Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

15 september 2006

Kära missionsvän!

I det här veckobrevet finns en del information från SMU
- dels om volontärer som i dagarna är på väg ut i världen,
- dels om ”returvolontärer” från Ecuador som förbereder sig för att komma till Sverige.
- dels om motsvarigheten till SMU i Ecuador, som engagerar sig för människor som drabbats av vulkanutbrott söder om huvudstaden Quito.

Kanske din församling vill ta emot några volontärer som ett extra stöd för arbetet bland barn och unga i din församling / SMU?

Kontakta i så fall Linda Wallberg, som vikarierar som internationell sekreterare i SMU under Ulrika Morazáns mammaledighet.

Från Missionskyrkan vill vi informera om regionala samlingar för missionsombud på olika platser i vårt land, som P-O Sveder Renklint ansvarar för.

En ekumenisk missionskonferens - Alla folk - arrangeras i Smyrnakyrkan, Göteborg 10 - 12 november. För anmälan och info: www.allafolk.se

Vi ber för alla volontärer som i dagarna åker till olika länder, liksom för de som går MUL-kursen på Lidingö (Mission – Utbildning – Lärande) och som om några dagar åker på en studieresa till Kongo Brazzaville.
Be om goda möten med kyrkan och människor i Kongo!
Be särskilt om att fred i samband med valet i Kongo Kinshasa!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------------------------------

På väg ut i världen
Nu i dagarna åker SMU:s och Missionskyrkans korttidsvolontärer ut till sina nya hemländer. I höst skickas 11 nya korttidsvolontärer ut till våra systerkyrkor och organisationer där de kommer att bo i drygt sju månader. Jennie Olausson, Anna Eldebo, Sanna Ljunggren och Hanna-Sara Svensson åker till Ecuador, Johanna Lövmar och Linus Ekman till Israel/Palestina, Lisa Ånskog och Johan Thörnow åker till Kongo Brazzaville. Faith Kakembo, Charlotte Nöidh och Simon Nilsson åker till Kongo-Brazzaville som fotbollsvolontärer. Lär känna dem genom att läsa deras presentationsbrev som nu ligger på hemsidan www.smu.se/volontar
----------------------------------------

Ecuador hem till dig?
I januari kommer två korttidsvolontärer från "SMU" i Ecuador till Sverige. De, Abel och Iván, kommer att vara här till sommaren 2007. Abel jobbar med scout i Ecuador och Iván med musik. Känner du till någon SMU-förening där de kan hjälpa till och få bo under sina månader i Sverige?
Kontakta Linda Wallberg på SMU Riks innan september månads slut.
---------------------------------------

SMU i Ecuador gör insats för offren efter vulkanutbrott
För några veckor sedan hade vulkanen Tungurahua i Ecuador ett stort utbrott. Flera byar lades helt under lava.
JNJ (= SMU i Ecuador) förbereder sig nu för att göra en insats för de människor som varit tvungna att fly från sina byar/samhällen p g a vulkanutbrottet.
JNJ:s motto är "Att tjäna Gud, innebär inte bara att prata om honom". Det mottot vill man genom det här leva upp till.
Den 16 eller 17 september kommer man att besöka det drabbade området. Då kommer man att ha med sig kläder, hygienartiklar, mat och leksaker. Man kommer också att inbjuda människor till en "konsert", med fika efteråt.
Be för dem som har drabbats utav Tungurahua, men också för JNJ och deras insats!
-------------------------------------------------

Välkommen till regionala samlingar för missionsombud!

Svenska Missionskyrkan inbjuder, tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Diakonia, församlingarnas internationella kommittéer, missionskommittéer, missionsombud, Diakoniaombud eller liknande till någon av följande regionala samlingar.

Måndag 25 sept kl. 19.00 i Immanuelskyrkan, Jönköping
Lördag 30 sept kl 14 - 17 i Missionskyrkan, Växjö
Söndag 1 okt kl 14 - 17 i Baptistkyrkan, Karlstad
Lördag 7 okt kl 14 - 17 i Andreaskyrkan, Stockholm
Söndag 8 okt kl 14 - 17 på Härnösands Folkhögskola
Söndag 26 nov på eftermiddagen i Betlehemskyrkan, Örebro

Vid dessa tillfällen kommer vi att presentera det nya, gemensamma informationsmaterialet ”Handbok för församlingens internationella arbete”. Denna handbok, i form av en pärm, är tänkt som en praktisk hjälpreda i det lokala arbetet med mission, bistånd och internationella relationer. Pärmen kostar 50 kr och kan inhandlas vid samlingarna. Materialet kan också beställas från Gummessons bok & musik, men då tillkommer portokostnad.
Ingen föranmälan behövs.

P-O Sveder Renklint
Utbildningskonsulent
------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender

17 september
Diakonins Månad
Sveriges Kristna Råd har initierat ett ekumeniskt samarbete kring Diakonins månad.
År 2006 har av regeringen utlysts till Mångkulturår och Diakonins månad vill ansluta sig till detta tema och väcka frågan vad kyrkan betyder/kan betyda i sammanhang som rör mångkultur. Idag ber vi för vårt ansvar som församling att arbeta diakonalt.

Kina
Svenska Missionskyrkan beslutade år 1893 att starta missionsarbete i Xinjiang, dåvarande Östturkestan. Man arbetade bland folkgruppen uigurer med början i Kashgar, en mötesplats för många folkslag, språk och religioner, en knutpunkt för kommunikationer. Minnet av den svenska missionen finns fortfarande kvar, även om det bland uigurerna endast finns ett fåtal kristna idag. Be om Guds välsignelse för människorna i dagens Xinjiang.

24 september
Folkhögskolorna
Missionskyrkan är huvudman vid Folkhögskolorna i Lidingö, Härnösand, Karlskoga och SVF Jönköping. Vi ber idag om Guds välsignelse för lärare, personal och elever vid dessa skolor.

Mellanöstern
Situationen i Mellanöstern är fortsatt svår med motsättningar och problem. Vi vill idag be för relationen mellan palestinier och israeler, om en väg framåt i arbetet mot fred och försoning mellan folken.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan