Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
16 maj 2004

Käre missionsvän!

När han, som muslim, reste till Mecka och Medina i Saudi-Arabien, där han varit mer än 25 gånger, då var det inga problem att lämna Indien, men när han nu som kristen för första gången, natten till fredagen, skulle lämna Bombay, då var det problem överallt. Det är Bilal Nadvi det handlar om, den tidigare mullavin, som nu är kristen och arbetar bland muslimer i och i närheten av Bombay.

På svenska ambassaden i New Delhi ställde man förnedrande frågor till Bilal och undrade vad han hade fått för att han blivit kristen. I allra sista stund fick han ändå sitt visum, efter att vi från Missionskyrkans sida talat med ambassadpersonalen och försäkrat att allt stod rätt till, att han var inbjuden till vår kyrkokonferens och att vi har urdu-talande, tidigare missionärer, som kan hjälpa honom tillrätta i Sverige.

Passet med det svenska visumet kom en halv timma innan han skulle checka in i Bombay. Här ställde man liknande, förnedrande frågor och undrade vad han som muslim skulle göra i Sverige. Att han nu är kristen och skulle besöka kristna vänner i Sverige kunde man inte förstå. Den mest upprörande behandlingen utsattes Bilal för av Lufthansa, som försökte stoppa honom, trots att pass, visum, inbjudningsbrev och biljetter, allt var i ordning.

Det är missionsföreståndare Steven David, i vår systerkyrka Hindustani Covenant Church (HCC), som berättar det här när jag möter honom och Bilal på Arlanda. De har inbjudits till vår kyrkokonferens i Västerås nästa vecka, en konferens med många gäster, fler än vi hade tänkt oss från början. De flesta kommer från Europa, men några långväga gäster har vi också i år, däribland fyra från Indien.

Vi har även Mrs Mulla här och även hon hade problem att få visum. Kanske var det efternamnet som spökade? Hon är dock uppvuxen i en kristen familj, medan Bilal alltså har lämnat islam och blivit kristen, efter en omskakade händelse för drygt 7 år sedan.

På självaste juldagen 1996, som det året också var en muslimsk helgdag, förrättade Bilal som imam bön i en moské. På natten fick han en uppenbarelse och han mötte Jesus. En röst talade till honom: ”Gå och dela de goda nyheterna i världen”. Det är det han nu försöker göra. Bilal bröt upp från sitt arbete i moskén och fick kontakt med HCC och är nu en av deras evangelister och leder bibelstudier på 4 platser. Det är inga stora skaror som samlas i de muslimska kvarteren, men det är med stor glädje och frimodighet Bilal delar sin nyvunna tro. Han utmanar och citerar gärna ur 2 Tim 2:2-4: ”Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags”.

Samtidigt som Bilal Nadvi och Steven David var på väg till Sverige fick vi höra om det överraskande valresultatet i Indien, världens största demokrati. Kongresspartiet vann, mot alla odds, och det hindu-nationalistiska partiet BJP fick lämna in sin avskedsansökan. Miljoner fattiga i Indien röstade för ett ekonomiskt välstånd för alla och ett sekulärt Indien, utan bidning till en särskild religion. Nu tror de flesta bedömare att situationen blir bättre för de kristna, som är 2,3 % av befolkningen, och andra religiösa minoriteter. Det blir också lättare att följa sin religiösa övertygelse även om man har omvänt sig till kristen tro, som Bilal gjort. Enligt Sharia-lagarna har man bara rätt att omvändas till islam, inte från. Men FN:s deklaration om mänskliga rättigheter slår fast rätten till tro och omvändelse och för en kristen är det en självklarhet att evangeliet fritt ska erbjudas till alla människor, men att mission ska bedrivas med stor respekt för människors övertygelse.

Om några dagar inleds den historiska kyrkokonferensen för tre kyrkor i Sverige och deras ungdomsförbund. Det gäller Missionskyrkans, Baptistsamfundets och Metodistkyrkans konferens i Västerås, med temat "i rörelse". Det blir förhandlingar, seminarier, gudstjänster och många personliga möten. Utförlig information kan fås på www.irorelse.se
Särskilt vill jag nämna att Dr Carlos Ham, kubanen som leder arbetet för mission och evangelisation inom Kyrkornas Världsråd, kommer att vara hos oss och bl a predika i inledningsgudstjänsten. Ham är också med oss på onsdagen i en förkonferens om ekumeniskt samarbete.

Vi har många andra intressanta gäster. Från Japan kommer pastor Tatsuya Kawaguchi. Från Kongo Kinshasa kommer distriktsföreståndare Alphonse Madiadia från Mukimbungu. Sedan en tid tillbaka, och även på vår konferens, är också dr Eric Bafende, chefsläkare vid IME, Kimpese här. Från Kongo Brazzaville har vi besök av den ansvarige för Evangeliska kyrkans och Missionskyrkans hjälp- och utvecklingsarbete i Kongo Brazzaville, dr Thomas Ndandou. Dessutom kommer Mme Delphine Mboyou och Mr Seraphin Ngouma hit. Seraphin är med i Evangeliska kyrkans styrelse och arbetar för Liv och Fred i Kongo.

Vi får också besök från European Christian Mission, som bl a stöder arbetet i Övre Norrland och som gärna vill samarbeta med oss i mission i Europa. Dessutom får vi besök från Estland och de nordiska länderna m fl.

Som vi meddelat tidigare kommer en rekordstor grupp pastorer och diakoner att ordineras. Det blir på lördagskvällen. Vid det tillfället kommer vi också att få välkomna och be för vår nya missionsföreståndare.

Avslutningsgudstjänsten blir på söndagen kl. 11.00 på friluftsmuseet Vallby. Då får vi ta emot en stor grupp missionärer och volontärer som har kommit hem efter avslutad tjänst. Vi får också be för dem som nu förbereder sig för tjänst på olika håll i världen.

Vi ber om Guds andes vind över konferensen ”i rörelse”, att vi som Guds folk i Sverige förs närmre varandra och att vi utmanas till vittnesbörd och tjänst i vårt land och i andra länder.


Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Förbönsämnen:

Kyrkokonferens och riksmöte
Under den kommande veckan kommer delegater från hela landet att samlas i Västerås för överläggningar, beslut och inspirerande samlingar. Vi ber om Guds välsignelse över dessa dagar och vishet inför beslut som ska fattas i Missionskyrkans kyrkokonferens och SMU:s riksmöte.

Särskilda tjänster
Under kyrkokonferensen kommer en ny missionsföreståndare att avskiljas för tjänst i Missionskyrkan, liksom en ny distriktsföreståndare i Mellansvenska distriktet. Vi ber om Guds välsignelse i deras uppdrag.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan