Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
17 juni 2004

Käre missionsvän!

De senaste veckorna har det på nytt varit oroligt i Kongo Kinshasa. Peter Wärnelid beskriver bakgrunden till vad som hänt. Lars-Olov Karlsson, som arbetat som Afrikasekreterare för Missionskyrkan sedan i somras, besökte Kongo i början av maj. Han ger i veckans brev en kort rapport om Missionskyrkans systerkyrka, det Evangeliska samfundets arbete.

Samtidigt är det sista gången Lars-Olov medverkar i veckobrevet som Afrikasekreterare. Lars-Olov går tillbaka till sitt tidigare arbete, men kommer att på deltid hjälpa oss med en del uppgifter. Vi tackar Lars-Olov för hans tid hos oss och hälsar med glädje Peter Wärnelid välkommen tillbaka som Afrikasekreterare.

Förra veckans förbönsämnena var om alla läger för barn och unga som planeras i sommar.

När insamlingar görs på lägren går det ofta till olika internationella ändamål. Exempel på särskilda behov just nu är rent vatten, stipendier och en skola i Sholapur, Indien. Dessutom behövs stöd till sjuk- och hälsovård i Kongo, bl a arbete med HIV/Aids, vidare medel till tryckningen av biblar på kikongo och kinesiska m m.

Besök gärna vår hemsida: www.missionskyrkan.se
Projektkatalogen ligger under mission i andra länder. Klicka på adressen:
http://www.missionskyrkan.se/templates/Page.aspx?id=3588

Med varm hälsning och bön för Kongo Kinshasa.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Oroligheter i Kongo Kinshasa

Samtidigt som övergångsregeringen i Kinshasa och olika institutioner arbetar fram till de allmänna valen nästa sommar i Kongo, finns det grupperingar som ifrågasätter den gällande ordningen. Denna otålighet har den senaste tiden tagit sig flera våldsamma uttryck.

I landets östra delar och speciellt i och runt staden Bukavu utbröt strider den 26 maj. Den 2 juni föll Bukavu i rebellernas händer då general Nkunda och kolonel Mutebusi tog över kontrollen. Efter Bukavus fall inträdde i vanlig ordning plundringar i staden. Ett av skälen till våldsutbrottet var att militära grupperingar, tidigare tillhörande rebellrörelsen RCD-Goma, ansåg att Bunyamulenge-folket, boende i Demokratiska Republiken Kongo sedan århundraden och med tutsi-rötter behandlades illa av dagens makthavare. En brännande fråga är denna etniska grupps rätt till medborgarskap i landet. Oron och striderna resulterade i nya flyktingströmmar. PMU-Interlife beslutade om evakuering av svenska missionsarbetare.

Uppretade demonstranter angrep som en följd av Bukavus fall FN-posteringar runt om i landet då man var missnöjd med FN:s förmåga att hålla utbrytargrupper på mattan. En av de två militära utbrytargrupper som deltog i upproret har nu dragit sig tillbaka till Nord-Kivu provinsen. Den andra grupperingen bekämpas av den nationella armén på gränsen mot Rwanda. Bukavu kontrolleras åter igen av landets myndigheter.

Natten till fredagen den 11 juni gjordes också ett kuppförsök i Kinshasa, det andra i år, där en liten grupp upprorsmän ur landets säkerhetsstyrkor under en kort tid övertog den statliga radion och televisionen samt stadens elverk. Trupper lojala mot president Kabila och övergångsinstitutionerna tog dock snabbt tillbaka kontrollen och läget återgick till det normala i huvudstaden.

FN och det internationella samfundet har i skarpa ordalag fördömt dessa försök att destabilisera den ömtåliga demokratiseringsprocessen i landet. 

Från Nedre Kongo där vår systerkyrka, Evangeliska Samfundet, framförallt har sitt verksamhetsområde rapporteras läget vara helt lugnt. Vår missionsarbetare Gudrun Svensson befinner sig väl i Luozi tillsammans med våra kongolesiska samarbetspartners. Övriga missionsarbetare har nyss kommit till Sverige efter avslutad period eller för semester.

Peter Wärnelid
------------------------------------------

Ekumenisk samverkan i Kongo Kinshasa

I samband med besök i Kongo Brazzaville (som jag berättade lite om i ett tidigare veckobrev) var Nils-Erik Persson och jag även i Kongo Kinshasa. Vi hade glädjen att besöka Kinshasa, Louzi och Kimpese.

Vid nedresan till Louzi flög vid med MAF-planet. Från hösten 2003 har Svenska Missionkyrkan och CEC (vår samarbetskyrka) återigen piloter som flyger till olika platser (såsom Luozi, Kimpese, Kibunzi, Mukimbungu osv). Det är Sam och Margret Norman, vilka båda är piloter och som nu också flyger Missionkyrkans plan. Flygplanet är åter i drift efter reparationer i Sydafrika. Flygningen från Kinshasa till Luozi gick på cirka 45 minuter. Flygförbindelser underlättar naturligtvis kommunikationerna på all områden men det som Missionskyrkan och CEC hoppas är att MAF-flyget ska kunna bli ett viktigt stöd i transporten av sjuka till olika lasarett och dispensärer i Nedre Kongo, inte minst till IME-sjukhuset i Kimpese. Efter det att ambulansflyget legat nere under kriget i Kongo Kinshasa har nu verksamheten återupptagits även om det ännu är i relativt liten skala.

I Kinshasa förde vi samtal med såväl vår samarbetskyrka CEC som med Svenska Baptistsamfundet (SB) och Kongolesiska Baptistkyrkan (CEBU). I höst kommer vi att tillsammans starta ett gemensamt samordningskontor i Kinshasa där även Diakonia finns med. Vi tror att detta samarbete ska innebära många fördelar. Redan idag finns det ett visst samarbete mellan våra kyrkor/organisationer, men genom att vi nu också kommer att finnas i en gemensam byggnad kommer detta att ge fördelar såväl ekonomiskt som när det gäller att fördjupa samarbetet och kunna knyta kontakter.

Samtidigt som vi ser stora fördelar kan en förändring av detta slag ta sin tid att genomföra. Det kan även finnas olika syn och värderingar hos de berörda parterna, liksom det finns en mängd praktiska frågor som ska lösas. Under två dagar har vi därför samtalat och utbytt åsikter med våra samarbetspartners för att komma fram till en gemensam syn på biståndkontoret.

I augusti räknar vi med att familjen Kimy och Åsa Konde med tre barn ska komma till Kinshasa och tillsammans med en kongoles, Masakale, ansvara för biståndskontoret i Kinshasa. De kommer att få gå in i många intressanta, utmanande men ibland kanske också svåra arbetsuppgifter. Ta därför med familjen Konde och Masakale i din förbön.

Lars-Olov Karlsson 
-------------------------------------------------

Förbönsämnen enligt förbönskalendern den 20 juni:

Hela Människan
Hela Människan är, med kyrkorna som huvudmän, en ekumenisk organisation med lång erfarenhet av socialt arbete på ett hundratal orter. Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet. Vi ber för detta viktiga arbete i vårt samhälle.

Utbildningscentrum, Lidingö
Genom en satsning på lekmannautbildning och församlingsutveckling vill Utbildningscentrum, Lidingö, ge stöd till församlingar och samfund och samtidigt vara ett andligt centrum för daglig andakt. Vi ber om Guds välsignelse för dem som arbetar på Utbildningscentrum, Lidingö.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan