Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
16 mars 2005

Kära missionsvän!

Den gångna helgen var det Jungfru Marie Bebådelsedag och inom Svenska Missionskyrkan offerdag för mission i Sverige.

När vi talar om mission tänker vi ibland på Apg 1:8, där det står ”Ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns".

Ibland verkar det som om vi har missförstått den här versen, för ofta tänker vi att Jesus befallde lärjungarna att i olika sekvenser predika evangeliet, att först predika i Jerusalem och sedan, när det är gjort, i Judeen, och när det är klart, i Samarien och först när det är gjort så ska vi gå ut till jordens yttersta gräns.

Eftersom missionsutmaningarna är stora och t o m större i Sverige än på många andra håll i världen vore det lätt för oss att stanna i Jerusalem eller Judeen, men Jesu befallning handlar inte om olika sekvenser, först det och sedan det, utan det handlar om ett samtidigt uppdrag. Det handlar om att ha simultankapacitet och göra både - och, att vara Jesu vittnen BÅDE i Jerusalem OCH i Judeen OCH i Samarien OCH till jordens yttersta gräns.

Trots att många församlingar i Sverige läggs ned och minskar i medlemsantal, vill vi i Svenska Missionskyrkan fortsätta att vara Jesu vittnen både lokalt, nationellt och globalt. Till det utmanas vi av systerkyrkor i andra länder, en av dem HCC i Indien, som har skrivit ett brev till oss om fastan, bönen och missionsvisionen som lever. Läs missionsföreståndare Steven Davids brev som Anita Jonsson översatt åt oss.

Så vill vi informera om möjligheten att bli volontär i någon systerkyrka. Just nu skickar vi endast ut korttidsvolontärer, ungdomar som är ute i 6 - 8 månader. Ansökningarna droppar in och det återstår nu en vecka till sista anmälningsdag.

SMU:s och Missionskyrkans korttidsvolontärer åker ut i september varje år. För att bli korttidsvolontärer måste du fylla i och skicka en ansökan, senast den 23 mars 2005. Senare kan du bli kallad till intervju. Intervjun sker i slutet av april. I höst skickar vi korttidsvolontärer till:

- Ecuador (2 st)
- Israel/Palestina (2 st)
- Kongo-Brazzaville (4 st, varav 2 som fotbollsvolontärer i samarbete med BK Häcken/Gothia Cup)
- Kongo-Kinshasa (2 st)

Läs mer på SMU:s hemsida: www.smu.se/volontar

Vi tackar Gud och ber för vår indiska systerkyrka och vi ber för kyrka-arbetsliv och för övrigt missionen i Sverige och i världen!

Med varm hälsning!
Bertil Svensson
missionssekreterare
-----------------------------------

Fasta, bön och missionsoffer i Indien

Varma hälsningar från alla bröder och systrar i HCC. Vi är mitt i Fastan och vi minns Guds stora offer genom vår Herre Jesus Kristus. Jesu Kristi kärlek och offer uppmuntrar och utmanar oss för uppdraget i mission, allt för att Guds namn skall bli ärat.

Under dessa 40 dagar med fasta och bön besöker vi minst tre hus varje dag, för att hålla bönemöten då vi tillsammans minns Jesu Kristi liv, tjänst och offer. Våra medlemmar fastar och ber och visar samma kärlek mot sina bröder och systrar av annan tro.

Vi vill som medlemmar i kyrkan ge vårt offer till kyrkans mission. Genom att fasta sparar vi pengar som vi kan ge. Vi delar också ut offerboxar till varje familj inom kyrkan och många gör särskilda insamlingar för kyrkans mission.

Av sina små resurser ger de var och en efter sin förmåga till missionsarbetet i Indien liksom till missionen i världen. Vi undervisar om att ge tid, pengar och sig själv för missionens sak. På så vis har vi i år kunnat samla in medel till världsmissionen.

Kyrkans styrelse möttes den 12 mars för att be för missionsarbetet på Andamanerna, i Goa, Orrissa, Uttar Pradesh och Karnataka. Vi gläds över att det nu finns fyra HCC-församlingar på Andamanerna.

Vi bad också för missionen i Kina och i Färjestaden, Sverige. När Dr Shekhar Singh besökte Färjestaden, blev han imponerad över missionsarbetet och tagen av den längtan efter evangelium som människor visar.

Efter mycket bön har vi beslutat att detta års fasteinsamling skall gå till missionsarbetet i Färjestaden (15.000 SEK) och till missionsarbetet i Kina (10.000 SEK.)

Vi vet att denna summa inte är stor när vi ser det enorma behovet av mission i världen, men detta är ett ödmjukt bidrag från de församlingsmedlemmar som vill vara en del i världsmissionen.

Vi ber er att ta emot detta lilla bidrag från bröder och systrar i Indien. Vår Herre Jesus Kristus har gett oss mycket genom att offra sitt eget liv och vi vill vara delaktiga i missionen genom våra böner och vårt lilla bidrag.

Den 3 mars bröt eldsvåda ut i Pune. Nära 500 hus skadades och många familjer drabbades. För att hjälpa dem delade vi ut 750 paket med första nödvändig utrustning. Volontärerna från Sverige hjälpte till att packa och att dela ut utrustningen bland de drabbade.

Tack för all er hjälp och för era förböner.

Steven David
Hindustani Covenant Church

--------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 20 mars

Kyrka–Arbetsliv
Företagspastorer gör kyrkan tillgänglig i det vanliga livet. Åke Nordqvist arbetar som pastor med uppdraget att finnas till för anställda och företagare. Vi ber för honom och hans kollegor som rör sig ute på fabriksgolv för samtal och goda relationer.

Indien
HCC, vår systerkyrka i Indien, har startat ett nytt pionjärarbete i Goa. Vi ber för detta nya arbete och de medarbetare som går in i projektet.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan