Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
15 april 2005

Kära missionsvän!
 
Det här veckobrevet kommer med en varm hälsning från Centralafrika, där jag besöker våra systerkyrkor i Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa.

Missionsföreståndare Alphonse Mbama, Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC), är allvarligt sjuk och vårdas på sjukhus i Paris. Mbama har varit sjuk en längre tid och blivit allt sämre, varför kyrkan, med stöd av de nordiska och franska systerkyrkorna, ordnat så att han får vård i Frankrike. Många inom EEC är bekymrade över Mbamas hälsoläge och ber om ett under och att han snart kan vara tillbaka i sin tjänst. Tills vidare är det vice missionsföreståndaren som nu leder arbetet inom EEC. TIllsammans med vår systerkyrka ber vi för missionsföreståndare Mbama.

Förra veckan var missionsstyrelsen (Conseil Synodal) i EEC samlad, utan missionsföreståndare Mbama, till överläggningar. Samlingen avslutades med att 16 pastorer i söndagens högtidsgudstjänst ordinerades. Nästan alla avslutade sina teologiska studier för snart två år sedan. Nu har de varit ute i tjänst ett tag och prövats och befunnits lämpliga att bli pastorer.
 
Den här veckan samtalar EEC:s ledning om kyrkans administration, utifrån en rapport från en utredning som en konsultfirma från Nairobi gör, med stöd av de nordiska systerkyrkorna och Sida. Det är den direkta anledningen till att Lars-Olov Karlsson och jag under några dagar besöker Brazzaville.
 
För min del hinner jag också med ett besök i Kongo-Kinshasa, varifrån dessa rader skrivs. Också här står kyrkan och samhället inför många utmaningar. Vi gläds över att den nya kikongo-bibeln är klar och nu kan spridas i de båda Kongorepublikerna. Här har vi samarbetat med det kongolesiska bibelsällskapet via vår egen bibelöversättare Emy Miantezila i Kimpese.
 
En mer omfattande rapport från de båda Kongorepublikerna kommer i ett veckobrev längre fram.
 
Svenska Missionskyrkans församlingar förenas nu på söndag i en nationell bönedag. Då får vi tillsammans be för missionsföreståndare Mbama och andra angelägna förbönsämnen. Missionär Mats Gunnarsson uppmärksammar här bönedagen samt den satsning som görs på Öland i sommar. Vi ber också för dem i Thailand som drabbades av Tsunamin.

Med varm hälsning!
Bertil Svensson, missionssekreterare

------------------------------------------------------------------------------

På söndag inbjuder Svenska Missionskyrkan till en Nationell Bönedag, för att ge tillfälle till att be för gemensamma och aktuella böneämnen. Ett stort antal församlingar över hela landet kommer under dagen att vid fyra olika tillfällen be för det lokala arbetet och arbetet i det distrikt som man tillhör. Flera angelägna böneämnen som berör samfundets centrala arbete har lämnats in, tillsammans med uppmaning att be för bl.a. flyktingsituationen i vårt land men också konkreta böneämnen som gäller våra systerkyrkor i andra länder. "Tillsammans i bön" får vi på detta sätt möjlighet att känna att vi är många som förstår vikten av gemensam förbön för vårt land och vår värld. Den nationella bönedagen för Svenska Missionskyrkans församlingar vill vara en utmaning till oss alla att dela glädje och ansvar i förbönstjänsten.

Mats Gunnarsson

---------------------------------
Team VÅGA TRO är ett samarrangemang mellan Svenska Missionskyrkan, SMU och Teamevangelisation, med målsättningen att ge människor i olika åldrar möjlighet att tjäna med sina naturliga och andliga gåvor i uppdraget att föra Guds rike vidare, samt ge erfarenhet för fortsatt arbete i församlingsplantering inom Svenska Missionskyrkan och ett nyskapande arbete inom SMU.

Under tiden 16-31 juli kommer Team VÅGA TRO att ha sin bas på Klintagården, Öland, med besök i bl.a. Borgholm och Färjestaden för att genom personligt samtal få tillfälle att berätta om sin tro på Jesus. I Borgholm kommer en cafébuss att placeras på en strategisk plats och där hoppas man få kontakt med många ölandsbor och sommarölänningar.

För undervisning på förmiddagarna svarar ett flertal av Missionskyrkans evangelister tillsammans med pastorer från SMU och Teamevangelisation. Just nu pågår rekryteringen till team VÅGA TRO. Ytterligare information finns att hämta på Missionskyrkans hemsida.

Mats Gunnarsson

-------------------------------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 17 april

Nationell bönedag
Runt om i landet samlas idag församlingar inom Svenska Missionskyrkan till bön för gemensamma böneämnen. Vi ber om Guds välsignelse över vårt samfund med alla små och stora församlingar.

Thailand
Semesterparadiset Thailand förvandlades vid flodvågskatastrofen till en dödens och nödens plats. Vi ber för alla dem som i Thailand just nu sörjer sina nära och kära, att de trots allt ska få uppleva framtidstro.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan