15 november 2007


Kära missionsvän!

En HEL värld – det är det aktuella temat för Missionskyrkans internationella arbete. Temat lyfter fram vårt ansvar för människor och miljö i vår värld.

En tidning – Missionsbilagan - om helheten av vårt internationella arbete har producerats inför insamlingsperioden för mission i andra länder, från första advent till trettondedag jul, och distribueras denna vecka via Sändaren. Det går också bra att beställa ett antal ex för att dela ut inför de missionsgudstjänster som planeras över hela landet.

Missionsbilagan och annat material kan beställas via hemsidan www.gummesssons.se Materialet kan också beställas via e-post info@gummessons.se eller via vanlig post till Gummessons Bok & Musik, Box 6302, 133 81 Stockholm. Tel: 08-674 07 90

En affisch har producerats och skickats till församlingarna via det vanliga informationsutskicket. Inom kort kommer också en DVD-film och ett följebrev att skickas ut till alla församlingarna. Se mer information nedan om arbetet med kyrkornas regnskog i Costa Rica, som särskilt lyfts fram i filmen.

Nästa vecka är det den globala veckan, som aktualiseras på många platser i vårt land. Temat är Skapelsefeber och aktualiserar vårt ansvar för Guds skapelse, om hur vi kan leva skapelsevänligt och skapa möjligheter för dem som drabbas värst av de klimatförändringar som nu sker. Mer information finns att hämta på www.skr.org/globalaveckan

De senaste veckorna har förbönsämnena i Missionskyrkans förbönskalender handlat om lärjungaskolorna i Spanien och Ecuador. Läs om Spanien i Krister Gunnarssons rapportering i veckans brev.

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Ladda hem veckobrevet
som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.Apg29, lärjungaskola i Spanien

I El Campello, norr om Alicante i Spanien, pågår just nu Apg29 med 18 deltagare. De flesta är från Sverige, men det finns också några från Ecuador, Norge och Tyskland.

Efter att ha studerat Markus evangelium läser vi nu berättelsen om den första kristna församlingen och evangeliets utbredande i det första århundradet i Apostlagärningarna med avsikt att få uppleva något av detta igen. "Historien fortsätter", som vi ofta talar om.

Helgerna tillbringas i lokala församlingar i området, uppdelade på tre grupper. Var tredje vecka reser vi till andra delar av landet, nu senast till Barcelona. En av grupperna fick där uppleva att 6 personer tog emot Jesus på söndagsgudstjänsten i Sant Joan D´Espí. Det hör inte till vanligheterna, men var till stor uppmuntran både för de besökande ungdomarna och för församlingen.

Den här veckan har också pastorn från denna församling, Fidel Caralt, varit hos oss och undervisat och Karin Hjalmarsson från Sävedalens Missionsförsamling.

Be
- att ungdomarna på skolan kan möta människor i Spanien på ett sätt som öppnar dem för Jesus Kristus.
- att alla de processer av inre helande som börjat hos deltagarna får fortsätta och förändra dem på ett sådant sätt att de får resa härifrån utrustade för ett liv i hemlandet.
- om kraft för de ledare som bär ett särskilt ansvar och så här långt in i skolan kan uppleva en naturlig trötthet.
- för möjligheten att återkomma med en skola nästa år i samarbete med Federationen av Fria Evangeliska kyrkor i Spanien, Svenska Missionskyrkan och Det Norske Missionsförbund.Kyrkornas Regnskog

Den costarikanska miljöorganisationen /stiftelsen Nairi arbetar för att skydda ett regnskogsområde på 13.000 ha, ibland kallat "Kyrkornas regnskog", i Barbilla inte så långt från Costa Ricas Karibiska kust. Efter tio års ihärdigt arbete från Nairis sida fick området i slutet av 1990-talet status av nationalpark. Detta skyddade område gränsar till två reservat för indianbefolkningen cabécar.

Sedan drygt 10 år har Svenska Missionskyrkan/SMU varit involverad i detta arbete. Representanter för Cabécar-indianerna i Nairistiftelsen uttryckte den begränsning som det innebar att inte kunna läsa eller skriva. De talade om risken att gruppen skulle förlora sitt språk, sitt levnadssätt, sin kultur. Nairistiftelsen beslutade att starta ett alfabetiseringsprogram och sökte stöd för en lärarlön av Svenska Missionskyrkan, som skickade ut Marine Hedström som volontär mellan åren 1997 och 2002.

Denna satsning kom med tiden att bli större än man först hade tänkt sig och kom att inkludera arbetet med att framställa skolböcker på spanska och cabécar. Ett första projekt startade 2003 och det har under 2007 följts upp av ett andra projekt. Arbetet har skett och sker i kontakt med invånarna i området, som har gett sin tid och kraft åt läroboksprojektet. Att studera spanska och cabécar i "vanliga skolor" bidrar till att ge cabécar-barnen det självförtroende de behöver för att kunna relatera till det omgivande storsamhället efter sina egna kriterier och behov.

Se mer i den utmärkta film som producerats och som nu distribueras till alla församlingarna.


Läs mer om Läromedel till indianska cabecar-barn i Costa Rica >

Missionskyrkans förbönskalender

18 november
Göteborgsregionen
Våra storstäder är viktiga strategiska platser för ett växande församlingsarbete. Be för församlingarna i Göteborgregionen, men också för nya visioner och tankar när det gäller församlingsplantering. Vi ber speciellt för människor med vision och kallelse för det nya Eriksbergsområdet utmed Södra Älvstranden.

Polen
Ett viktigt stöd för arbetet i Polen är Missionskyrkans bidrag till den Evangeliskt Kristna Kyrkan i Polen och dess samfundssekreterare men också till det nystartade scoutarbetet. Be om Guds välsignelse för kyrkans arbete och vänförsamlingar i Polen.

25 november
Framtidens evangelister
Under ett antal år har Missionskyrkans evangelister tillsammans med SMU och Teamevangelisation inbjudit ungdomsledare och pastorskandidater för dagar med undervisning och inspiration och andlig vägledning. Denna vecka möts ett stort antal ungdomar i Habo.  Be om Guds välsignelse för dessa viktiga dagar.

Estland
I början av augusti samarbetade svenskar, ester och ryssar i ”Step of Faith” med evangelisation i närheten av staden Narva, på gränsen till Ryssland. Tacka Gud för alla de människor man mötte och be för dem som kom till tro under veckan och deras fortsatta kontakt med lokala församlingar.

   ________________________________________________

Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan