Svenska Missionsförbundets veckobrev om internationell mission

16 maj 2003, vecka 20

Vänner

I dag vill vi berätta om ett spännande samarbete som svenska Missionsförbundet kommer at inleda med BK Häcken omkring fotbollsskolor i Kongo Brazzaville. Under Kyrkokonferensen/Riksmötet kommer projektet att sjösättas.

Gothia Cup
Gothia Cup är världens största fotbollsturnering för barn och ungdomar. Den går av stapeln varje år en vecka i juli med omkring 25 000 unga fotbollsspelare från ett 60-tal länder från hela världen. Som huvudman för Gothia Cup står fotbollsföreningen BK Häcken.

Gothia Cup är inte bara fotboll utan också en magnifik mötesplats där barn och ungdomar med olika etnisk bakgrund, kultur, religion, språk etc. har möjlighet att mötas. Här knyts kontakter och vänskapsband över alla gränser och barriärer. Det världsvida intresset för fotbollen ger unika möjligheter att också se det som värdefullt redskap i arbetet för fred och demokrati.

Som ett uttryck för detta började 1998 Gothia Cup ett samarbete med Diakonia. Ett gemensamt fotbolls- och demokratiprojekt startades, med ekonomiskt stöd av Sida, i ett fattigt kvarter i Burkina Fasos huvudstad Denna verksamhet har nu hållit på i omkring fem år, ett 40-tal ledare har utbildats och över 500 barn deltar i de olika aktiviteterna varje vecka. Detta projekt har kommit att betyda oerhört mycket, inte minst för barnen som deltar.

Nu planerar Svenska Missionsförbundet och Gothia Cup/BK Häcken att utveckla ett liknande projekt i Kongo Brazzaville i samarbete med den Evangeliska Kyrkan, som också verkar bland folket i den kris som länge pågått i landet genom ASU (Action de Secours d´Urgence).

Tanken med projektet är

· Att ge barn och ungdomar möjlighet att kunna spela fotboll under ordnade former genom att starta och organisera några fotbollsskolor.
· Att bidra till barns och ungdomars personliga och sociala utveckling genom att låta dem delta i en positiv miljö med goda värderingar, genom att öva dem i demokratisk tänkande, genom aktivt deltagande och ansvarstagande i verksamheten och genom ledarutbildning.
· Att bidra till fred och försoning i det kongolesiska samhället genom att koppla fotbollsverksamheten till sociala och kulturella aktiviteter och insatser i närområdet och genom att låta barn med olika etnisk tillhörighet förenas och umgås genom fotbollsaktiviteterna.
· Att bidra till ökat medvetande och engagemang i Sverige för hur vardagssituationen för barn och ungdomar kan se ut i ett land i tredje världen

I huvudsak kommer man att syssla med att låta barnen lära sig spela fotboll. Det betyder många fotbollsmatcher men också fotbollsteori med strategi och målmedvetenhet, spelsystem och bollteknik. Personlig hälsa och hygien följer varje pass då man ser om sig och duschar. I klubbhuset kommer klubben att hjälpa till med barnens läxläsning. Man kommer också att erbjuda alla anhöriga, föräldrar, barn och ungdomar i omkringliggande kvarter sociala aktiviteter i form av ”lägerbålskvällar” och teater- och sångföreställningar

I fotbollsskolan vänder man sig till både flickor och pojkar i åldrarna från 8-9 år och upp till 15-16 år. Under första året hoppas man samla ca 200 barn och 20 ledare.

Till projektet söker vi två praktikanter som i 4 – 5 månader under våren 2004 skall arbeta med fotbollsverksamheten, tillsammans med kongolesiska ledare. Det innebär praktisk träning, fotbollsteori, materialvård, matcher men också hälsa, hygien och läxläsning.

Nu söker vi dig som är
- kristen och medlem i församling eller SMU-förening
- 19 – 25 år
- självständig och initiativrik
- fotbollsintresserad och gärna aktiv utövare
- kunnig i franska

Förberedelser sker v 33 – 36. Utresan planeras till i början av 2004.
Egeninsatsen är 5~000 kr, SMF står för resten.
Sista ansökningsdag är 2 juni.
För ansökningshandlingar och frågor, kontakta Barbro Fröderberg, barbro.froderberg@smf.se, tel 08 – 15 18 30.
--------------------------

På kyrkokonferensens/Riksmötets sista dag kommer vi att genomföra ett sponsorlopp för barn i Indien. Nedan kan ni läsa mer om vad det innebär.
-------------------------------
Spring för barn i Indien – ett sponsorlopp i Kungsträdgården

Söndag 1 juni avslutas Missionsförbundets kyrkokonferens och SMU:s riksmöte i Kungsträdgården, kl 13.00, med parkfest och sändningsgudstjänst. I parkfesten inbjuder vi församlingar och föreningar att vara med och springa ett sponsorlopp till förmån för barn i Indien.

Vilka kan delta i loppet?
Alla, både barn och vuxna, kan delta! Det är ett festlopp och inget elitlopp! Det kan gärna vara ombud, men även andra inbjuds att vara med: Konfirmander, kördeltagare, styrelseledamöter, scouter, pastorer, diakoner, söndagsskolbarn… Alla som vill får vara med! Vi föreslår att varje församling och varje SMU-förening utser minst en löpare var, gärna flera! Du kan gå, springa, jogga, ta rullstolen… Du väljer själv! Vi springer för att det är kul och för att på ett annorlunda sätt kunna bidra till att samla in pengar till barn i Indien.

Vad är ett sponsorlopp och hur går loppet till?
Starten är kl 13.15 i Kungsträdgården. Start bredvid stora scenen. Loppet är öppet för både barn och vuxna. Barnen springer i en särskild klass från 5–12 år. Varvet är ca 400 m och detta varv ska du ta dig runt så många gånger du hinner på 20 minuter. Du ska vara sponsrad med en summa pengar per varv. Den som springer in mest pengar vinner!

Hur går sponsringen till?
Varje församling och SMU-förening utser löpare och satsar också en summa pengar på varje löpare per varv.  Varje enskild löpare kan också skaffa egna sponsorer genom att tillfråga vänner och bekanta om de vill satsa pengar per varv! Ett hett tips: Samla sponsorer på kyrkkaffen och andra samlingar som ni har i kyrkan, eller varför inte samla sponsorer även under konferensdagarna! I konferensbyrån kommer att finnas en lista på anmälda löpare och där finns också möjlighet att anmäla sig som sponsor.

Hur går anmälan till?
Principen ”först till kvarn” gäller. Vi kan ta emot max 100 löpare i loppet.
Du anmäler dig som deltagare i Spring för barn i Indien senast 19 maj. Du kan anmäla dig på www.smu.nu/kk-rm eller via e-post till inga.johansson@smf.se eller genom att skicka anmälningstalongen per post till Inga Johansson, Mälardistriktet, Högbergsgatan 31 A, 116 20 Stockholm. Sponsorlistan kan du lämna vid starten i Kungsträdgården. Det går också bra att lämna den i samband med anmälan. Observera att du måste fylla i namn på och fullständig adress till dina sponsorer. De som inte har fullständig läsbar adress stryks från sponsorlistan. Du måste vara på plats i Kungsträdgården senast 12.45! Nummerlapp till varje löpare finns att hämta i konferensbyrån i Immanuelskyrkan eller vid start i Kungsträdgården.

Hur går sponsorinbetalning till? 
Tävlingsarrangörerna kommer att skicka ut inbetalningskort till alla som sponsrat snarast möjligt efter konferensdagarna.

Projekt för barn i Indien
Drygt en tredjedel av Indiens befolkning är barn upp till 14 år. Hindustani Covenant Church arbetar med barn på olika sätt. Ett är den stipendiefond som Missionsförbundet stöder. Med hjälp av fonden kan barn och ungdomar få hjälp till utbildning. Ytterligare ett arbete som genomförs är kyrkans arbete med att ge arbetande barn undervisning, hälsovård och tid att få vara barn på riktigt. Detta projekt stöds delvis av SMU. Pengarna som samlas in i Spring för barn i Indien kommer att gå till dessa båda projekt.

För frågor och mer information
Välkommen att höra av dig till storstadskonsulent Inga Johansson, inga.johansson@smf.se, tel:0730-48 27 99.
Varmt välkomna med er anmälan till Spring för barn i Indien!

Hälsningar,
planeringsgruppen
gm Inga Johansson
Storstadskonsulent i Stockholm

------------------------

I dag återvänder Bertil Svensson till Sverige efter några månader i Ecuador. I och med detta återvänder jag till uppgiften som Asiensekreterare. Jag vill tacka för uppmuntran och synpunkter under min tid som vikarierande missionssekreterare!

Allt gott

P-O Sveder Renklint
Vik. missionssekreterare
------------------------------

Förbönsämne

Hela Människan
Ett samhälle där människan kan leva ett värdigt liv – bli sann människa – är en central tanke i kristen tro. Ur kyrkornas liv växer medmänsklig omsorg och barmhärtighet och en vilja att möta människan med respekt och solidaritet. Vi ber för Hela Människan, som med lång erfarenhet av socialt arbete är
en viktig länk i kyrkornas arbete på ett hundratal orter i Sverige.

Diakoner
Det kristna vittnesbördet delas i ord och handling genom församlingarnas diakonala arbete. Vi ber för de diakoner som arbetar bland unga och äldre i flera av Missionsförbundets församlingar.


Svenska Missionskyrkan