17 april 2007


Kära missionsvän!

Det är snart två veckor sedan vi firade påsk, en stor och härlig högtid som firas av kristna över hela jorden. Uppståndelsen, segern över synd och död, firas och nytt liv föds.

För egen del deltog jag, tillsammans med några av våra distriktsföreståndare och många andra i en påskgudstjänst i S:t Andrews Church i Pune, Indien. Tidigt på morgonen döptes 130 personer och totalt var det kanske 400 personer som döptes i olika församlingar inom Hindustani Covenant Church, HCC. I många kyrkor i världen är påskdagen den stora dopdagen, då människor firar att de gått från död till liv, precis som den Uppståndne Frälsaren Jesus Kristus.

HCC genomgår just nu stora förändringar. Det är en, på alla sätt, växande kyrka. Bara under förra året ökade man med närmare 4000 personer, visserligen genom att flera tidigare oberoende församlingar anslöt sig till HCC, men ändå. Även många nykristna har kommit till de tidigare existerande församlingarna. HCC, som tidigare främst arbetat i delstaterna Maharashtra och Karnataka, arbetar nu i 10 delstater, både på Andamanerna, i Goa, Orissa, Gujarat och flera delstater i norra Indien.

Under påskveckan fick vi vara med om kyrkoinvigning på inte mindre än 6 nya platser. För att klara av alla nya åtaganden får man stöd bl a från Sverige, men man gör själva stora insatser och på påskdagen samlas ”fasteoffret” in i HCC:s församlingar som går till pionjärarbete på nya platser i Indien och Sverige (främst Färjestaden).

Det långsiktiga utvecklingsarbetet och det humanitära arbetet efter olika naturkatastrofer är också växande.

På Andamanerna ansvarar HCC för ett stort byggprojekt, då man bygger 152 hus i Bamboo Flat, utanför Port Blair.

Samarbetet med myndigheterna går bra, men det har tagit längre tid än planerat, men inom kort är de första husen klara. Stöd till det här har kommit främst från Radiohjälpen och andra givare i Sverige via Missionskyrkan och en tysk organisation.

Samtidigt som Guds rike växer i Indien så är det stora svårigheter på många håll, inte minst i norra Indien.

En av HCCs hjälparbetare, som kommer från en muslimsk bakgrund, känner sig hotad av sin egen familj och fundamentalister i hans omgivning, som inte gillar att han arbetar för en kristen organisation.

När jag frågade honom om han ville lämna arbetet, svarade han: ”Nej, det är ju det här jag vill göra”. Vad kan jag då göra för dig, frågade jag.

- Just pray for me.

Så det gör jag och jag vill också uppmana dig som läser det här att be för HCCs medarbetare och särskilt de som kommer från muslimsk eller hinduisk bakgrund och som får utstå hot och förföljelser. Be om kraft, tålamod och beskydd!

Kommande helg är det SMUs offerdag, en angelägen dag i våra församlingar. Se ytterligare info i det här brevet.

Så vill jag avsluta med att aktualisera ett av förbönsämnena i slutet av april, nämligen Estland. Efter att för några månader sedan ha sänt en gåva till Teologiska Seminariet i Tartu, Estland, fick vi ett brev från rektor Toivo Pilli, där han bland annat skriver: ”Jag är personligen tacksam över åtskilliga inspirerande möten med flera av Missionskyrkans ledare under de  senaste 12 åren. Er roll i utvecklandet av de estniska frikyrkorna och vårt seminarium, har varit betydligt viktigare än ni kanske anar. Ni har hjälpt oss att bli öppnare för de sociala behoven i samhället.” 

Vi tackar Gud för våra systerkyrkor i Indien och Estland och att vi får vara till ömsesidigt stöd för varandra i Guds mission!

Bertil Svensson
missionssekreterare


Offerdag för SMU
22 april  - Vi vill växa!

 
SMU har över 30 000 medlemmar och 7000 ledare, vi vill växa och nå ut till fler!

Vi vill växa så att det knakar, känna växtkraft! Var med och stöd SMU-riks arbete så hjälper SMU er tillbaka.

En del av vårt arbete som du kan vara med att stödja genom en gåva till SMU är Apg 29!

Visionen är att ha skolor på alla kontinenter där vi har samarbetskyrkor. Under 2007/2008 ökar SMU sin medverkan i lärjungaskolan Apg 29 och till hösten 2007 öppnas en ny skola i Spanien och under 2008 en skola i Kongo Brazzaville.

Läs mer om Apg29 på www.missionskyrkan.se/apg29 


Hur kan du stödja SMUs arbete?
• Många församlingar har kring den 22 april offerdag för SMU, lämna ditt bidrag i kollekten.
• Ta gärna del av det material som finns på www.smu.se/offerdag
• Sätt in en gåva på pg 8 24-3, märkt ”Offerdag för SMU”

Läs mer på
www.missionskyrkan.se/gava
Där kan du:
• Ansluta dig till autogiro; missionsgåvan
• Ge en gåva via Missionskyrkans hemsidaFörbönskalendern

22 april
SMU:s offerdag
Vårt barn- och ungdomsarbete är viktigt och behöver vår förbön. Idag ber vi för SMU-styrelsen, förbundssekreteraren Göran Bondesson och hans medarbetare på SMU:s rikskansli.

Pakistan
Det finns ett stort behov av diakonala insatser i Pakistan som drabbats av svåra katastrofer  under senare år. Den andliga nöden är också stor och många människor är öppna för evangelium om Jesus. Vi ber för de församlingar som arbetar med evangelisation i små och stora sammanhang.

29 april
Våga tro
Team Våga tro kommer i sommar att arbeta vidare med de kontakter som skapats tidigare år i Borgholm på Öland, inte minst med ungdomar från orten men också med turister. Vi ber att Gud kallar dem som ska  vara med under dessa veckor för att möta många med det kristna vittnesbördet.

Estland
Step of Faith är den internationella grenen av Team Våga tro som i sommar kommer att arbeta vidare i Narva-regionen i Estland. Genom gatuevangelisation vill man få kontakt med människor i alla åldrar. Vi ber att Gud kallar människor till detta arbete och att det får skapa förståelse mellan olika språk- och nationsgrupper.

............................................................................................
Det elektroniska veckobrevet skickas till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskickLadda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.Nybyggd kyrka i Gujarat, Indien.Missionsoffret bärs fram i S:t Andrews Church i Pune, Indien Nybyggda hus på Andamanerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan