi innesluter framtidens evangelister I våra förböner.

Slutligen: Tack för din omsorg om missionen i förbön och offer!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------

WYES avslutar verksamheten i Goa, Indien

Organisationen Western Youth in the East, Sweden (WYES) läggs ner. Det beslutade Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och Svenska Missionskyrkan vid årsmötet 15 november. Främsta orsaken är bristande ekonomiska förutsättningar att driva projektet vidare.

Sedan 1985 har WYES varit engagerade i ett volontärprogram i Goa i Indien. Programmet tillkom 1981 på initiativ av Fader Anand, en katolsk präst och därefter utvecklades programmet, först i samarbete med en dansk arbetsgrupp och därefter med de svenska huvudmännen. Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan samt Evangeliska Fosterlandsstiftelsen har under större delen av tiden ansvarat för arbetet.

Utöver dessa tre har ytterligare en organisation varit knuten till programmet; Dialog, Information & Andlighet, (DIA). DIA har bestått av före detta volontärer och ansvarat bland annat för seniorvolontärer, utbildning samt omsorg om hemvändande volontärer.

Målet med arbetet i Goa har varit att finnas till hands som en kristen kommunitet och ge andligt och diakonalt stöd till de västerlänningar som vistas i Goa. Detta har inneburit att man inbjudit till samtal, gudstjänster och meditationer, att man serverat måltider och lånat ut böcker och att man hälsat på västerlänningar på sjukhus och i fängelser. Arbetet har också syftat till att föra in projektets erfarenheter i svenskt församlingsliv.

Vid årsmötet beslutades att anslå medel till dokumentation om projektet som kommer att ges ut under 2005.

P-O Sveder Renklint

-------------------------------------------------

Framtidens evangelister

Tisdag till torsdag nästa vecka är vi samlade i Munkaskog, Habo, för att inspirera till evangelisation. Vi blir c.a 60 personer, de flesta unga. Det är ungdomsledare, Bibelskoleelever,  teologie studeranden och andra ungdomar som möter oss äldre evangelister. Det blir föredrag, samtal, bön, gemenskap och god mat.

Britta Bolmenäs tar upp frågor om andligt ledarskap. Carl-Olov Hultby föreläser om vägledning av människor som vill bli kristna. Göran Holmberg har ämnet "Att hålla lågan vid liv - hela livet". Därtill kommer Rune W Dahlén att undervisa, Erling Andersson och Mats Gunnarsson leder bönekväll med pionjär-apell. Nattvards- och bönekväll leds av Mikael Ivarsson och Boppe Perhamn informerar om SMUs och Missionskyrkans satsning -Inuti.
Allt avslutas med en sändningsgudstjänst med Liselotte J Andersson. Och Oscar Jonasson håller ihop lägret.
Bed för dessa dagar. Dom är strategiskt viktiga i vår mission.

Carl-Olov Hultby

----------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender

Uppdraget mitt i samhället
Vi lever alla i ett samhälle där vi har ett demokratiskt ansvar för varandra. Det finns många kristna politiker i partier lokalt och på riksnivå som är folkets valda representanter och som behöver vårt stöd. Vi ber om Guds välsignelse över politiker i vår kommun, i landsting och i riksdag.

Unga evangelister
Under den kommande veckan kommer ett stort antal ungdomar att samlas några dagar tillsammans med pastorer och evangelister för att aktualisera kallelse och tjänst. Vi ber om välsignelse och hjälp till andlig vägledning för dem som funderar över sin framtid i speciella uppdrag i den kristna församlingen.

-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan