Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
16 februari 2005

Kära missionsvän!

För några dagar sedan kom våra medarbetare, Rune Andersson och P-O Sveder Renklint tillbaka till Sverige efter att ha besökt ögruppen Andamanerna, Indien. En rapport, med rubriken "Ur spillrorna på Andamanerna" finns på Missionskyrkans hemsida (www.missionskyrkan.se). Om man klickar på följande sida så kommer man direkt dit:
http://www.missionskyrkan.se/templates/Page____4123.aspx

För en dryg vecka sedan höll Förbundskyrkan i Ecuador sin årskonferens. En rapport finns strax nedanför dessa rader.

Ecuador och Nicaragua uppmärksammas för övrigt vid en missionsdag i Vetlanda Missionskyrka den 12 mars kl. 09.30-16.00.
Temat är "Med JESUS i Nicaragua och Ecuador - en inspirationsdag om vision och verklighet i Latinamerika".
Medverkande: Latinamerikasekreterare Bertil Widén, pastor David Lomas, vidare Niklas Wretling och Linnea Fhager, tidigare volontär i Ecuador
Klicka på sidan nedan så får du se programmet:
http://www.og.missionskyrkan.se/nedladd/Utskick/2004%20dec/Missionsdag_Vetlanda.pdf

Slutligen vill jag informera om en Missionsdag om Asien lördagen den 12 mars i Edsbyns Missionskyrka (se nedan).

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
-----------------------------------------------

Årskonferens i Förbundskyrkan, Ecuador

Pactokyrkans årsmöte klarades nyligen av under en intensiv helg på lägergården i Santo Domingo.

Nästan hela lördagen ägnades åt diskussioner kring kyrkans strategiska plan. Det finns en stomme att arbeta efter och mycket av tiden tillbringades i mindre grupper där rubriker som utbildning, administration, mission och gemenskap var på agendan.
- Vad vill vi och vilka är problemen som vi måste lösa för att komma dit? Ungefär så kan de verbala drabbningarnas huvudspår sammanfattas.
Enligt de tillresta representanterna är bristen på utbildade ledare, möjligheter till fortbildning och dålig kommunikation några av de största hindren för utveckling. Brist på vision, hängivenhet och förmåga att verkligen genomföra det man föresatt sig nämndes också. Ekonomin är ett ständigt problem, men det kanske inte behöver vara det, menade en deltagare från Montecristi.
- Vi har ju institutioner som genererar inkomster. Men hur bär vi oss år för att åstadkomma en bra service och bli självfinansierade?
Ett uttryck som också användes var 'monopol på ledarskap'.
- Det finns inga öppningar för yngre ledare, var en slutsats i en grupp.
Strategidebatten avrundades med ett storforum kring bland annat begreppen mission & vision. Gruppernas förslag ska också tas i beaktande inför framtiden.
- Vi ska kämpa för att allt det här inte stannar på papperet, lovade Marcela Tapia som leder förändringsarbetet.

Tro inte att lördagens förhandlingar var avslutade bara för att man dryftat framtiden fram till klockan fem och middagen började kännas lockande. Maten fick snällt vänta i några timmar sedan en längre debatt uppstått om kyrkans förhållande till stiftelsen Anderson som driver en skola i Quito. Det finns motsättningar sedan en längre tid om hur den sköts och konflikterna skär rakt igenom kyrkans ledarskap. I missionsföreståndaren Virgilio Delgados rapport fanns en formulering om att de pastorer och ledare som är involverade i stiftelsens verksamhet måste utlova sin trohet mot kyrkan som helhet och vad detta egentligen innebär utlöste en lång livlig debatt. Inga tidsbegränsningar för inläggen fanns och många motstridiga känslor vädrades. Just nu inväntar man bland annat en revisionsrapport som inte offentliggjorts än, vilket kvarlämnar en del frågetecken, även om diskussionen slutade i något som liknade ömsesidiga förtroenden mellan de två 'lägren'.

Distrikten lämnade sina rapporter för året. I Quichua-distriktet förekommer förföljelser av församlingsmedlemmar på åtminstone en plats. Sådant inträffar fortfarande ibland i Ecuadors bergsområden, även om det är sällsynt. På en del platser har byborna svårt att acceptera när någon avviker från det traditionella mönstret. I det här fallet har bland annat pastorn och hans familj attackerats rent fysiskt av sina grannar som organiserat sig för att visa sitt missnöje. Trots detta växer Pactokyrkans församlingar i området.

Seminariet går på sparlåga just nu, men det är meningen att någon form av distansundervisning ska komma igång. Pastor Francisco San Lucas har uppdraget att leda den teologiska utbildningen in i framtiden.

En längre debatt rörde också lägergårdens skötsel. Alltså den plats där konferensen genomfördes. Administrationen där har genomgått en del förändringar fram och tillbaka under de senaste åren och den aktuella personalstyrkan fick ta emot en del kritik, förmodligen inte alltid välförtjänt. En erfaren administratör efterlystes och Marcia Baquero, nyvald ordförande för kyrkans ungdomsförbund JNJ, betonade behovet av yrkesutbildade personer i ledningen för kyrkans olika företag.
- Det är allas ansvar att hålla gården i gott skick, framhöll en äldre syster och en annan föreslog att just det teologiska seminariet skulle kunna hålla till i denna välsignat veckra miljö som borde utnyttjas flitigare än nu.

Till valet av vicepresident verkade finnas tre kandidater, men enligt ordningen som är ska man först rösta om kyrkorådets motion att välja om den sittande vp:n Manuel Ortiz och det gav majoritet för förnyat förtroende. Två medlemmar av Pastorsrådet ville sluta på grund av tidsbrist; Nancy Venegas (bekant för en del i Sverige) och Francisco San Lucas och måste ersättas. Krister Gunnarsson kvarstår dock som ledamot i rådet.

Förutom förhandlingarna hölls andakter och gudstjänster i början och slutet av dagen. Många var trötta efter dagens diskussioner så dags, men lovsångsteamet från Guayaquil skakade liv i de flesta, under ledning av Luis Cedeño (också bekant för en del i Sverige). Vidare visades videoklipp om ecuatorianer i Spanien och bilder från bibelskolan Hechos 29 (Apostlagärningarna 29) i höstas. De svenska volontärerna Therese Carlehed och Hanna Johansson presenterades för asamblean tillsammans med Petter Hermansson och Mattias Martinsson som just nu är i Montecristi.

Konferensen avslutades måndagen den 7 februari med att åldermannen Jorge Andrade peppade de ny- och omvalda ledarna och uppmanade dem att inte glömma bort sitt stora ansvar.

Johan Lindahl
missionsarbetare i Ecuador
-------------------------------------

Missionsdag om Asien
lördagen den 12 mars 2005 i Edsbyns Missionskyrka

Program:
09.00 Morgon- och välkomstfika
10.00 Andakt med pastor Erika Cyrillus Olsson. Introduktion och presentation
10.30 Missionskyrkan i världen. Aktuell översikt av Bertil Svensson
11.30 Seminarium/workshops
12.30 Lunch i Pingstkyrkan. Pris 60 kr. Anmäl om du önskar lunch
14.00 Fortsättning på seminarier/workshops
15.30 Panelsamtal och utfrågning om mission i framtiden
17.00 Festkväll. Missionsglimtar, musik och sång, asiatisk mat.
Festkvällen avslutas c:a 19.00 med andakt av Margareta Höök-Wennfors

Medverkande:
Missionssekreterare Bertil Svensson
missionär och läkare Margareta Höök-Wennfors
missionärerna Allan & Margareta Kristensson
Pharmaceut Dilmurat Yusuf, Kashgar/Kina
SMU-volontär Maria Gilliam m fl
Deltagaravgift inkl. föreläsningar, 2 kaffe samt mat på festkvällen: 200 kr. Studerande: 100 kr
Anmälan senast 28/2 till distriktsexp. Box 413, 801 05 Gävle eller mejla till mellansvenska.distriktet@missionskyrkan.se
---------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 20 februari

Tonårsarbete
Många skolungdomar är på sportlovsläger den här tiden på året. En härlig möjlighet till avkoppling, rekreation och också andlig välsignelse. Vi ber för alla lägerveckor, om beskydd och välsignelse för ledare och deltagare.

Kongo-Brazzaville
Missionskyrkans evangelist Carl-Olov Hultby besökte Kongo-Brazzaville för några månader sedan för att medverka i möten. Både kyrkan och kyrkans ungdomsorganisation (JEEC) planerar nu för pionjärevangelisation i framför allt de norra delarna av landet. Vi ber för pastorer och lekmän engagerade i detta arbete.
-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan