Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission             
16 januari 2004

Kära missionsvänner!

Återigen kommer en hälsning från Brazzaville, där vi fört samtal om missionssamarbetet, tillsammans med representanter för det Norske Misjonsforbund. Med viss regelbundenhet förs dessa samtal som en uppföljning av Kongoutredningen för 15 år sedan. Tre hela dagar satt vi i samtal omkring kyrkans olika verksamhetsgrenar, ett 20-tal kongoleser, 5 svenskar och 2 norrmän. Dr Mboyou och missionär Maurits Pettersson ledde samtalen och hela Evangeliska kyrkans ledning var närvarande tillsammans med ansvariga för olika departement och organ i kyrkans närhet, bl a kurscentret Sueco och hjälporganisationen ASU.

En viktig fråga gäller evangelisationen i områden där endast ett fåtal kristna finns. En studie har genomförts och vi kommer i höst att sända ut en av våra evangelister för delande av erfarenheter om evangelisation. Samtidigt sänder Kongokyrkan en av sina pastorer för 3 månaders arbete i några församlingar i Småland. Islams utbredande i Afrika söder om Sahara märks också här i Kongo.

Efter krigen på 1990-talet har Evangeliska kyrkan på allt sätt försökt att organisera arbetet och få balans i sin ekonomi och omfattande verksamhet över hela landet. Stora projekt hanteras, främst inom sjuk- och hälsovårdssektorn, men också inom utbildning och landsbygdsutveckling. En del brister har uppmärksammats, både av oss och andra organ som stöder kyrkan. En viktig signal från svensk sida var att några nya biståndsinsatser inte kommer att kanaliseras via kyrkans departement, utan först ska ett kapacitetsuppbyggande projekt genomföras, där människor på olika nivåer inom kyrkan ska delta i samtal och utbildning.

Samtidigt som kyrkans kapacitet förhoppningsvis ska höjas gällande projekt av olika slag arbetar Sueco och ASU vidare, två självständiga organ i nära relation till kyrkan. Kurscentret Sueco, tidigare svenska skolan, med nye föreståndaren Mandzungu i spetsen, har efter 10 år blivit en etablerad utbildningsinstitution i Pointe-Noire, vid Atlantkusten. Viktiga biståndsinsatser görs, främst via ASU, som nu bytt namn till Action de Secour d´Urgence et Developpement Humain (ASUdh), vilket innebär att man numera inte bara arbetar med katastrofhjälp utan också med att utveckla landet. Det kongolesiska inflytandet har stärkts i organisationen, även om vi fortfarande har två missionsarbetare verksamma inom arbetet

Tyvärr är hjälparbetet fortfarande nödvändigt, främst genom att situationen i Pool-regionen ännu inte har normaliserats. Enligt FN:s riskbedömning på en 5-gradig skala ligger Pool-regionen på 4, alltså snäppet under det som betraktas som krigssituation. Att det är en svår situation visar en händelse strax före jul, då sju av ASU:s medarbetare utsattes för dödshot i närheten av Mindoulí, där sex personer i en ekumenisk delegation avrättades så sent som i november 1998. Denna gång skulle ASU-medarbetarna distribuera hjälpsändningar till lokalbefolkningen. P.g.a. milisgruppen Ninjas, som fortfarande opererar i området, begav sig ASU-medarbetarna hemåt via Nkayi. De stoppades dock av Ninjas och hotades med att om man hittade mobiltelefoner hos dem så skulle de dödas, eftersom det enligt dem var bevis på att de var infiltratörer. Några mobiltelefoner hittades och de sju hjälparbetarna ställdes upp vid flodstranden för att avrättas. Eftersom gerillagruppen inte var överens mellan sig, då de var medvetna om att det var representanter för kyrkans hjälporganisation som de hotade, röstade de - fyra var emot avrättningen och tre för. Som väl var blev det som majoriteten ville och det blev ingen avrättning den här gången, utan gruppen fick resa vidare, efter att ha lämnat över sina värdesaker. Hela gruppen kom chockade, men välbehållna, tillbaka till Brazzaville.

Efter den här händelsen har både ASU och andra hjälporganisationer tvingats att upphöra med hjälparbetet i Mindoulí med omnejd, trots att myndigheterna säger att det är utan risk. En av gerillaledarna, Titus, dödades I Brazzaville, strax före nyår, efter att han tagit den fyrhjulsdrivna bil som den katolske biskopen i Kinkala färdades i på väg från en gudstjänst. Förutom bilen tog gerillagruppen kollektpengar som biskopen hade med sig. När Titus kom till Brazzaville blev det en sammanstötning med polisen som sköt Titus till döds.

När vi nu några dagar efteråt besöker Brazzaville märks inte något av det här, utan på ytan är det lugnt i landet, åtminstone i de större städerna. Vad som sker under ytan är dock svårt att säga. Det är ett komplicerat spel mellan regeringsföreträdare och gerillan. Dock verkar lokalbefolkningen lugnare än man var för några år sedan. Fredsansträngningar pågår på olika nivåer, bl a via Liv- och Fred-institutet från Uppsala, som sedan några år arbetar här. Dessutom finns det fredskommittéer inom kyrkorna som är aktiva och arbetar och ber om fred i landet.

Från Svenska Missionskyrkans sida vill vi också fortsätta att arbeta för fred och en god utveckling i Kongo. Den senaste insamlingen till mission i andra länder visar att många fortfarande vill vara med! Det har känts bra att få berätta om det.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Förbönsämnen:

Ekumenik
Under denna vecka kommer församlingar att samlas till ekumeniska bönesamlingar runt om i landet. Vi ber om den Helige Andes kraft och välsignelse vid dessa tillfällen.

Ecuador
Församlingen i Baeza arbetar för att utveckla det skolarbete som började för flera år sedan, med förskolan Glada Ansikten. Vi ber att församlingsledning och föräldrar kan hitta en väg framåt till nytta och glädje för barn och ungdomar i samhället.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan