Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

17 mars 2006

Kära missionsvän!

Denna vecka, den 12-19 mars, är utlyst som Internationell vecka för fred i Palestina och Israel. Det är Kyrkornas Världsråd som tagit detta initiativ och kyrkor och ekumeniska organ runt om i världen har ombetts att samlas för att tillsammans reflektera och be för fred i regionen.

Från Kyrkornas Världsråd poängteras vikten av att under veckan hålla fast vid en låg tröskel så att alla kyrkor och kristna känner sig välkomna att delta i den gemensamma förbönen. Det är viktigt att freden och försoningen står i centrum, en vision som delas över samfundsgränserna i Sverige.

Kyrkor i Sverige står genom Sveriges Kristna Råd bakom veckan och en del insatser har tagits ekumeniskt. Pastor Naim Ateek, från en av Missionskyrkans samarbetsorganisationer, det teologiska centret Sabeel, i Jerusalem har bland annat besökt Sverige och informerat om situationen i regionen efter att Hamas överraskande vann det palestinska valet.

Naim Ateek uppmanade till bön för fred i regionen och menade att det är viktigt att man från både israeliskt och palestinskt håll erkänner varandras existensberättigande och att olika folkslag och religionsutövare i full respekt för varandra kan leva sida vid sida.

För några veckor sedan besökte jag Kongo Kinshasa, ett land som under det här året går till, förhoppningsvis fria och rättvisa, val. I folkomröstningen i december sa det kongolesiska folket ett klart ja till den nya författningen.

Vid en ceremoni där bland andra Sydafrikas president Thabo Mbeki, Afrikanska Unionens ordförande, Kongo Brazzavilles president, Denis Sassou Nguesso och en EU-representant, deltog, undertecknade övergångsregeringens president Joseph Kabila konstitutionen.

Men även om konstitutionen nu är antagen kommer de flesta förändringarna att ske efter valen som ska hållas före den sista juni. Fram till dess kommer de före detta krigsherrarna som för närvarande sitter i regeringen, att sitta kvar.

I den nya författningen fastslås att presidentskapet begränsas till två perioder på fem år, och att presidenten ska dela makten med en vald premiärminister. Antalet provinser i Kongo-Kinshasa kommer också att öka från 10 till 26. Författningen förbjuder äktenskap mellan människor av samma kön.

Landet har också fått en ny flagga i blått som symbol för freden, gult för de stora gruvfyndigheterna i landet och rött för att påminna om blodet av de närmare fyra miljoner människor som dött i kriget. Flaggan finns på Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/varlden i andra länder

Samtidigt som Kongo Kinshasa alltså förbereder sig för val och människorna har vissa förhoppningar om att det ska bli bättre, så är 2006 för oss i Svenska Missionskyrkan ett jubel- och jubileumsår, eftersom det i år är 125 år sedan våra första missionärer anlände till landet. Det ger oss anledning att inte bara blicka bakåt, utan ta nya krafter i vårt missionsarbete.

För många i Missionskyrkan är mission lika med Kongo och vi hoppas det ska synas i våra församlingar och SMU-föreningar under det här året. Tala gott om Kongo, be för Kongo och engagera dig för Kongo, offra och be om arbetare för Kongo!

Vi avslutar det här brevet med att, som vanligt, informera om aktuella böneämnen utifrån vår förbönskalender. Utöver att be för freden i Mellanöstern och Kongo, så ber vi för mission i Sverige.
Helgen runt Jungfru Marie Bebådelsedag är både förböns- och offerhelg för Svenska Missionskyrkan.

Med varma hälsningar!

Bertil Svensson
Missionssekreterare

Ps. Vi kommer en tid pröva att skicka veckobrevet om mission endast varannan vecka. Visserligen finns det mycket att berätta om, men det blir också en stark press att varje vecka presentera ett veckobrev. Kanske dessutom breven läses mer om de kommer lite mera sällan. Välkomna att, som vanligt, komma med synpunkter på det som skrivs. Ds.

----------------------------------------------------

Bön- och offerhelg 25-26 mars 2006

Vid förra årets Kyrkokonferens tog vår missionsföreståndare Göran Zettergren upp den viktiga frågan om en bön och offerhelg 25-26 mars 2006. Information om dessa dagar har gått ut till församlingarna via hemsidan, Skutan och Informationsutskicket.

Tanken är att under dessa dagar vara tillsammans i bön på det sätt som finns förutsättningar för på varje ort. Några kommer att mötas lördag eftermiddag och kväll, andra i samband med söndagens gudstjänst och kanske söndag eftermiddag.

Vi vill lyfta gemensamma förbönsämnen som berör den lokala församlingens och dess arbete, våra olika distrikt och det gemensamma nationella arbetet. Vårt internationella arbete är ett annat viktigt förbönsämne.

Det är önskvärt att församlingarna meddelar sin medverkan i den Nationella Bönehelgen för att kunna informera om de aktuella förbönsämnen som sänds in.

Mats Gunnarsson

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

19 mars
Kyrka-arbetsliv
Det finns en stor öppenhet för att göra kyrkan synlig i arbetslivet, och på flera stora arbetsplatser kan man finna pastorer/diakoner i tjänst. Be för deras kontakt med människor som är i behov av samtal och vägledning.

Indien
Vår systerkyrka fortsätter att arbeta med att hjälpa och bygga upp efter de otaliga naturkatastrofer som drabbat landet de senaste åren. Be för dem som arbetar i dessa viktiga uppgifter och deras kontakter med behövande och myndigheterna.

26 mars
Mission i Sverige
Under denna helg vill vi fokusera på bön och offer för vårt gemensamma arbete i vårt land. Igår var många samlade till Nationell Bönedag och idag ber vi om att vår kyrka skall få vara ett Guds redskap att nå många med Evangeliet om Jesus.

Mellanöstern
Läget är fortfarande instabilt i relationerna mellan olika grupper i Mellanöstern. Vi ber om fred och frihet för alla att leva i harmoni och god gemenskap.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan