Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
15 oktober 2004

Kära vän!

I veckan uppmärksammar vi Nicaragua, med en glimt från MUL-kursen och genom att ta med Nicaragua som ett av våra böneämnen.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

MUL i Nicaragua

Under fem veckor i september/oktober besöker MUL-kursen från Lidingö folkhögskola Nicaragua. Den första veckan tillbringades i Managua där man besökte olika organisationer och institutioner. Den andra veckan var gruppen uppdelad i olika fältstudiegrupper som besökte olika områden i landet. En grupp gjorde sitt fältstudium tillsammans med Diakonia i El Salvador. För närvarande tillbringar man tiden tillsammans med Moravakyrkan på Atlantkusten. Den som vill följa resan kan gå till www.lidingo.fhsk.se och klicka på Nicaraguas flagga.

Moravakyrkan i Nicaragua har sitt ursprung i tysk mission. Kyrkan bildades för drygt 150 år sedan och har omkring 80 000 medlemmar. Kyrkan drabbades hårt av inbördeskriget på 1980-talet, då bland annat pastorsutbildningen avbröts. Många av medlemmarna, framför allt Miskitu-indianerna längs Río Coco, gränsfloden mot Honduras, drabbades också hårt av orkanen Mitch 1998. Hela byar förstördes av vattenmassorna. Många organisationer deltog i återuppbyggnadsarbetet, även Svenska Missionskyrkan.

I studiecentret i Puerto Cabezas, som byggts av Svenska Missionskyrkan, med stöd av Sida, finns Moravakyrkans teologiska seminarium. Där ges heltidsundervisning under två studieperioder årligen, i kombination med distansundervisning. Sedan i början av 1990-talet har Missionskyrkan stött en distansundervisning i bibel och teologi, som tidvis haft över 200 elever. År 1997 återupptogs en fast utbildning som idag har ca 35 elever.

Under senare år har en andra byggnadsetapp genomförts för att utöka antalet lektionssalar. Sida har gett stöd till studiecentret. Det finns behov av att bygga även en internatsdel, en hörsal och vissa andra lokaler. Missionskyrkans stöd går både till den fasta undervisningen och till distansundervisningen vid seminariet, till studiematerial samt till biblioteket.

Moravakyrkan står mitt uppe i en stor satsning på lokala församlingsledare, med betoning på kvinnorna. Syftet är att förstärka kyrkans roll i samhällsarbetet inom det stora område i östra Nicaragua där den framför allt är verksam. För många av deltagarna, inte minst kvinnorna, är det första gången man är med om en kursverksamhet av det här slaget.

Över 250 ledare möts under två år vid åtta kurstillfällen, vart och ett på fem dagar, för att reflektera kring aktuella teman om familj, hälsa, utveckling, påverkansarbete m m, utifrån deras kristna identitet. Idéer och tankar återförs sedan till församlingar, kvinno- och ungdomsgrupper i kyrkans samtliga fem distrikt.

P-O Sveder Renklint
utbildningskonsulent
----------------------------------------------

Förbönsämnen:

Uppdraget
Det personliga samtalet är viktigt för att vi ska kunna nå nya människor med evangeliet. Vi ber idag om vishet och stor frimodighet att dela vår berättelse med andra för att också de ska lära känna Jesus.

Nicaragua
En viktig uppgift för det teologiska seminariet i Nicaragua är att ge utbildning till lokala ledare inom Moravakyrkan, med betoning på kvinnor. Vi ber för dem som jobbar med denna utbildning och för de kvinnor som är villiga att gå in i lokala ledaruppgifter.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan