Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

15 december 2006

 
Kära missionsvän!

I julklapparnas och julmatens Sverige år 2006 vill jag uppmana dig att inte glömma julgåvan till våra samarbetskyrkor! Det skriver Barbro Ntandou i en hälsning som finns införd på Missionskyrkans hemsida. Barbro, som själv arbetat i Kongo och som är gift med en kongoles, vet vad hon talar om. Hon berättar bl a om missionär Lillemor Stenman och hennes och andra svenskars och kongolesers arbete att återuppbygga landet.

Barbro skriver vidare: ”På väggen i min tunnelbanestation här i Tensta har någon skrivit - Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus.” Hela Barbros julhälsning finns på http://www.missionskyrkan.se/templates/Page____5573.aspx

I detta veckobrev finns en hälsning från HCC, Indien, en hälsning om Guds rikes framväxt i detta väldiga land, där en liten, men dynamisk samarbetskyrka finns. Allan Kristensson, som under många år arbetat som missionär, har varit på besök och rapporterar om vad som händer i ett område där HCC arbetar.

Under nyårshelgen hålls det många läger. I år medverkar vi även i ett evangelisationsläger i Estland. Se information längre ned.

Vill Du vara med och tända ljus i våra samarbetskyrkor, frågar Barbro Ntandou.
- Från första Advent till Trettondag Jul samlar alla Sveriges Missionskyrkor in pengar för att stödja arbetet i våra samarbetskyrkor.

Är du på läger går det bra att samla in pengar till olika riktade projekt inom ramen för Missionskyrkans / SMU:s arbete, alltifrån hiv / aids-arbete i Kongo, utbildning i Ecuador, barn i Mellanöstern, Biblar i Kina eller något annat som finns beskrivet i vår projektkatalog. Den finns på vår hemsida, som du får fram om du klickar på följande adress:
http://www.missionskyrkan.se/templates/Page____3588.aspx

Med tillönskan om en välsignad Julhelg!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Kyrkan växer i Indien

Orden i Apg. 16:9 ”Kom över till Makedonien och hjälp oss” blir så aktuella när det gäller Svenska Missionskyrkans systerkyrka, Hindustani Covenant Church:s (HCC) kallelse till norra Maharashtra och södra delarna av staten Gujurat. Områdena ligger långt från HCC:s kontor i Pune, ungefär 10 timmar med bil, och har drabbats hårt av jordbävningar och översvämningar. Den ena naturkatastrofen efter den andra har plågat den redan fattiga befolkningen. Utom naturkatastrofer har folk drabbats av den väldiga dammbyggnad, som byggts i området och som tvingat tusentals människor att flytta från sina hem där de bott i generationer. HCC har funnits på plats och vunnit ett stort förtroende, dels bland de drabbade och dels från myndigheterna, som välkomnat kyrkans personal och ställt resurser till förfogande.

I de vidsträckta skogsklädda bergsområdena bor stamfolk, Gamid och Chaudari. De lever på samma sätt man gjort sedan urminnes tider i hus tillverkade av bambu som täckts med lera både på in- och utsidan. Fattigdomen är utbredd och man livnär sig på dagsverken i jordbruk. Ofta får man resa långa vägar för att tjäna ihop till sitt uppehälle. De talar tre olika språk och det är som om tiden stått stilla där i de vackra trakterna. Många hade hört det kristna budskapet genom radiosändningar.

I detta område där HCC nu verkar finns det idag omkring 3000 kristna. Folk samlades i hemmen och HCC uppmuntrade de nykristna att bygga egna enkla kyrkor av bambu och lera med halmtak där man kunde fira gudstjänst. Folk kom i hundratals från olika områden. Från början kom mycket lite underhåll från HCC. Man uppmuntrades till att kalla och utbilda ledare från de egna leden som kunde tjäna sitt levebröd på dagtid och frivilligt arbeta i församlingarna på sin fritid. Svårigheterna började för några år sedan, år 2002. Fanatiska grupper anföll de kristna i hem och kyrka. Många brändes inne i kyrkor under gudstjänsttid. Hem, ja hela byar brändes ner. Folket skingrades, få vågade stanna kvar. Folk var rädda. Hela tiden stödde HCC de kristna och andra och som ett resultat av detta kom fler och många döptes till Kristus. En ung advokat, Mr. Nitin Valvi, som vuxit upp på Svenska Alliansmissionens fält, fick en kallelse från Gud att ta sig an dessa bröder och systrar. Han började hjälpa dem som drabbats av dammbygget med juridiska frågor och predikade evangelium om Kristus Jesus. ~

När så HCC kom in i bilden med hjälp till nödställda under naturkatastroferna växte förtroendet till kyrkan och man kontaktade HCC: s samordnare för socialt arbete, Mohanish Keskar, som hade en vision för hela området. Kunde inte kyrkan komma in i bilden? Detta blev en kallelse till kyrkan att komma och hjälpa till. Ja HCC upplevde det som sitt speciella missionsfält. ”Kom över och hjälp oss!” I slutet av år 2003 sändes pastor Dhanawjir från HCC att arbeta där. Så kom det sig att HCC idag har tagit ansvar för ett område med annorlunda folk, annorlunda språk annorlunda levnadsförhållanden och kultur. Idag samlas folk till gudstjänst på nytt. I år har omkring 300 blivit kristna och döpts. De enkla bambukyrkorna fylls, människor kommer till tro och Guds Ande är verksam. Det är väckelse. Från första stund får de olika församlingarna ta ansvar för sin pastor.

Samtidigt kom ett rop på hjälp från kristna i norra delarna av Maharashtra, också de stamfolk,~bhiler. HCC kunde hjälpa till under den stora översvämningen i området tidigare i år och vann folkets förtroende. Även myndigheterna uppskattade HCC: s insatser och ställde ambulans och skolor till förfogande. Man vände sig till Mohanish Keskar. Han fick en kallelse att föra det kristna budskapet vidare till de här stamfolken. Idag är även den här delen av bhilernas~område en del av HCC:s missionsfält.

Efter en lång, dammig och varm resa på delvis urusla vägar med jeep kom jag tillsammans med missionsföreståndare Steven David, pastor Yeshunat Kalekar och socionomen Mohanish Keskar till Chopda i norra Maharashtra och södra Gujurat. Det var en märklig och omtumlande upplevelse att möta dessa bröder och systrar, flesta nya i sin tro på Jesus, och vandra omkring i byarna. Vi presenterades för det trettiotal evangelister och pastorer, som arbetar där. Man kände sig liten inför dem som, trots stor fara för sitt liv, valt att viga sitt liv för att tjäna dessa bröder och systrar i bergstrakterna. Under alla år i Indien har jag aldrig upplevt en så stor rörelse bland människor, som trots uppenbar fara för sitt liv väljer att följa Kristus. Det är väckelse. Den Helige Ande är märkbart verksam.

Nu har vår systerkyrka en stor uppgift framför sig att undervisa och uppmuntra alla dessa vänner med sina ledare. Det är en stor utmaning. Man gör det systematiskt med regelbundna besök, konferenser och kurser. Viljan och kompetensen saknas inte. St. Andrew’s Church i Pune kommer att vara med och ta ekonomiskt ansvar för arbetet i Gujurat och Chopda-området.

Hela Hindustani Covenant Church befinner sig i ett starkt expansivt skede. Låt oss fortsätta att stödja vår systerkyrka på alla sätt, inte minst i förbön. Samtidigt får vi tacka Herren för vad Han gör och kallar oss till att göra.

Allan Kristensson

--------------------------------------------

Vinterfestival, ett nyårsläger
28 december – 2 januari i Otepää Estland

Svenska Missionskyrkan arrangerar tillsammans med Unionskyrkan i Estland Vinterfestival, ett nyårsläger den 28 december – 2 januari i Otepää, södra Estland. Ansvariga ledare är Agnes Bönning och Göran Holmberg.

Lägret är ett tydligt resultat av Step of Faith, det evangelisationsarbete vi hållit på med nu under två somrar. Vi räknar med att det kommer ca 100 deltagare.

Tanken med lägret är att ge deltagarna träning i att förverkliga Jesus Kristus i sin församling, ungdomsgrupp och ute i samhället.

Kostnaden är 1000 Est Kroner (ca 600 SEK)

Är du intresserad kan du både få mer information och göra din anmälan till ms@ekklesia.ee eller
goran.holmberg@missionskyrkan.se

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

17 december
Andligt ledarskap
Det är viktigt med andliga ledare som har förmåga och vishet att leda rätt. Be idag för det andliga ledarskapet i er församling att de lyssnar in och kan höra vad Anden säger till församlingen.

Tjeckien
Svenska Missionskyrkan har under många år haft en nära relation till Brödrakyrkan i Tjeckien. Under Evangelistkonferensen deltog Daniel Fajfr från denna kyrka. Be för honom och kyrkans arbete i Tjeckien.17 december

24 december
Fred i världen
Alla längtar efter att få leva i fred och trygghet, men tyvärr är det många i vår värld som lever under helt andra omständigheter. Inför ett nytt år ropar vi till Gud om fred i vår jord och att våld och terror inte ska få fortsätta att breda ut sig!

Mission i andra länder
Annandag Jul är sedan många år en viktig dag för vårt missionsarbete. Insamling till mission i andra länder har pågått under några veckor och slutförs fram till trettondagen. Be om glädje och offervillighet i stödet till våra systerkyrkor ute i världen och att Evangeliet ska få bli till välsignelse för allt fler människor.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan