17 april 2008
Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Svenska Missionskyrkans internationella missionsarbete var under samfundets första år helt och hållet inriktat på Europa eller närmare bestämt det nordiska närområdet: Finland från 1879, Lappland från 1880 och samma år Ryssland (Kronstadt och S:t Petersburg).

Arbetet i Ryssland följdes efter hand upp via mission i Ural och Kaukasien. Förutom att verka på den plats de bodde, gjorde missionärerna också predikoresor för att inspirera, stödja och uppmuntra redan existerande evangeliska församlingar runt om i Ryssland. Missionsarbetet präglades av stor ekumenisk öppenhet. Den direkta missionsverksamheten i Ryssland upphörde strax efter ryska revolutionen 1917.

Från början av 1990-talet har Svenska Missionskyrkan på nytt ett mer organiserat Europaarbete. Detta påbörjades när demokratin infördes i Östeuropa, efter Berlinmurens fall. Genom begynnande religionsfrihet skapades helt nya förutsättningar för evangelisation och mission för kyrkorna i de östra delarna av Europa. Man kan därför säga att vi är tillbaka vid utgångspunkten när vi nu, sedan mer än femton år, samarbetar med kyrkor bl a i Baltikum och Ryssland

Vid ett besök den gångna helgen i Klin, 6 mil norr om Moskva, tills m representanter för Alingsås missionsförsamling, som sedan 15 år har den evangeliska församlingen i Klin som sin vänförsamling, kunde vi konstatera att församlingarna fortsatt står inför stora utmaningar i Ryssland. Samhället utvecklas och ekonomin blir bättre för många, men många, inte minst den äldre generationen får inte del av dessa förbättringar. Den sociala nöden är svår på många håll och kyrkorna gör vad de kan för att, med sina små resurser, bygga kyrkor, arbeta mot drogmissbruk, stödja de äldre med soppkök med mera.

Flera missionsförsamlingar har gjort stora insatser i Ryssland och för närvarande finns åtminstone tre väl etablerade vänförsamlingar, utöver Klin även Moskva (Golgataförsamlingen, som man från Kungälv, Stenungsund, Surte och Älvängen har kontakt med), liksom Ekaterinburg (som Donsö mfg har som vänförsamling). Utöver det har Missionskyrkan centralt kontakter med pastorer och församlingar i södra Ural (Bashkortostan) och västra Ryssland (S:t Petersburg-området). Ryssland är en av våra prioriteringar i Europa-arbetet de kommande fem åren.

Inte bara Ryssland, utan även Pakistan, är de internationella förbönsämnena de kommande två veckorna. Läs gärna Rut Lindéns intressanta rapport från våra vänner i Pakistan.


Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Kyrkan i Klin har byggts med stort
stöd från Alingsås.

Talitha Kumi Welfare Centre, Lahore, Pakistan

"Sofia är en ung, kristen kvinna från ett fattigt område utanför Lahore. De senaste fem åren har hon bott och arbetat som hushållerska hos en familj i Lahore. Den 9 februari i år mördades familjens säkerhetsvakt. Ingen var hemma då mordet ägde rum. Sofia var vid tillfället på ledighet. Sofia blev trots det anhållen och satt olagligt häktad i tre dagar. Man menade att hon tillsammans med familjens chaufför skulle ha utfört dådet. Hon fick utstå trakasserier både från polisen och den familj som hon arbetat för. Efter tre dagar tog hennes arbetsgivare henne åter till huset och hon tilläts inte lämna det. Sofias mamma och syster tog då kontakt med Talitha Kumi Welfare Centre (TKWC) för att få rättslig hjälp. TKWC gick till domstol och fick den vägen arbetsgivaren att lämna över Sofia. Mordanklagelserna kvarstår dock och i slutet av februari bröt polisen återigen mot lagen och tvingade henne att stanna kvar över natten på polisstationen efter förhör. Att hållas på detta sätt bland okända män är för en pakistansk kvinna mycket förnedrande, utöver den rädsla som häktningen i sig innebär. TKWCs advokat och övriga i rättsteamet gör allt de kan för att driva Sofias fall vidare.”

Tyvärr är den här berättelsen bara en i mängden av liknande berättelser som vi får från kvinnocentret i Lahore, där man arbetar med att ge rättslig hjälp till fattiga kvinnor som utsätts för olika typer av brott och anklagelser. Som kvinnor och fattiga är de marginaliserade i dubbel bemärkelse och är därför extra utsatta. Utan möjlighet att försvara sig blir de ofta falskt anklagade, och brott mot dem leder sällan till åtal. Just därför är verksamheten på Talitha Kumi så viktig. Utöver att ge rättslig hjälp stärker man kvinnorna genom att informera dem om deras rättigheter, ge dem kunskaper i t.ex. sömnad och ljustillverkning, eller utbilda dem på centrets barnmorskekurs. Under 2007 fick 47 elever sina diplom efter avslutad utbildning och de kommer nu att söka arbete på något av sjukhusen eller klinikerna i Lahore. Hittills har alla färdigutbildade unga kvinnor fått jobb och utbildningen har fått ett gott rykte.

Situationen i Pakistan är svår. År 2007 blev ett år präglat av våld. Femtio självmordsbombningar genomfördes där totalt 770 människor omkom. Majoriteten var civila offer. Några dagar före nyåret mördades också den kvinnliga partiledaren Benazir Bhutto, som många sett som symbolen för denna demokratiseringsprocess.

Jag hade själv möjligheten att besöka vår samarbetsorganisation Talitha Kumi Welfare Centre och våra övriga vänner i Church of Pakistan i december 2007. Det var tydligt att de lever i en ständig oro både för vad som kan drabba dem själva och deras familjer, och oro för landets utveckling i stort. ”Varje kväll när jag går och lägger mig undrar jag om jag ska få vakna upp igen”, var en kommentar som jag ofta fick höra. Ändå kämpar de vidare för att vara en positiv kraft i samhället.

Den breda massan hoppas och drömmer om demokrati, men det finns grupper som motverkar detta. För dessa grupper är västvärlden, och då framförallt USA, den stora fienden. Tyvärr slår det mot kyrkan i Pakistan som har sin historia i europeisk mission och därmed ses som allierad med väst. De behöver vårt stöd nu mer än någonsin. Biskop Samuel Azariah skriver i ett av sina brev till oss: ”Vi ber om era förböner till vår Gud – Han som är full av nåd och kärlek – att Han inger hopp och mod hos vårt folk så att de vågar anta utmaningen om helande och försoning.”

Rut Lindén
biståndshandläggare Asien 


Vid Talitha Kumi Welfare Centre får unga kvinnor hjälp.

Förbönskalender

20 april  
Östra Götaland
Distriktet, som sträcker sig från Öland i öster till Hallandskusten i väster har 150 församlingar och 108 SMU-föreningar. Vi ber för distriktsföreståndare Lennart Johansson, distriktsmedarbetarna och de drygt 27.000 personer som finns med i församlingar och SMU-föreningar.
Distriktets websida

Ryssland
Våra trossyskon i Ryssland kunde under många år inte tala fritt om sin tro, idag är situationen annorlunda. Be för de växande kyrkorna i öst att deras frimodighet och tro får betyda mycket för många.

27 april
Kyrka-Idrott
Arbetsgruppen kyrka-idrott, tillsammans med idrottspastor Tomas Hammar, vill söka vägar för att kunna gestalta kristet liv inom idrottsvärlden bl a genom idrottsläger och idrottskonfirmation. Be för detta viktiga arbete som berör mängder av ungdomar.
Läs mer om Kyrka-idrott

Pakistan
”Be för oss! Situationen har blivit värre.” Så skriver Mehboob Sada, den ansvarige för Christian Study Centre i Rawalpindi. Mordet på Benazir Bhutto har orsakat stor oro i landet och i hela världen. Be om Guds hjälp i denna svåra situation för Pakistan.

 


Svenska Missionskyrkan