Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
16 december 2005

Kära missionsvän!

Evangeliska kyrkans synod i Kongo Brazzaville har inletts, en mycket viktig synod för kyrkan och hela landet, då ny missionsföreståndare ska väljas efter pastor Mbama, som dog i våras, efter att ha varit ledare för kyrkan under 18 år.

Vice missionsföreståndare Djema Matthieu har under den här tiden varit tillförordnad missionsföreståndare, men han är ej en av de sex kandidater som ställt sig till förfogande inför det val som nu kommer att ske.

Från Missionskyrkans sida har vi sedan ett par månader tillbaka uppmanat till förbön för Evangeliska kyrkan i Kongo och den synod som nu hålls. Vi har också skickat en hälsning till Kongo och försäkrat våra vänner att vi ber om ”att Gud ska utse en ny ledare, fylld av Guds Ande och kraft, och att den Evangeliska Kyrkan även fortsättningsvis ska få vara till stor välsignelse i Republiken Kongo och hela vår värld i nära samarbete med systerkyrkor i andra länder”. Tack för att också du vill vara med i bönen för Kongo!

Missionär Bertil Åhman är Missionskyrkans representant i synoden och rapporterar i nästa veckobrev.

I veckans brev informerar Gert Lindh oss om en del av vårt missionssamarbete i Mellanöstern. Vi får också inblick i ett utbytesprojekt mellan samer i Sverige och lisu, ett minoritetsfolk i Kina.

Så börjar julhälsningarna komma från olika håll i världen. Hindustani Covenant Church har skrivit ett långt brev och tackar för ett starkt stöd under det år som präglats av så många katastrofer i Indien och vår värld. Kontakten mellan Sverige och Indien har stärkts, inte bara i humanitärt stöd, utan i samarbete i mission och utvecklingsarbete.

Samtidigt skriver missionsföreståndare Steven David att han är medveten om att det nu är den tid då vi i Svenska Missionskyrkan samlas till missionsgudstjänster och då stora offer till missionen ges. Han påminner om att vi kan se en bestående frukt i det intensiva missionsarbetet som vi är en del av och uppmanar oss alla till fortsatt offer, bön och samarbete i mission.

Tag emot den hälsningen och låt oss fortsatt be för missionen!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Stöd till skolelever i Mellanöstern

När vi i Svenska Missionskyrkan säger att vi har arbete i Mellanöstern för det naturligt tanken till ett ganska stort och inte helt definierat geografiskt område. Det är inom två områden som vi kan säga att tanken ändå leder rätt och det gäller samarbetet med ekumeniska organisationer och det Sida-stödda arbetet.

Ekumeniskt har Missionskyrkan kontakt med Mellanösterns kristna råd, Middle East Council of Churches, MECC, och Federationen av evangeliska kyrkor i Mellanöstern, Federation of Middle East Evangelical Churches, FMEEC. Med MECC har Missionskyrkan främst kontakter i Jerusalem, på Västbanken och i Gaza. En del ekonomiska medel går genom MECC bl.a. från Jerusaleminsamlingen. Genom FMEEC har vi en del utbyte med regionala kyrkor i bl.a. Syrien, Libanon och i Israel / Palestina.

Under de senaste åren har Missionskyrkan och FMEEC samarbetat i ett Sida-stött arbete som får en fortsättning från januari 2006 och tre år framåt. Det gäller fortbildning av rektorer och annan administrativ personal i kristna skolor i Egypten, Syrien, Libanon och på Västbanken.   Ungefär 25.000 elever, främst kristna och muslimer, går i de skolorna.

De kristna skolorna i de här länderna är föregångare på utbildningsområdet och röner stor respekt från alla håll. De upplever ett stort behov av att bättre svara upp mot utmaningarna i de samhällen där de verkar, samhällen som är i snabb förvandling. Genom projektet fortbildas rektorer och annan administrativ personal i jämställdhet och demokrati, pedagogik och metodik och man arbetar med modeller för administrativ planering.

Under en följd av år har Svenska Missionskyrkan samarbetat med Arab Orthodox Society i Jerusalem, som är en gren av Grekisk-Ortodoxa kyrkans sociala arbete. Arbetet leds av kvinnor. Kvinnor och barn och i förlängningen hela familjen har stått i centrum för arbetet. Det främsta syftet är att generera inkomster till familjer där kvinnan är ensamförsörjare.

De senaste tre åren är det utsatta barn från förskoleåldern och upp till 14-årsåldern som ingått i projekten. Det är barn som farit illa när de upplevt intifada, stenkastning, tårgasattacker, blivit beskjutna, sett människor skottskadas, lemlästas och dö, eller fått sina hem demolerade. Barnen bor i Jerusalem, i Beit Jala och i Deir Ballot, en by nordväst om Jerusalem. De får möta psykologer och rådgivare och deltar i aktiviteter som hjälper dem igenom deras trauma.

Bed för de ansvariga för de kristna skolorna i Syrien, Libanon, Egypten och i Betlehem och Beit Sahour och för de barn som utsatts för omänskliga upplevelser i Jerusalem och på Västbanken.

Gert Lindh
vik. Mellanösternsekreterare

----------------------------------------------------

Utbyte mellan samer och minoritetsfolk i Kina

Under två veckor i november/december besökte representanter för Lisu-folket i Kina Kiruna i ett utbytesprojekt med samerna. Lisu är ett folk på 1,2 miljoner som bor i flera länder. Största antalet finns i just Kina. Missionskyrkan deltar i detta projekt. Förutom besök vid bl.a. Sametinget, Ájtte i Jokkmokk, en renskillning och flera samiska aktiviteter, medverkade gruppen i en rad olika gudstjänster, vilket var uppskattat.

Många har fått inblick i Lisu-kulturen, men framförallt skapades det kontakter att bygga vidare på, och samer och lisu hade tillfälle att diskutera många problem som hör ihop med att vara kristen och tillhöra en urbefolkning. Det finns mycket som är gemensamt mellan de båda folken, men också mycket som skiljer de båda folken gällande olika förutsättningar.

För oss som deltog var det mycket lärorikt att lära känna varandra och få veta mer om lisu-folkets kultur, men också om kyrkans förutsättningar i Kina. Nästa steg är ett återbesök till Lisu-folkets avlägsna bergsbyar i Yunnanprovinsen nästa vår.

Gerard Willemsen
pastor/missionär i Kiruna

---------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
18 december

Andligt ledarskap
Det är viktigt med andliga ledare som har förmåga och vishet att leda rätt. Be idag för det andliga ledarskapet i er församling att de lyssnar in och kan höra vad Anden säger till församlingen.

Mellanöstern
Under hösten har svåra och viktiga beslut tagits för att föra fredsprocessen vidare i Israel/Palestinafrågan. Be för en god fortsättning och att fred och frid får råda i dessa områden.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan