Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
16 september 2005

Kära missionsvän!

Den 21 september är det den Internationella Böndagen för Fred. För andra året i rad inbjuds kyrkor, som representerar 560 miljoner kristna världen över, till att göra FN:s Internationella Fredsdag, den 21 september, till en internationell böndag för fred.

Det är Kyrkornas Världsråd (KV), som i samband med icke-vålds-årtiondet "Decade to Overcome Violence" (2001-2010), tagit initiativ till att uppmana kyrkorna världen över att på Fredsdagen arrangera gudstjänster och bönevakor för fred och att inkludera bönen om fred i gudstjänster även efter den 21 september.

Årets tema "att bygga gemenskaper av fred för alla" kommer från kyrkorna i Asien. Böner och annat material finns tillgängligt på den hemsida som finns för Decade to Overcome Violence http://www.overcomingviolence.org/ och som också kan nås via Kyrkornas Världsråds egen hemsida: http://www.wcc-coe.org.

De böneämnen som finns i Missionskyrkans förbönskalender för den här veckan handlar om "Missionskyrkans dag" och missionsarbetet i Kina. Nästa månad åker deltagarna i MUL-kursen (Mission-Utveckling-Lärande) till Kina. När de kommer tillbaka, har de många intryck att dela med sig av. Då kan man också läsa deras rapporter, som kommer att finnas på Missionskyrkans hemsida.

Att vara korttidsvolontär är ett annat sätt att få internationell erfarenhet. Ulrika Morazán, internationell sekreterare SMU, informerar om vad det innebär och presenterar också de korttidsvolontärer som nu närmast åker.

Med bön om fred i vår värld!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Nu i dagarna åker årets korttidsvolontärer

Varje år är det många ungdomar som hör av sig till SMU och Missionskyrkan om att åka ut som korttidsvolontärer. Varje år förs också dialog med våra systerkyrkor och samarbetsorganisationer om att ta emot svenska korttidsvolontärer. Från båda hållen är intresset stort.

I år har vi möjligheten att skicka fler korttidsvolontärer än någonsin.

Daniel Fröding, Skåre, åkte till Nicaragua och den kristna hjälporganisationen Acción Médica Cristiana i början av året. Nu i dagarna åker ytterligare 10 ungdomar ut som korttidsvolontärer. De är:
Ecuador: Elin Claeson, Vårgårda, Hanna Åkerlund, Kumla.
Kongo-Brazzaville: Helena Bring, Floda, Sofia Kaasgaard, Linköping, Johanna Lindar, Vingåker,
Gustav Persson, Skepplanda.
Kongo-Kinshasa: Maria Gilljam, Söderhamn, Emelie Sidenholm, Habo.
Palestina/Israel: Hampus Perhamn, Nybro, Emma Thorén, Lagan.
I januari 2006 kommer också Calle Jacobsson, Götlunda, att åka till Kongo-Brazzaville.

Som korttidsvolontär är man ute i ungefär sju månader i ett av våra samarbetsländer. Man deltar i ett av kyrkans eller organisationens projekt på vardagarna och i en lokal församling på kvällar och helger. Man får möjligheten att lära känna ett nytt land, få en ny familj, få förståelse för internationellt samarbete, hur det är att vara kristen i ett annat land och en annan verklighet och framför allt utvecklas man själv som person.

Alla korttidsvolontärerna har skrivit presentationer av sig själva, som finns publicerade på www.smu.se/volontar. På samma sida kommer vi också att publicera deras månatliga nyhetsbrev.

Följ med på korttidsvolontärernas resor under året via hemsidan, men framför allt: ta med dem i din förbön!

Ulrika Morazán

------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005

18 september
Missionskyrkan i centrum

Lördagen den 24 september kommer många missionsförsamlingar att bli synliga på stan genom olika aktiviteter för att göra sin kyrka känd. Vi ber för alla de människor som man kommer i kontakt med under dagen och att kontakten får leda fram till en personlig kristen tro.

Kina
Pastorernas Manskör inom Svenska Missionskyrkan genomförde i våras en resa till Kina som gav många viktiga kontakter och fick betyda mycket för kören och de församlingar som besöktes. Vi ber för pastorer och ledare, inte minst de som vill arbeta med barn och ungdomar i Kina, vilket inte är det lättaste på grund av myndigheternas restriktioner.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan